Thorning og Løkke bør læse Michael Böss’s nye bog: “Det demente samfund”, hvis de vil genvinde befolkningens tillid

Vi er netop gået ind i et nyt år, som vi med sikkerhed ved også er et valgår. Senest 14. september i år skal der have været afholdt nyvalg til Folketinget. Valgkampen er allerede i  fuld gang og har været det længe – i hvert fald uofficielt. Som det er set så ofte før ved de senere valg, har danske politiske valgkampe udviklet sig i retning af noget, der ligner en præsidentvalgkamp, idet der som regel er to kandidater i spil til statsministerposten, nemlig den siddende statsminister og oppositionens leder.

 

Det bemærkelsesværdige denne gang er, at et flertal af vælgerne ikke ønsker hverken den ene eller den anden kandidat. Det tegner et klart billede af, at den politikerlede, der tales så meget om, faktisk er meget reel. Såvel Socialdemokraterne som Venstre, de to partier der bejler til statsministerposten, står til tilbagegang.

 

Derimod står især Dansk Folkeparti, men også Enhedslisten til en markant fremgang. Man kan hævde, at vælgerne tilsyneladende søger mod yderfløjene, hvis ellers begge de nævnte partier var henholdsvis et ekstremistisk højrefløjsparti og et ekstremistisk venstrefløjsparti. Den holder imidlertid kun i virkelighedens verden, når det gælder Enhedslisten.

 

DF derimod er jo ikke noget højrefløjsparti. Langt hen ad vejen er DF nærmest at betegne som klassisk socialdemokratisk, når det gælder velfærdspolitikken. Det, der adskiller partiet fra S, er som bekendt partiets ønske om en stram styring af udlændingepolitikken. Endelig oplevede vi ved det seneste valg til Europaparlamentet, at DF afspejler den stigende EU-skepsis i den brede befolkning.

 

Fravalget af Thorning og Løkke

Når så mange vælgere søger til DF, har det yderligere to årsager. Thorning-regeringen har svigtet alle de løfter på velfærdsområdet, regeringspartierne gik til valg på. På samme måde har den svigtet løftet om at fastholde en stram udlændingepolitik. I begge tilfælde byder DF sig til som et alternativ.

 

Det samme gør jo imidlertid Lars Løkke Rasmussen, så hvorfor søger vælgerne så ikke til ham og til Venstre? At forklare det med samme Lars Løkkes mange bilagssager og letfærdige omgang med andres penge ligger lige for – og det er da også en del af forklaringen. En anden og måske langt alvorligere del af baggrunden for fravalget af såvel Thorning som Løkke er et resultat af den voksende politikerlede.

 

Her er vi ved problemets kerne. Befolkningens virkelighed og politikernes virkelighed har ganske enkelt fjernet sig fra hinanden. Der er derfor opstået en dyb tillidskløft. I Sverige har vi lige set et grotesk udslag af denne sygdom i folkestyret, idet de etablerede svenske politikere jo direkte frygter befolkningen og ligefrem afblæser et bebudet valg af angst for dets udfald (!). Så vidt er vi heldigvis ikke kommet i Danmark endnu, men vi kan ende som svenskerne, hvis vi ikke tager politikerleden alvorligt.

 

Politik er blevet en karrierevej

Forklaringen på politikerleden er, at politik er blevet en karrierevej. Som professor Jørn Henrik Pedersen fra Syddansk Universitet siger i et interview i Nordjyske Stiftstidende i søndags: ”De store ideologier er blevet afløst af en ny ”økonomisme”, hvor de ansvarlige politikere hele tiden henviser til ”den nødvendige politik” – men dermed er politik blevet meningsløs. Vi kan ikke mere dele os efter anskuelser, når ”den nødvendige politik” efterlader et så lille økonomisk råderum, at politikerne fra begge sider af Folketingssalen kun har små detaljer, som de kan skrue på, når de forhandler finanslov. Der er derfor blevet svært at se forskel på, hvilken regering, der er ved magten.”

 

Sagt med andre ord: Det er blevet vigtigere at pleje karriereambitioner og at tage plads i ministerbilerne, end det er at virkeliggøre nogle politiske holdninger og føre dem ud i livet på vegne af de borgere, man repræsenterer og skal tjene. Eksemplerne på den udvikling er talrige (!!). Hvem husker ikke, hvordan VK-regeringen tog det ene initiativ efter det andet, som en socialistisk regering ikke kunne have gjort bedre? Eller tænk på, hvordan mange socialdemokrater har oplevet Thorning føre det, de oplever som blå politik?

 

Læs også
Der er brug for en flertalsregering

Partistøtte giver partier uden folkelig forankring

I en sådan virkelighed degenerer den levende politiske debat, der ellers burde være det bankende hjerte i et sundt folkestyre, til at blive tom snak og spil for galleriet. Det skaber politikerlede! Man ser da også partiernes medlemstal svinde ind, men det har de valgte karrierepolitikere skam taget højde for. På tværs af de såkaldte partiskel blev der med stort flertal for en del år siden ved lov indført en skatteyderbetalt partistøtte, så partierne har økonomi til at leve udmærket uden at have nogen folkelig forankring. Det var ikke muligt, før partistøtten satte folkestyret på bistandshjælp.

 

Vigtigste valgtema: Et opgør med politikerleden

Derfor er det allervigtigste tema ved det kommende folketingsvalg ikke så meget, om Lars Løkke og hans folk skal føre socialdemokratisk politik minus 10% eller Helle Thorning føre borgerlig politik minus 10%. Lad det være sagt straks: Jeg foretrækker trods alt det første. Det allervigtigste er at få gjort op med den voksende kræftbyld i folkestyret, der hedder politikerlede. Det kræver, at vi oplever nogle politikere, der finder tilbage til en adfærd og en måde at tænke på, så de kan leve op til at genvinde folkets tillid ved at være folkets tjenere og ikke nogle små herremænd m/k, der først og fremmest ser politik som en personlig karrierevej.

 

Jeg kan som en begyndelse på den for folkestyret livsvigtige proces anbefale de to statsministerkandidater at læse bogen ”Det demente samfund” skrevet af Michael Böss. Den er langt bedre at få forstand af end alskens spindoktorers valgslogans. Befolkningen efterspørger troværdighed, dybde og ærlighed og er lede og kede af overfladiske politikere, der undervurderer almindelige menneskers evne til at tænke selv, og trætte af politikere, som i øvrigt i vidt omfang bidrager til historie- og rodløsheden i samfundet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…