Nu får Islamisk Trossamfund også en stormoské – ved politikerne, hvad de siger ja til?

Visualisering Ny Stormoske Islamisk Trossamfund. Henning Larsen Architects.

Mens vi venter på stormoskeerne.

 

Måske skulle man snarere sige: Mens vi venter på Muhammed, for det er jo netop det, man risikerer med disse Stormoskéer og andre former for organiseret islamisering af samfundet, at landet bliver delt op i parallelsamfund, som er underkastet den islamiske, politiske ideologi med Sharia- lovgivning og detaljeret Koran- styring.

 

For mange moskéer i Danmark

I en tid hvor regering og folketing arbejde på at indføre en anti-radikaliseringspakke for at sikre samfundet for såvel den snigende islamisering som den truende terror, så udviser vore politikere såvel i regering og folketing samt i byråd landet over en forbløffende afslappet holdning til problemet: moské- byggeri.

 

Der findes p.t. omkring 45 moskéer her i landet (KD 14/03/15), Ikke alle er store, men der arbejdes ivrigt på at få oprette flere, en del efter herboende muslimers ønske, og en del efter pres fra udlandet.

 

Der er i dag en stormoské i rovsinggade i København, som er delvist finansieret af Qatar. Der er en anden stormoské på vej på Vibevej, som er knyttet til Iran. Desuden er der planer om en stormoské på Amager og nu også en stormoské knyttet til Islamisk Trossamfund. Desuden er der Planer i Aarhus, Haderslev og Horsens. Altså 7-8 stormoskéer over hele landet.

 

Islamiske magtsymboler

Stormoskéer er magtsymboler, der viser omverdenen, at islam har vundet terræn i et kristent land.  Disse stormoskéer med tilbyggede islamiske kulturcentre vil naturligvis virke dragende på såvel herboende som udenlandske muslimer, der vil finde det attraktivt at slå sig ned her i landet.

 

Stormoskéerne skal ifølge arkitekten Metin Aydin, Århus, også vise Islams storhed, derfor bygges de i prægtig og udfordrende islamisk arkitektur med minareter, som ganske vist ikke må benyttes p.t., men i indvandrerkredse anser man det blot for et spørgsmål om tid, så vil der lyde bønnekald fra minareterne fem gange dagligt. Lignende udvikling er set i andre europæiske lande.

 

Disse muslimske paladser kan nemt blive et sted, hvor radikaliseringen af unge mænd forstærkes, hvilket vil virke direkte skadeligt på integrationen.

 

Ingen danskere vil drømme om at anfægte muslimernes ret til dyrke deres religion og samle sig i bøn, for vi har jo religionsfrihed her i landet, men når der, især i de større byer, stilles krav om adgang til at opføre voluminøse bygningsværker ofte i østerlandsk stil, som vil ændre bybilledet betydeligt, så får man en fornemmelse af, at det mere drejer sig om at vise islamisk overlegenhed og magt i et kristent land.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

De farlige Stormoskéer

Ofte defineres en stormoské som et bygningsværk, der er blevet opført til formålet med kupler og minareter.

 

København fik sidste år sin Stormoské i Rovsinggade på Nørrebro, finansieret af Emiren af Qatar. 6.800 kvadratmeter Islam i København.

 

Nu er det Århus, der står for skud. Den entreprenante Århus-borgmester, Jacob Bundsgaard, har givet De forenede muslimske Trossamfund løfte om, at de kan disponere over en 4.000 kvm grund på Bautavej i udkanten af Gellerup- bebyggelsen og tæt på Bazar Vest. (JPA 07/09).

 

Grunden skal dog formelt først i udbud, men kommunen har allerede reserveret den til et religiøst formål. Da der p.t. ikke er noget kirkebyggeri på tapetet, så betyder det på godt dansk: Bygning af den meget omtalte Stormoské.

