Sådan rykker vi stikket ud af menneskesmuglerne

I de seneste uger har nogle debattører udtrykt bekymring for, om en reel oplysningskampagne i udenlandske medier vil skade Danmarks image og blokere for tilgangen af udenlandsk kvalificeret arbejdskraft.

 

Jeg deler ikke denne bekymring. Det er veldokumenteret, at de kyniske menneskesmuglere baserer deres lukrative forretning på, hvor høje ydelser man kan få i Danmark og andre lande, der figurerer i deres “salgskataloger”.

 

Regeringens formål med kampagnen er derfor sagligt og objektivt at oplyse, at de økonomiske vilkår for asylansøgere nu ændrer sig markant i Danmark.

 

Andre lande går foran

En række lande, herunder Tyskland, Norge og Østrig, har længe ført lignende kampagner uden at opnå et dårligt image.

 

I Australien, hvor man har indført en meget stor opstramning på asylområdet og ført meget markante informationskampagner, er der stigende antal mennesker, der kommer til landet for at arbejde.

 

Dette viser, at Australien ikke oplever problemer med at tiltrække arbejdskraft på trods af en meget synlig informationsindsats.

 

To dagsordener

Venstre er ganske som lovet i valgkampen optaget af to dagsordener. Dels vil vi have styr på asyltilstrømningen og dermed aflaste de kommuner, der kæmper med at huse de mange asylansøgere.

 

Dels ønsker vi et Danmark, som er åbent overfor udlændinge, der kommer hertil for at arbejde og respektere regler og levevis i Danmark.

 

Desuden skal Danmark selvsagt yde vores bidrag til at hjælpe folk i nød. Men det skal ske med øje for, at vi rykker stikket ud af menneskesmuglerligaernes kyniske forretning. Det gør vi ved at satse langt mere på fremskudt hjælp nødstedte folk i deres nærområde, dvs. i det nordlige Afrika og Mellemøsten.

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

Det er en vigtig indsats, der fremover bør koordineres langt bedre på EU- og FN-niveau, og med de skrøbelige stater, som folk vil betale mange penge på at komme flere tusinde kilometer væk fra.

 

Dermed kan vi i de kommende år hjælpe mange gange flere mennesker i nød – for færre penge.

 

Hvor der er vilje, er der vej

 

Kristian Pihl Lorentzen er MF, Venstre

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…