Regeringen modarbejder danske interesser for at være EU-duks

Forsvaret. Foto: Trine Axelholm

Det er trist at opdage, hvordan regeringen undergraver dansk økonomi og danske forsvarsmæssige interesser.

 

Det sker i sager angående reparationer af søværnets skibe. I stedet for at lade skibene reparere på danske værfter, hvilket ville give danske arbejdspladser og danske skattekroner, så sender man opgaverne i EU-udbud.

 

Det mister Danmark umiddelbart indtjening på. For vi har evnen og kapaciteten, – men vores værfter får ikke opgaverne.

 

Dermed mister danske værfter ekspertisen i at reparere vores flådefartøjer, og vi kan risikere, at vi en skarp situation ikke selv kan reparere vores skibe, mens der kan være dårligere forhold for vores skibe andre steder.

 

Det risikerer altså også at være imod Danmarks nationale sikkerhedsinteresser at lade sagerne gå til udlandet i stedet for til danske værfter.

 

Måske kan den udenlandske virksomhed være afhængig af andre interesser, der gør at den nedprioriterer vores skibe. Det kan ende med at være rigtig skidt for den danske flåde, at Danmark prioriterer at over-implementere EU-lovgivning i stedet for at bruge sin sunde fornuft samt de muligheder, som traktaterne rent faktisk giver.

 

Der er ellers mulighed for at gøre tingene anderledes. Der står nemlig i artikel 346 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, at man godt kan undtage visse offentlige kontrakter fra de EU-retslige udbudsregler, når det har militære formål. Så det ville være fuldt lovligt at undlade at sende reparations-opgaverne til udlandet.

 

Hvorfor bruger regeringen ikke de muligheder der er for at lade danske værfter få opgaverne? De spørgsmål har jeg sendt til forsvarsministeren. Jeg venter stadig på svar. Men imens det sker mister danske værfter ordre for op til 800 mio. kr.

 

Det er trist, eftersom vi selvfølgelig har brug for arbejdspladser i Danmark.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…