To unge med indvandrerbaggrund fik høje fængselsstraffe for dødsvold mod taxachauffør – men de blev ikke udvist

Foto: hundeferiehemsedal.blogsport.dk

Otto års fængsel samt betinget udvisning til to 18-årige mænd med indvandrerbaggrund i sagen om dødsvold mod taxachauffør Johnny Henriksen.

 

Den Korte Avis var til stede ved Retten på Frederiksberg, da der i dag blev afsagt dom i sagen om det ualmindeligt grove røveri og overfald for godt 1 år siden på taxachauffør Johnny Henriksen.

 

Begge tiltalte, to 18-årige mænd med indvandrerbaggrund, Mytham Al-Bahadeli  og Libaan Muuse Ashur Hassan blev i dag ved Retten på Frederiksberg fundet skyldige i alle forhold i vedrørende det brutale overfald på den 65-årige taxachauffør Johnny Henriksen oktober sidste år.

 

Enig domsmandsret

Ifølge dommer Eva Carpentier var det en enig domsmandsret, som stod bag afgørelsen.

 

Begge de tiltalte blev idømt fængsel i 8 år samt betinget udvisning. De fik endvidere konfiskeret noget hash og blev dømt til at betale sagens omkostninger.

 

Ifølge dommer Eva Carpentier var der tale om vold af særlig grov og farlig karakter, og at døden måtte tilregnes de tiltalte som følge af volden.

 

Johnny Henriksen blev maltrakteret med et slagvåben af ukendt karakter, hvorved han blandt andet pådrog sig kraniebrud og kvæstelser i begge hjernehalvdele. Han døde mindre end 1 døgn senere af sine kvæstelser.

 

DNA-beviser

Herudover lagde Retten til grund, at forbrydelsen var planlagt og udført i forening af de to tiltalte. Der blev endvidere fundet DNA-materiale fra begge på gerningsstedet.

 

Der forelå også teleoplysninger for begge tiltalte, som viste, at der havde været megen kontakt mellem dem, bortset fra selve gerningstidspunktet.

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Den ene havde herudover fortalt sin mor, at han havde gjort noget, der ikke var så godt.

 

Identifikation via overvågningsvideo

Fundet af en jakke i hjemmet hos NN var påfaldende identisk med en jakke, som den ene tiltalte bar på en overvågningsvideo fra den nærliggende Bellahøj Skole.

 

Der var også fundet et par bukser med et særligt mærke, som også var blevet identificeret på videoen fra Bellahøj Skole.

 

Ingen af de tiltalte havde iøvrigt ønsket at medvirke ved en rekonstruktion på gerningsstedet.

 

Kun mulighed for betinget udvisning

Dommer Eva Carpentier gjorde det klart, at der for L’s vedkommende var mulighed for udvisning. Dog ville en ubetinget udvisning ifølge Udlændingelovens § 24b være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvorfor han i stedet udvistes betinget.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Herefter blev der en kort pause, hvor begge forsvarere drøftede dommen med deres klienter.

 

Begge forsvarere ankede herefter dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

 

Tiltalte skal forblive varetægtsfængslet

Anklageren begærede fortsat varetægtsfængsling, idet hun mente, at der henset til retshåndhævelsen, såfremt de tiltalte var på fri fod, kunne være risiko for gentagelse.

 

Rettens kendelse lød herefter på, at begge de tiltalte skal forblive varetægtsfængslet.

 

De to tiltalte virkede i lighed med flere venner, der var mødt op,   fuldstændig upåvirkede trods sagens meget alvorlige karakter. Mens to kvindelige fremmødte, muligvis familie til M, var meget berørte.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…