Nye tal viser, at den sociale kontrol med unge indvandrere stiger

Foto: Fatma Øktem

Der hersker en systematisk afvisning af ligeværd og lige rettigheder mellem kønnene i nogle etniske minoritetsmiljøer – benævnt som social kontrol. Undersøgelser viser, at især unge kvinder med indvandrerbaggrund er underlagt begrænsninger og kontrollerede normer.

 
Ekstra Bladet kortlagde d. 29/1, hvordan 46 unge sidste år måtte gå forgæves, da de bankede på døren hos landets sikrede opholdssted for unge med indvandrerbaggrund. Typisk er disse unge truet af tvangsægteskaber, vold eller social kontrol af en særlig ekstrem karakter. Socialminister Manu Sareen udtalte i samme artikel, at hjælpen er på vej. Efter sommerferien. Det er bare slet ikke godt nok.

 

Som Manu Sareen understreger i artiklen, er de udsatte unge ofte direkte truet på livet, når de forsøger at bryde med familien. Nye tal fra Landsorganisationen af KvindeKrisecentre (LOKK) viser, at henvendelser om æresrelaterede konflikter er stegte fra 440 henvendelser i 2009 til 1183 henvendelser i 2014. Tallene er altså mere end fordoblet de seneste fem år. Kan det komme som et chok for socialministeren, at centrene ikke har plads? Nej.

 

Det er ikke acceptabelt at lade stå til og håbe, at de unge selv finder en løsning i mellemtiden. Både RED-Safehouse og landets kvindekrisecentre gør en prisværdig indsats for at hjælpe og støtte de unge.

 

Der findes ingen hurtige løsninger på et så alvorligt problem, men det hjælper heller ikke at lade stå til. Den undertrykkelse, der finder sted, er uacceptabel, og er et af Danmarks største ligestillingsproblemer.

 

De unge kvinder skal hjælpes ind i samfundet og ud på arbejdsmarkedet, så de kan klare sig selv.

 

På den måde bygger de en selvstændighed op, som de kan bruge som forsvar mod undertrykkelse. Denne totale undertrykkelse og umyndiggørelse af det enkelte individ kan og må aldrig retfærdiggøres ved at henvise til ære og normer. Der er intet ærefuldt i at udøve hverken fysisk eller psykisk vold til at fastholde mennesker i en systematisk kontrolleret verden.

 

MF Fatma Øktem, ligestillingsordfører (V)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…