Socialdemokratisk skræmmekampagne som medierne hopper på

Fredag havde Venstre og Konservative et beslutningsforslag om andelsboligmarkedet til førstebehandling.

 

Beslutningsforslaget går ud på at skabe et mere åbent og gennemsigtigt andelsboligmarked. Det benyttede Carsten Hansen til at starte en skræmmekampagne.

 

Han havde sat sit ministerium til at lave et skøn over, hvor meget priserne på andelsboligerne ville stige, hvis de blev omdannet til ejerboliger. Det var bare ikke det, som vores forslag gik ud på.

 

Men ikke desto mindre lykkedes det Socialdemokraterne at få medierne til at hoppe med på skræmmekampagnen. Berlingske havde historien på forsiden, og kort efter kørte den i stort set alle medier.

 

Diskussionen skulle vi desuden føre med blinde øjne. Socialdemokraternes notat var nemlig kun udleveret til medierne, ikke til os der skulle kommentere på det, og det blev end ikke offentliggjort på ministeriets hjemmeside. Det kan man godt forstå, når man ser notatet.

 

I notatet tages der udgangspunkt i, at andelsboliger omdannes til ejerboliger. Men vores forslag går ikke ud på at omdanne andelsboliger til ejerboliger. Vores forslag kommer slet ikke i nærheden.

 

Vi foreslår at give andelsforeningerne mulighed for at fjerne maksimalprisen på deres andelsboliger – hvis de ellers selv ønsker det. I dag er andelsboligmarkedet nemlig plaget af hemmelige ventelister, penge under bordet og fiktive værdifastsættelser.

 

Hvis maksimalprisen bliver fjernet vil det skabe et mere åbent og gennemsigtigt andelsboligmarked. Så vil det være slut med at betale 50.000 kr. under bordet for en slidt IKEA-kommode. Alle vil få adgang til andelsboligmarkedet, også selvom de ikke kender én, der kender én, der kender én.

 

Og andelshavere skal ikke længere frygte at stå tilbage med usælgelige andele, der er fastsat for højt efter fejlagtige offentlige vurderinger.

 

I Socialdemokraternes notat fordrejes vores forslag til, at andelsboliger skal omdannes til ejerboliger. Det vil så føre til en eksplosion af priserne på andelsboliger. Men det er altså ikke vores forslag. Der er flere åbenlyse grunde til, at andelsboliger aldrig kommer til at koste det samme som ejerboliger.

 

Læs også
Boligøkonom: Luftfoto kan bidrage til bedre ejendomsvurderinger

For det første er der en stor forskel på at købe en bolig og så købe en andel i en andelsforening. Når man køber en andel, så køber man ikke en bolig, men en ret til at benytte sig af en bolig.

 

For det andet hæfter man som andelshaver for hele foreningens økonomi. Hvis naboen ikke kan betale, så hænger hele foreningen på regningen. Samtidig har man også en lang række fællesudgifter i foreningen.

 

For det tredje er det dyrere at tage et lån til en andelsbolig end til en ejerbolig. Det skyldes, at man ikke har mulighed for at optage et realkreditlån, fordi ejeren af selve boligen er andelsforeningen. Derfor har man kun mulighed for at tage et dyrere banklån.

 

Der vil altså fortsat være markante forskelle på andelsboliger og ejerboliger. Priserne på andelsboliger vil derfor aldrig nå det niveau som Socialdemokraterne hævder. Det har heller aldrig været Venstres intention, at almindelige mennesker skal udelukkes fra andelsboligmarkedet på den måde.

 

Det er ren og skær skræmmekampagne – men desværre hoppede medierne med på den.

 

Louise Schack Elholm, MF og boligordfører for Venstre.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…