 

De blå partier i byrådet: Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti har dog sagt nej, men desværre kun til placeringen så tæt på Gellerup. De har ikke haft mod og mandshjerte til at sige nej til selve mosképrojektet, som de jo ikke kan være uvidende om kan give byen endnu større problemer med de udadreagerende, unge muslimer fra f.x. Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, som man jo har oplevet det så mange gange tidligere.

 

Mange politikere går stadig rundt i den tro, at der er tale om bygning af noget, der grundlæggende minder om en dansk folkekirke, men det er en fejlagtig antagelse og viser, at de i deres store uvidenhed ikke kan skelne mellem Islam som religion og Islam som politisk ideologi, som er i skarp modsætning til de frihedsprincipper, der gælder her i landet.

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

 

Mere radikalisering

Stormoskéen i Århus har man talt om de sidste 15 år. I den periode er der i andre byer, hvor man i lignende stormoskeer f. x. i London, Bradford, Birmingham, Paris, Berlin, Marseilles, Malmø m. fl. har høstet mange dårlige erfaringer med radikalisering af unge, vildledte muslimer, som i den grad er blevet indoktrineret til had mod de vestlige samfund, som de skulle være en del af.

 

Disse byer har jævnligt haft besøg af omrejsende imamer, der på arabisk har listet nogle hate speeches ind i fredagsbønnen. Da ikke mange vesterlændinge forstår arabisk, er muligheden for at kontrollere den anti-vestlige propaganda ringe.

 

I lande som Canada og England har politiets efterretningstjeneste dog sendt undercover agenter ind til fredagsbønnen for at observere, og de har kunnet afsløre alvorlige, hadefulde angreb på de vestlige demokratier.

 

Det ville være betryggende, hvis PET på tilsvarende vis kunne observere, hvad der siges og sker under fredagsbønnen i bl.a. den københavnske Stormoské og gribe ind, om nødvendigt.

 

FBI har kaldt moskéerne rekrutterings- anstalter for al Quaeda, og det franske sikkerhedspoliti har betegnet dem som: Fundamentalismens forværelse.  Det ville være meget naivt at tro, at tonen i danske Stormoskéer skulle være meget anderledes.

 

Læs også
Lille dreng på bare 16 måneder måtte ikke komme med sin mor i svømmehal, fordi han kunne sexkrænke muslimske kvinder …

Tyrkiet har i flere kristne lande organiseret oprettelsen af de såkaldte Erobrermoskéer, blandt andet så tæt på Danmark som i Flensborg og Kiel, og formentlig også den i al stilhed nybyggede, tyrkiske stormoské i Brabrand, tæt på Gellerup.

 

Den tyrkiske Præsident Recep Erdogan har udtrykt ønske om at udbrede moskébyggeriet til de fjerne nordiske lande (Shoebat 03/03/15).

 

Flere europæiske lande, som mærker presset fra de islamiske parallelsamfund, forsøger at stille nogle begrænsninger op. F.x. har Italien helt forbudt bygning af stormoskéer, og i Østrig tillades det ikke, at der bygges moskéer for udefra kommende penge. Imamer i Østrig må ikke prædike på arabisk.

 

Let’s Rethink

Ikke engang den seneste terror i København og de løbende problemer bl.a. omkring den berygtede Århus-moské på Grimhøjvej har åbenbart ikke kunnet åbne politikernes øjne.

 

Århusianerne har ikke brug for en stormoské. De ca. 30.000 muslimer, der bor i Århus- området har mange andre muligheder for at dyrke deres religion.

 

Der findes angiveligt 15 mindre moskéer i Århus og omegn, så borgmester Bundsgaard skulle måske benytte sig af det nye århusianske slogan: Let’s Rethink, for det ville nok være en god idé at tænke sig om endnu engang, inden man overgiver byen helt til Islam.

Læs også
48 islamiske skoler underviser i intolerance og kvindehad, skriver britisk rapport

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…