Jørgen Gad Andresen fik Udrejsecenter Sjælsmark som nabo – nu frygter han for borgernes tryghed

Den tidligere SR-regering besluttede i 2014 at åbne et nyt udrejsecenter for afviste asylansøgere og udviste kriminelle i udrejseposition. Flere kommuner bød ind på opgaven fordi et stort asylcenter uvægerligt skaber arbejdspladser, om end de er midlertidige og betalt af borgerne selv.

 

Men regeringen ville ikke høre på de kommuner som bød sig til, i stedet besluttede man at den nedlagte Sjælsmark Kaserne skulle genåbnes som udrejsecenter. Men lokalområdet har i forvejen landets største asylcenter, nemlig center sandholm, så mange borgere var imod beslutningen. En af dem der har taget kampen op mod myndigheder er ejendomskonsulent Jørgen Gad Andresen. Den Korte Avis har talt med ham.

 

Hvordan er det at være nabo til to store asylcentre som Center Sandholm og Udrejsecenter Sjælsmark?

 

-Hvis man ser på Bolias kort over boliger til salg i området omkring Sjælsmark, er man ikke i tvivl, hele området er snart udbudt til salg. Og det er vel at mærke et område, der indtil for få år eller måneder siden, var meget attraktivt at bo i. I dag er beboerne utrygge, for ikke at sige er rædselsslagne for at bo dér, ikke mindst for deres børns skyld. Børnene tør efterhånden ikke gå udenfor en dør, og selvom de gør, så tør forældrene ikke lade dem gøre det.

 

Hvilke myndigheder har I været i kontakt med?

 

-For 1,5-2 år siden startede vi kampen mod ”de tre musketerer”, dvs. direktør Henrik Grunnet, kontorchef Thomas Mortensen, begge Udlændingestyrelsen, og tidligere chef for Nationalt Udlændingecenter Claus Birkelyng. Og vi har også forsøgt med kontakt til de skiftende socialdemokratiske justitsministre, som vi føler har ”voldtaget” området omkring Sjælsmark. Området har tidligere været meget idyllisk at bo i, men det er det ikke mere.

 

-Den tidligere regering ønskede at give en kæmpe øretæve til det borgerlige Nordsjælland. Der skulle være et udrejsecenter i Sjælsmark! Koste hvad det ville!

 

Hvordan startede det?

 

-Direktør Henrik Grunnet lavede en aftale med daværende departementschef Kristin Axelsson, den 8. januar 2014, omkring en bonus ordning. Jo flere asylansøgere Henrik Grunnet fik til Sjælsmark jo større bonus. Og Thomas Mortensen og Claus Birkelyng sørgede for, at ændre dB måling til dB(A) måling (dB, afstand), så man kunne indrette en flygtningelejr for afviste asylansøgere med en aktiv skydebane i baghaven. Herefter blev det hele sat i system på et stormøde i Udlændingestyrelsen i august 2014, mellem forsvaret, Miljøministeriet, Justitsministeriet, Udlændingestyrelsen, politiet, Kriminalforsorgen og NUC. Desværre var referatet fra stormødet blevet væk, da vi søgte aktindsigt. Pist væk!

 

Og hvad skete der så?

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

-”De tre musketerer” startede derefter en charme offensiv, der ikke er set siden ruder konge var knægt. På borgermøderne garanterede Thomas Mortensen de måbende tilhørere omkring risikovurdering. Han forsikrede os, at de beboere, som han planlagde på Sjælsmark, var harmløse, helt og aldeles. Og at de ikke var mere kriminelle, end dem udenfor Sjælsmark. Og den tidligere NUC-chef Claus Birkelyng kunne på samme borgermøder tilføje, at de pågældende beboere var fuldstændig sagesløse! Hans folk var endda på julegaver med dem, fortalte han.

 

En harmløs beboer stikker en politimand ned

Men den 29. september gik det trods de mange forsikringer så galt igen, da en af de harmløse beboere stak en politimand ned i Center Sandholm. Den pågældende beboer på Sjælsmark, er i dag fængslet som en særlig farlig fange på Københavns Politigård, fordi han har forsøgt at flygte fra Vestre Fængsel. Han er tillige mistænkt for at være radikaliseret IS sympatisør, man må sige der er en meget bred forståelse af det at være ufarlig!

 

-Det var en ringe trøst for beboerne i Hørsholm og Allerød, ikke mindst når det nu viser sig, at den person, der er anholdt og mistænkt, er kendt af PET, fordi han har forsøgt at slå hovedet i stykker på en svensk minister med en skumslukker!

 

-Beboerne i Hørsholm i almindelighed og i særdeleshed naboerne er selvfølgelig meget utrygge og bange. Vi er gennem 4-5 møder, således af ”de tre musketerer” garanteret, at beboerne på Sjælsmark er harmløse og ingen fortræd gør. Samtidigt har ”de tre musketerer” forsikret Inger Støjberg, at de har sendt 500 mand m/k ud af DK fra Sjælsmark! Ligesom de forsikrede os borgere, måske en anelse arrogant, at de 500 udsendte, ikke var vendt tilbage, og hvis de gjorde ville de blive taget ved indrejsen, når de blev registreret.

 

-Primo september, ganske få dage efter ”de tre musketerers” garanti til borgerne, oplyste politiet, at der var rejst i tusindvis ind i Danmark siden årsskiftet og uden at blive registreret, samt næsten 30.000 personer siden den 6. september på samme vilkår.

 

Intet skal forties

Læs også
Han blev smidt ud af landet, men han vendte bare tilbage og sagde ”asyl” – så kom han ind igen med blodige konsekvenser

-Nu er der heldigvis kommet et KODEKS 7. Nu skal ikke kun ministrene, men også embedsmændene tale sandhed. Ikke længere, som departementschef Peter Wiese så charmerende udtrykte det: ”Embedsmænd skal naturligvis tale sandt, men de behøver ikke rutte med den!”

 

-Den går ikke længere, ”de herrer musketerer”! Ingen udeladninger, men den fulde sandhed. Når Inger Støjberg eksempelvis siger, ”at hun har fået at vide, at udrejsecentret fungerer, men at hun vil gå i tænkeboks vedr. beliggenheden”, Så må kontorchef Mortensen, om end en hædersmand, ikke overfor borgerne til møderne, referere Inger Støjberg for at have meddelt, alene, at udrejsecentret fungerede! Og slet ikke nævne noget om tænkeboks samt, at man ikke anede noget om, hvor de 500 udsendte befandt sig den dag på seneste borgermøde. På samme møde, hvor en radikaliseret IS sympatisør sad ca. 50 meter væk fra mødet, og som allerede var kendt af PET?

 

-Der skal være et nyt borgermøde, på Skovhuset i Hørsholm den 19. november 2015. Så nu hvor man er ved at flytte NUC fra Ejby til Nordsjælland, bliver det spændende om ”de tre musketerer” endelig vil overholde loven/Kodeks 7 og fortælle sandheden denne gang. Vi vil i hvert fald forsøge at fastholde dem på det!

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…