Der stod Stjerne Radio på facaden – men bag facaden bekæmpede de nazisterne

Udskriv

En særdeles kendt del af den danske modstandsbevægelse, ”Holger Danske”, blev grundlagt i baglokalet i det daværende Stjerne Radio på Istedgade 31.

 

Forretningen var, til tyskernes store irritation, dagligt samlingspunkt for de lokales modstand.

 

Forretningen genopstår

Lørdag d. 29. august 2015 inviterer Foreningen Projekt Stjerne Radio til fest, når besættelsestidens Stjerne Radio, Istedgade 31 genopstår – nu som historisk udstillingslokale. Det lokale museumsvindue skal formidle modstandsbevægelsens historie i skiftende udstillinger.

 

Arrangement 29. august 2015 kl. 14.00:

Området ved forretningen Istedgade/Gasværksvej afspærres, så gæsterne bedre får mulighed for, at lytte til åbningstalerne, høre og se Den Kgl. Livgarde, lytte til historiske beretninger og originale 78’er. Se de udstillede køretøjer fra besættelsestiden samt ikke mindst se selve udstillingen, augustoprøret 1943 m.v. i forretningen Stjerne Radio.

 

Oplev også stemningen fra dengang med en ægte sporvogn i Istedgade og redningskørertøjer fra besættelsestiden.

 

Læs også
”Luftwaffes danske hovedkvarter”

Der bydes på ægte Richs ”kaffe” og rationeringsmand.

 

Realiseringen af Stjerne Radio skyldes donationer fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almennyttige Formaal, Frihedsmuseets Venner, Konsul Jorck og hustru Emma Jorck’s fond, Vesterbro Lokaludvalg og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

 

Foreningens ”Projekt Stjerne Radio” har etableret bygningen og udstillingen i samarbejde med flere foreninger.

 

Stjerne Radio

I september 1942 overtog Carl Munck en smørforretning i Istedgade 31. Lokalerne blev ombygget og der blev nu solgt radiomodtagere og grammofoner m.v.

 

På facaden så man et meget stort skilt, der forkyndte, at her lå Stjerne radio. Josef Søndergaard, der fra en nærliggende radioforretning havde kendskab til branchen, blev forretningsbestyrer.

Læs også
Anden Verdenskrig: 19-årig tysk pilot styrtede ned i Aalborg – nu kan man komme tæt på, hvem han var

 

Fra Stjerne Radio foregik, der antityske aktioner. Der blev fremstillet illegale blade i bagbutikken og fra lokalet mod gaden, blev der spillet britisk og amerikansk militærmusik. Samtidig lagde man med dekorationer i udstillingsvinduet ikke skjul på, at sympatien var på de allieredes side.

 

Sabotager og tysk gengæld

Den første Holger Danske organisation planlage mange sabotager i forretningen. Bl.a. de kendte mod udstillingscentret Forum og bilfirmaet Citroën.

 

En del af gruppen måtte søge til Sverige i efteråret 1943, men de fleste vendte tilbage, hvor de genoptog modstanden mod besættelsesmagten.

 

Flere gange blev forretningen udsat for hærværk og i maj og oktober 1944 blev forretningen bombesprængt og totalt raseret af tyske sympatisører.

 

Læs også
Hun fylder hundrede år i dag: Ikonet Vera Lynn holdt om nogen moralen oppe hos de britiske soldater og på hjemmefronten under Anden Verdenskrig

Den 29. august 2015 kl. 14.00 kan man igen se den berømte facade, som den så inden første sprængning den 13. maj 1944.

 

Op til 29. august 2015 vil arrangementet blive yderligere omtalt på netsider, Facebook m.v.

 

www.Stjerne-Radio.DK

 

Forsidebillede:

Radioforretningen Stjerne Radio i 1943. Man gengav BBC’s danske udsendelse via gadehøjttaler. I vinduet viste man kort med fronterne og man havde forskellige modelfly ophængt i tråde. De tyske fly var altid defekte. (Arkiv: Frihedsmuseet).

 

 

Carl Munck (1907-1958) åbnede Stjerne Radio i september 1942. To af hans brødre hjalp med og senere var det en svigerinde, der fortsatte forretning med salg af grammofonplader. Josef Søndergaards datter var også ansat i Stjerne Radio. (Bryllupsfoto fra 1953. Privatarkiv).

 

 

29. august 1943. Den danske regering ophørte med at fungere. Værnemagten overtog den reelle magt i Danmark.

 

 

Fra den 29. august 1943 udsendte Værnemagten og danske myndigheder mange bekendtgørelser og forordninger.

 

 

”Tom” Josef Kristian Søndergaard (1906-1946), blev den første leder af ”Holger Danske”.

 

 

Radioforretningen er endnu ikke blevet genopbygget efter, at Petergruppens bombeattentat den 13. maj 1944 kl. 23.00. Materiale fra forretningen er brugt 29.-30. juni 1944 til bygning af barrikader.

 

 

Radioforretningen blev igen sprængt den 28. oktober 1944. Genopbygget og blev ca. 10 år senere ændret til udelukkende at handle med grammofonplader.

 

 

Bag plankeværket arbejdes, der på at genopbygge facade og udstillingsvinduer til åbningen 29. august 2015 kl. 14.00.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…