Tre ting splitter Dansk Folkeparti og Venstre i udlændingepolitikken – derfor kom Søren Espersens trussel om at vælte regeringen

Det vakte opsigt, da Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen mandag truede med at vælte regeringen. Det ville ske, hvis regeringen lavede en bred udlændingeaftale uden om Dansk Folkeparti:

 

”En fast udlændingeaftale som et bredt forlig, hvor Venstre og Socialdemokratiet er med uden Dansk Folkeparti, det vil jeg ikke acceptere. Det vil være helt utænkeligt (…) Hvis det sker, så vælter vi regeringen. Selvfølgelig gør vi det.” (tv2.dk)

 

Det er dog helt usandsynligt, at truslen bliver til alvor. Søren Espersen slog da også selv fast: ”Det ville Lars Løkke Rasmussen aldrig være så dum at gøre.”

 

Og det har han ret i. Nok kan der blive tale om, at regeringen på konkrete punkter laver aftaler med Socialdemokraterne, hvor Dansk Folkeparti ikke er med. Men en stor aftale om udlændingepolitikken uden om Dansk Folkeparti ligger absolut ikke i kortene.

 

Så det er ikke så meget Espersens konkrete trussel, der er interessant i denne forbindelse. Det er derimod de kraftige spændinger mellem Dansk Folkeparti og Venstre, som slår igennem i hans bemærkninger.

 

Disse spændinger viser sig også i, at Kristian Thulesen Dahl ikke har følt trang til at lægge luft til Espersens udtalelser.

 

Spændingerne skabes af tre ting.

 

Løkke og Merkel

For det første trækker Venstre og Dansk Folkeparti i forskellig retning i forbindelse med det aktuelle asylkaos.

 

Lars Løkke har talt meget om, at løsningerne skal findes på europæisk plan. Her har han lagt sig i forlængelse af Tysklands forbundskansler Angela Merkel, og det er ikke tilfældigt. Venstre-regeringen har fra sin start arbejdet på at styrke forbindelserne til Tyskland.

 

Det viser sig også i Løkkes tilsagn om at tage imod 1.000 ekstra asylansøgere til glæde for Merkel. På det punkt skal han søge sin støtte hos Socialdemokraterne og ikke hos Dansk Folkeparti.

Læs også
Lars Løkke tegner et misvisende billede af, hvor meget vælgerne bakker hans forslag om en SV-regering op

 

Løkke taler desuden om at styrke kontrollen med EU’s ydre grænser, men her har han holdt sig til de meget brede vendinger.

 

Slående nok er han stort set ikke gået ind på de spørgsmål, der i høj grad optager Dansk Folkeparti

 

Thulesen Dahl og grænsekontrollen

Som det fremgik af partiets årsmøde i weekenden ser Kristian Thulesen Dahl grænsekontrol som en nøgle til at tackle asylstrømmen. Det tema har Løkke ikke talt meget om, og når han har gjort det, har det flere gange været med distance.

 

Thulesen Dahl er optaget af grænsekontrol både ved EU’s ydre grænse og ved den danske grænse.

 

Som den eneste danske partileder har han givet opbakning til Ungarns bestræbelser på at kontrollere sin grænse, som samtidig er EU’s ydre grænse. Han ser i høj grad en konkret støtte til blandt andet Ungarns grænseværn som måden at styrke de ydre grænser på.

 

Læs også
Kristian Jensen stak piben ind – men krigen i Venstre kan brage løs igen, fordi Løkke vil gøre op med arven fra Fogh

Samtidig er det en velkendt mærkesag for Dansk Folkeparti at få en så løbende kontrol ved den danske grænse som muligt – helst en permanent kontrol på selve grænsen. Her er Løkke heller ikke kommet Thulesen i møde.

 

Samtidig er Dansk Folkeparti utilfreds med, at politiet reelt har ladet asylansøgerne passere frit over den danske grænse til Tyskland.

 

Denne utilfredshed er forstærket af de nye afsløringer af, at politiet end ikke har reageret, når DSB-medarbejdere har givet dem tip om illegale asylansøgere i togene. Dette er i sidste ende justitsminister Søren Pinds ansvar.

 

Det aktuelle asylkaos har således bragt de to partier længere væk fra hinanden.

 

Folkeafstemningen

Dertil kommer en anden vigtig ting, som skaber spændinger:

 

Mens asylproblemerne i EU er løbet ud af kontrol, står Danmark foran en folkeafstemning om at fjerne vores retsforbehold den 3. december. I stedet skal man ifølge regeringen og Folketingets flertal have en ordning, hvor Folketinget løbende kan beslutte sig for, hvad Danmark skal deltage i.

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

 

Regeringen insisterer på, at udlændingepolitikken under alle omstændigheder skal holdes udenfor EU. Men Dansk Folkeparti vil føre kampagne på, at dette løfte kan skride, så Danmark alligevel bevæger sig med i EU’s udlændingepolitik.

 

Denne strid påvirker de to partiers signaler i forhold til den aktuelle asylsituation.

 

Når Løkke i øjeblikket taler så meget om ”europæiske løsninger”, er det også, fordi han op til folkeafstemningen vil understrege EU som en positiv mulighed og ikke som et problem.

 

Når Thulesen i øjeblikket kritiserer EU’s svigt fungerer det også som opvarmning til folkeafstemningen.

 

Mette Frederiksen

Den tredje ting, der skaber spændinger mellem Dansk Folkeparti og Venstre er lokketonerne fra Socialdemokraternes ny leder Mette Frederiksen.

 

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Det er hende, der har foreslået et bredt forlig om udlændingepolitikken, hvor både Venstre og Socialdemokraterne er med. Her ligger den akutte anledning til Søren Espersens udfald.

 

Dansk Folkeparti har ingen seriøse overvejelser om at vælte regeringen. Men partiet er frustreret over, hvad det opfatter som ringe imødekommenhed fra Løkke i den aktuelle situation. Og det er meget opsat på at kræve betydelig indflydelse på den kommende tids udlændingepolitik.

 

Dansk Folkeparti går til kamp for at forhindre, at Løkke kommer for tæt på Angela Merkel og Mette Frederiksen.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…