Socialdemokrater under voldsom beskydning for at underlægge sig islamiske regler

Arkivfoto / live leak

I sidste fase af den britiske valgkamp har det skabt voldsom forargelse, at socialdemokraterne i Labour har holdt et møde, hvor mænd og kvinder sad skarpt opdelt på tilhørerpladserne. (se Den Korte Avis 5.5.15)

 

Mødet henvendte sig særligt til muslimske vælgere. Det fandt sted mandag aften i Birmingham, landets næststørste by, som er stærkt præget af indvandrere. Flere fremtrædende Labour-politikere optrådte som talere.

 

Bortforklaringer

Den heftige kritik har skabt travlhed i Labour med at bortforklare, hvad der fandt sted.

 

Partiet har udsendt en erklæring, hvor det hedder: ”Der var ingen tvungen kønsadskillelse.”

 

Dette følges op af Khalid Mahmood, der repræsenterer Labour i Parlamentet, valgt i Birmingham:

 

”Mødet var ikke så kønsadskilt, som folk gør det til. Billedet fra mødet er taget ud af sin sammenhæng. Ingen fik besked på at sætte sig et bestemt sted. Der skete bare tilfældigvis det, at mænd og kvinder satte sig forskellige steder (!).” (Daily Mail)

 

Et billede fra mødet viser imidlertid en knivskarp kønsadskillelse. I de annoncer, der indkaldte til mødet, blev det da også sagt klart og tydeligt, at der ville være et særligt ”kvindeafsnit” på tilskuerpladserne.

 

Kønsadskillelsen på mødet var altså alt andet end tilfældig. Det var ganske klart meningen, at kønnene skulle sidde adskilt, sådan som det foreskrives i fundamentalistisk islam.

 

Kvinder som andenrangs-væsner

Labours top har omhyggeligt undgået at kommentere sagen. En repræsentant for partiet, der var i TV mandag aften, nøjedes med at sige, at hun ikke kunne kommentere kønsadskillelsen, fordi hun ikke kendte til mødet.

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

Da forargelsen bragede løs i offentligheden, kunne nogle Labour-folk åbenbart godt fornemme, at man ikke bare kunne nøjes med at påstå, at kønsadskillelsen var rent tilfældig.

 

Parlamentsmedlem Khalid Mahmood bruger således et andet argument, der modsiger påstanden om, at det var tilfældigt. Kønsadskillelsen var nødvendig for overhovedet at få de muslimske kvinder til at møde frem, siger han.

 

Men det korte af det lange er altså, at Labour bøjede sig for et kvindesyn, der ser kvinder som andenrangs-væsner, der ikke har ret til at blande sig med mændene.

 

Indvandringen skulle skaffe stemmer til Labour

Det har næppe noget at gøre med fine principielle overvejelser. Det handler efter alt at dømme om, at man er villig til at ofre grundværdier i det frie samfund for at kapre muslimske stemmer – i dette tilfælde altså princippet om kvindernes ligeværd.

 

Labour har altid set den ikke-vestlige, herunder muslimske, indvandring som en vej til at skaffe sig flere vælgere.

 

Det var en Labour-regering, der for alvor åbnede for masseindvandringen til Storbritannien fra muslimske og andre ikke-vestlige lande.

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

En embedsmand har afsløret, at det skete ud fra en helt bevidst forestilling om, at denne indvandring ville give Labour stemmer på De Konservatives bekostning.

 

Nu er man så i gang med at høste disse stemmer. Og det er mange. Som Den Korte Avis har skrevet, kan muslimske vælgere blive tungen på vægtskålen i hver fjerde valgkreds.

 

Integration i islam

For at vinde muslimske vælgere vender Labour begrebet integration på hovedet:

 

Man gør ikke noget seriøst forsøg på at integrere muslimerne i det britiske samfunds grundprincipper om det verdslige samfund og kvinders ligeværd.

 

I stedet integrerer Labour sig i islams principper om religiøs styring af samfundet og adskillelse af mænd og kvinder, når man er på stemmejagt blandt muslimer.

 

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

Det varsler ilde, hvis Labour får magten på torsdag.

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3068429/Labour-sexism-row-men-women-segregated-party-rally-critics-accuse-selling-values-votes.html

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…