Søren Pind og politiets pressemøde skulle berolige offentligheden – men en række spørgsmål blev hængende i luften

Under sit pressemøde i dag, tirsdag den 13. september, var justitsminister Søren Pind (V) fuld af lovord om den måde, hvorpå dansk politi har håndteret den strøm af illegale flygtninge og indvandrere, der nu vælter ind over de danske grænser.

 

“Ingen i Europa har håndteret situationen bedre,” erklærede Søren Pind og kaldte indsatsen for “second to none”.

 

“Dansk politi har bevidst valgt ikke at bruge hunde, stave, tåregas eller det, der var værre, mod desperate flygtninge og migranter,” sagde Søren Pind blandt andet og understregede:

 

“Politiet har valgt en dansk løsning. Den nødvendige balance mellem empati og magtanvendelse.”

 

Men hvem bliver, hvem rejser videre – og hvem er de?

Ud over Søren Pind deltog også rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og konstitueret PET-chef Finn Borch Andersen i pressemødet, der blev afholdt hos Rigspolitiet.

 

Søren Pind var af den absolutte overbevisning, at langt hovedparten af de illegale flygtninge og indvandrere rejser videre til Norge, Sverige og Finland og nævnte i den forbindelse, at blot 1.500 ud af anslået godt 15.000 illegale gennem de seneste uger har ansøgt om asyl.

 

Men hvad der rent konkret er blevet af dem, der ikke har søgt asyl, og ikke mindst, hvem de er, kunne rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg ikke oplyse. Han gav heller ikke svar på, hvor mange der rent faktisk er blevet registreret.

 

Tilsyneladende har man i en del tilfælde ladet det være op til folk selv, om de blev registreret. I hvert fald sagde Højbjerg: “Mange ønsker af forskellige grunde ikke at tale med politiet.”

 

Han henviste i øvrigt til, at Danmark foretager de kontroller, man kan i henhold Schengen-reglerne, og oplyste, at de giver politiet lov til at undersøge tre tog i døgnet på den samme strækning. Men hvordan og hvor grundigt man har kontrolleret blev ikke oplyst.

 

I sagens natur er der ikke konkrete tal for, hvor mange af de indrejsende, der opholder sig illegalt her i landet. Men Søren Pind mente, at det var få. Det byggede han på, hvor mange der er rejst videre til Norge, Sverige og Finland. Han nævnte også, at Rigspolitiet ikke har modtaget informationer fra politikredsene om ophobninger af flygtninge og migranter.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

PET: Flygningestrømmen ændrer ikke trusselsvurderingen

Under pressemødet fastslog den konstituerede PET-chef, Finn Borch Andersen, at tilstrømningen af illegale flygtninge og indvandrere ikke har fået PET til at ændre i trusselsbilledet mod Danmark.

 

“Trusselsniveauet er fortsat højt,” sagde han. Samtidig understregede han, at PET ikke anser det for sandsynligt, at der befinder sig terrorister fra Islamisk Stat i flygtningestrømmen.

 

Hans argument var, at deres risiko for at blive opdaget var alt for stor. Han henviste også til, at PET’s informationer ikke tydede på, at Islamisk Stat benyttede sig af de ruter, som asylansøgerne følger op gennem Europa.

 

Tidligere har PET dog peget på risikoen for, at Islamisk Stat kan lade terrorister skjule sig i flygtningestrømmen. Samtidig stod det altså klart på pressemødet, at politiet ikke har noget særlig præcist grundlag for at vurdere, hvem der kommer ind.

 

“Men vi er ikke naive, og vi holder nøje øje med udviklingen,” beroligede den konstituerede PET-chef, som erklærede, at Islamisk Stats udmeldinger om, at de har terrorister gemt blandt flygtningen, nok har til formål at skabe forvirring.

 

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

Rigspolitiets tal er yderst usikre

De omkring 15.000 illegale flygtninge og indvandrere, som efter Rigspolitiets skøn er kommet ind i landet siden 6. september, er et yderst usikkert tal.

 

TV2 har berettet om, at DSB-ansatte har fortalt politiet om grupper, der rejste illegalt ind i landet pr. tog, uden at politiet reagerede. Derfor kan det meget vel være, at politiet ikke har registreret det reelle omfang af tilstrømningen i de tal, de kommer med.

 

Desværre skyndte Søren Pind sig at afbryde pressemødet, da dette emne blev bragt på bane af en journalist fra TV2. Dette kunne også bidrage til indtrykket af, at politiets tal måske skal tages med et gran salt. Tallet kan meget vel være højere.

 

Pressemødet skulle tydeligvis tjene til at berolige offentligheden. Om det lykkedes, skal være usagt. I hvert fald blev en række spørgsmål hængende i luften.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…