Stop boligskatternes radikale himmelflugt

Foto: Den Korte Avis

De Radikale vil skabe ægte tryghed om boligskatterne. Sådan lyder i hvert fald forsvaret fra De Radikales Sofie Carsten Nielsen til kritikken af partiets forslag om at lade boligbeskatningen følge lønudviklingen. En radikal mærkesag der med god grund skaber ængstelse hos husejerne.

 

Forslaget vil udløse meget store skattestigninger i 2021 kombineret med prisfald på huse og lejligheder, forudser Parcelhusejernes Landsforening.

 

En farlig cocktail for boligejerne. Særligt i de store byer og attraktive boligområder vil skatterne stige og priserne falde, hvis forslaget bliver til virkelighed. Så skal boligejerne betale mere i skat samtidig med, at deres formue skrumper.

 

Desværre er der stor risiko for, at De Radikale forslag realiseres, hvis rød blok og dermed SR-regeringen genvinder magten ved valget den 18. juni.

 

Corydon beroliger men erfaringer peger i en anden retning

Ganske vist forsøger Socialdemokraternes kassemester Bjarne Corydon at berolige vælgerne ved at afvise forslaget fra regeringspartneren.

 

Men erfaringen fra de seneste fire år ved SV-regeringen tilsiger, at De Radikale nok skal få magt, som de har agt. Og der bliver nok at bruge pengene på, hvis Socialdemokraterne skal leve op til blot nogle af de mange velfærdsløfter, de glædeligt udsteder i disse dage.

 

Øget usikkerhed om familiernes udgifter til at bo er det sidste, boligejerne har brug for. Tværtimod. I forvejen er boligerne brandbeskattet. Mens huspriserne er gået op og ned, er de samlede boligskatter kun steget. Og endda mere end priserne.

 

Konservative vil fastfryse grundskylden

Særligt de seneste år har boligskatten taget fart. Siden 2007 er de samlede boligskatter steget med 25,3 procent, mens huspriserne er faldet med 17 procent, viser Realkreditrådets beregninger af udviklingen i boligbeskatningen de seneste 13 år.

 

Også de kommende år stiger grundskylden. Flere steder i landet så voldsomt, at mange familier frygter at måtte flytte fra deres hus. Derfor har boligejerne brug for tryghed om boligskatterne. Eller rettere sagt tryghed for, at de ikke stiger yderligere.

 

Læs også
Den Internationale Valutafond er bekymret over det danske ejendomsmarked

Derfor vil Det Konservative Folkeparti fastfryse grundskylden på det nuværende niveau. Et vigtigt budskab til boligejere, der allerede nu frygter at blive yderligere beskattet, når den nuværende skattereform udløber i 2020. Og meget tyder desværre på, at boligejerne skal indstille sig på stigende skatter.

 

Flertallet stemte nej til fastfrysning af grundskylden

I hvert fald stemte et flertal i Folketinget for nylig nej til Det Konservative Folkepartis forslag om netop at fastfryse grundskylden. Her valgte to af Danmarks største partier: Dansk Folkeparti og Venstre at stå side om side med Enhedslisten, SF og de andre partier i rød blok.

 

Det er måske ikke så svært at forstå, hvorfor Enhedslisten gerne vil sende en større regning til boligejerne i form af stigende grundskyld. I det parti diskuterer man jo, om deres medborgerne skal have lov til at beholde deres tandbørste eller ej, når revolutionen kommer.

 

Men her i virkelighedens verden er revolutionen stadig udeblevet, og vi er nogle stykker, som mener, at det er helt okay at danske familier har en fast base, et trygt hjem – et hus.

 

Det vigtige skel i realpolitik er altså, om man mener, at danskerne skal betale mere og mere år for år for det hjem, de allerede har betalt én gang plus renter. For mig er sagen klar: det er ikke borgerlig politik at ville lænse boligejernes pengepunge.

 

Hvorfor Venstre og Dansk Folkeparti ikke er interesserede i at føre borgerlig økonomisk politik, når nu chancen bød sig, har jeg endnu ikke fået svar på.

Læs også
Ny bremse skal beskytte boligejere mod skatteskrue

 

Diskussionen om grundskyld er københavneri

Skatteminister Benny Engelbrecht (S) har endda udtalt, at hele diskussionen om grundskyld er københavneri, fordi grundskylden er lav i det område, han selv kommer fra.

 

Det er en interessant holdning, og den var næppe gået, hvis en anden minister havde sagt, at ungdomsarbejdsløshed ikke var nogen udfordring i Danmark, fordi ministeren selv bor i kommune med få unge.

 

I det hele taget virker det noget specielt ikke at ville lytte til borgernes problemer, fordi man ikke har samme problemer i sin egen valgkreds. Faktisk er grundskylden i femten kommuner nu så stor, at den står til at koste pensionisten eller børnefamilien omkring 2000 kroner om måneden. I nogle kommuner er de oppe over 3000 kroner om måneden.

 

Men på vanlig radikal manér har man været optaget af en teoretisk diskussion og helt glemt at holde fødderne på jorden og se på, hvilke konsekvenser stigende skatter har for de danske familier.

 

Et konkret eksempel er Mia Espersen og hendes familie, som flytter ind på 160 kvadratmeter i Snekkersten.

 

Læs også
Det betyder den ny boligskat for gamle og for nye husejere

Deres ejendomsskatter er steget fra 17.500 kroner til 50.000 kroner. Det er en ekstra-udgift for familien på 32.500 kroner hvert år. Det betyder noget i enhver familie. Så boligejerne har ganske rigtigt brug for tryghed om boligskatterne.

 

Men ikke den radikale version med sikkerhed for stigende boligskatterne. Det kan godt være, at det i de radikales verdensbillede er trygt at vide, at skatterne stiger. Men jeg tvivler på, at ret mange andre deler den opfattelse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…