Rigspolitiet centraliserer køreprøverne – stik imod ønsket om at skabe mere liv i landdistrikterne

Venstre ønsker et Danmark i bedre balance. Derfor vil vi understøtte den lokale udvikling i landdistrikterne ved at fjerne barrierer og begrænsninger, som er bestemt fra Christiansborg.

 

Vi skal sætte ind med virkemidler over en bred front for at rette op på skævhederne. Nej til omsiggribende Københavneri. Ja til udvikling i hele landet. Lad mig kommer med et par eksempler.

 

Det er hovedrystende, at Rigspolitiet er i færd med at foretage en centralisering af køreprøverne, så det fremover udelukkende vil være muligt at tage teoriprøven 21 steder i landet. Til sammenligning kan jeg oplyse, at man i dag kan tage teoriprøven ca. 50 steder i landet.

 

Denne centralisering er Venstre imod. Vi vil derimod sikre mulighed for at aflægge teoriprøve lokalt. Det kan ske ved, at kommunerne overtager opgaven, eller ved at der sikres en mobilløsning. Lad os ikke gøre forskel på køreskoleeleverne alt efter, hvilket område de har bosat sig i.

 

I landdistrikterne bør man også kunne aflægge køreprøve uden en alt for stor afstand mellem det område, hvor køreundervisningen har fundet sted, og det sted hvor køreprøven skal aflægges. Landdistrikterne skal i langt højere grad sikres samme forudsætninger som de større byer.

 

Det er også vigtigt, at kommunerne sikres mere frihed til at understøtte lokale udviklings- og vækstmuligheder. De borgernære kommuner kender nemlig de lokale behov og løsninger bedst. Derfor skal flest mulige beslutninger ikke træffes på brostenene i København.

 

Venstre foreslår en liberalisering af planloven, så kommunerne hurtigt kan give tilladelse til flere vækst- og jobskabende initiativer.

 

Borgerne og virksomhederne bliver ofte begrænset af et automatsvar “Nej”, når der søges om tilladelse til udbygning af campingpladser, plantning af æbletræer og nyttiggørelse af nedlagte landbrugsejendomme.

 

Det skal være fortid. Vi bør i stedet skabe de bedste forudsætninger for, at livet og jobskabelsen i landdistrikterne kan blomstre. Til gavn for hele Danmark.

 

Kristian Pihl Lorentzen, Medlem af Folketinget (V) og trafikordfører for Venstre

 

Læs også
To kørelærere og tre arabiske tolke er tiltalt for omfattende svindel, der skulle hjælpe eleverne til at bestå teoriprøven
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…