Økologiske landmænd får særbehandling – det er usagligt

I bestræbelserne på at fremme økologisk landbrugsproduktion tager regeringen nu endnu et usagligt skridt, som leder tanken hen på tidligere tiders positive særbehandling af ”Parteigenossen” bag Jerntæppet. Fordele der alene var begrundet i politiske sympatier eller belønning i form af en slags ”politisk nepotisme”.

 

Realiteten er, at økologisk produktion er en nostalgisk, men stærkt forældet produktionsform, der herskede for 100 år siden. Den følger visse politisk fastlagte retningslinjer, hvor en række moderne produktionsmidler udelukkes. Derfor er den ikke bæredygtig i forhold til moderne næringsbalanceret produktion.

 

Det er for længst dokumenteret, at økologisk produktion er ringere end moderne ”konventionel” produktion på disciplinerne miljøvenlighed, klimavenlighed, naturbeskyttelse, udbytte og økonomi.

 

Sundhedsmæssigt er der næppe nogen forskel: På den ene side er der teoretisk færre kemikalierester i økologiske produkter, men kemikalierester i konventionel produktion er overhovedet ikke noget problem! På den anden side er der efter min vurdering beviseligt langt flere fødevareskandaler og dødsfald i forbindelse med økologiske produkter, hvor naturens egne kampstoffer fra svampe og insekter får lov at folde sig ud.

 

Regeringen har brændt hundreder af millioner skattekroner af på økologiens alter: Man har søgt at fremme både produktion og forbrug. Man har besluttet at ”tvangsfodre” børn, unge, soldater og ældre i offentlige institutioner med økologisk mad. Helt uden saglig begrundelse – kun i henhold til politiske manifestationer. Og nu går man altså endnu et skridt ad usaglighedens vej.

 

Hykleri

Naturbeskyttelsesloven bestemmer i §3, at visse naturtyper skal beskyttes. Det drejer sig om de såkaldte §3 naturtyper (moser, enge, strandenge, heder , overdrev, søer), der ikke må ændres, og hvor Miljøministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, herunder regler om mængden af gødning, der må tilføres disse arealer.

 

Mens økologerne hylder princippet om stærkt begrænset anvendelse af gødning, så vil regeringen nu give dem adgang til at bruge mere gødning på disse §3-arelaer, end de konventionelle landmænd må bruge. – Ikke fordi det kan begrundes sagligt, men fordi regeringen har et politisk ønske om at fremme den økologiske driftsform (som altså heller ikke kan begrundes på saglig vis).

 

Så nu bliver det spændende at se, hvor mange økologer der er hykleriske nok til at tage imod tilbuddet om den gødning, som de principielt er imod.

 

Nye perspektiver for regeringen

Det socialdemokratiske medlem af Folketingets miljøudvalg, Flemming Møller Mortensen, har på TV2 Nord måttet indrømme, at initiativet ikke kan begrundes sagligt, idet der ingen miljømæssig forskel er på at tilføre gødning til en økologisk mark eller til en konventionel mark. Regeringen vil altså ”købe” sig til flere økologer ved hjælp af et større gødningsforbrug. Hvor er logikken?

 

Initiativet er udelukkende begrundet i et politisk ønske om at fremme antallet økologiske landmænd.

 

Da det må antages, at regeringen ligeledes ønsker at fremme antallet af partimedlemmer hos S og RV – samt måske endda hos støttepartierne SF og EL, kan reglerne for gødskning af §3-arealerne med samme logik forventes justeret yderligere, så den positive særbehandling ud over økologerne kommer til at omfatte partimedlemmer af regeringspartierne og eventuelt deres støttepartier.

 

Poul Vejby-Sørensen

Cand. agro.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…