Jeg tror det er rigtigt, fordi jeg gerne vil tro, det er rigtigt

”Masseindvandring kan blive en gevinst”. Sådan lød en overskrift i Berlingske lørdag 12.9.

 

Opfattelsen i artiklen er, at de mange syriske indvandrere, der for de flestes vedkommende er unge mennesker, kan give det aldrende Danmark den vitaminindsprøjtning af arbejdskraft, ungdom, initiativ og innovation, som vi om føje tid vil mangle. Artiklen er båret af en positiv holdning om, at det meget vel faktisk kan forholde sig sådan.

 

Argumentationen for denne opfattelse er er to-delt:

 

Det første argument er, at tilstedeværelsen af et stort antal flygtninge per automatik vil føre til en styrkelse økonomien. Det finder man belæg for i Jordan, Libanon og Tyrkiet, hvor landenes økonomier er blevet styrket af de mange syriske flygtninge. Et lignende synspunkt er blevet fremført af David Trads, der har hævdet, at når Sverige har haft en større økonomisk vækst end Danmark, så skyldes det, at landet har kunnet tiltrække flere indvandrere end det xenophobiske Danmark.

 

Det andet argument er, at de mange syriske flygtninge vil blive en økonomisk gevinst. Deres integration vil føre til en lempet finanspolitik og dermed øget økonomisk aktivitet. Og det er godt for økonomien (suk). Og når så de syriske flygtninge er blevet integreret, vil de også udgøre en gevinst, fordi de med deres arbejde og skattebetaling bidrager til det aldrende danske samfund. Men Uffe Gardel understreger, at den afgørende forudsætning for denne succeshistorie er, at integrationen lykkes. Og det er der igen grund til at tvivle på vil lykkes,  for syrere er lette at integrere, ligesom de syriske uddannelser er nemt brugbare under danske forhold.

 

SÅ, der er ingen grund til bekymring! Den syriske indvandring er en win-win situation både for dem og for os. Indvandringen er et scoop, der løser både de syriske asylansøgeres og Danmarks problemer.

 

Men er der belæg for disse synspunkter?

 • Det er ikke rigtigt, at Jordan, Libanon og Tyrkiet har oplevet økonomisk vækst pga de syriske flygtninge, tværtimod. Både Jordan og Libanon balancerer på afgrundens rand. Deres i forvejen svage økonomier er blevet svækket i en sådan grad, at den næste bølge af flygtninge meget vel kan komme herfra. Jeg har opholdt mig meget i Jordan, og jeg har der kun mødt den opfattelse, at de syriske flygtninge er en katastrofe, der yderligere har svækket landets økonomi og befolkningens levefod. På samme måde forholder det sig i Libanon og Tyrkiet, hvor især Libanon er tæt på kollaps pga de syriske flygtninge.
 • Det er ikke rigtigt, at en lempelse af finanspolitikken vil føre til stigende velstand i Danmark. Den vil presse priserne op og gøre danske varer mindre konkurrencedygtige.
 • Det er ikke rigtigt, at syriske flygtninge er nemme at integrere. Professor Jacob Nielsen Arendt fra KORA lavede i 2013 en undersøgelse af forskellige flygtningegrupper og deres beredvillighed til at lade sig integrere. Her klarede syrere sig i særklasse dårligt, idet deres beredthed til integration var blot en lille smule bedre end somalieres, der lå helt i bund. Selv flygtninge fra Irak og Iran var markant nemmere at integrere end syrerne. F.eks var det kun 13% af syrere, der havde opholdt sig i Danmark i 3 år, der havde fået arbejde.
 • Det er ikke rigtigt, at syriske uddannelser er nemt anvendelige i Danmark. Det forholder sig faktisk lige modsat.

 

Sammenfattende må man sige, at der er ikke fugls føde på påstanden om, at syrere vil have nemt ved at blive integreret og sandsynligvis hurtigt vil kunne forsørge sig selv. Det er ønsketænkning efter devisen: Jeg tror det er rigtigt, fordi jeg gerne vil tro, at det er rigtigt!

 

Men hvad er så rigtigt?

 • Det er rigtigt, at muslimer er mindre ønskværdige som flygtninge, fordi de generelt nægter at lade sig integrere.
 • Det er rigtigt, at muslimer er mindre ønskværdige som flygtninge, fordi de ikke nærer nogen form for sympati med demokrati, sekularisering, menneskerettigheder, som dansk kultur er bygget op omkring.
 • Det er rigtigt, at muslimer er mindre ønskværdige som flygtninge, fordi de ikke vil kunne forsørge sig selv. Mange vil ende på offentlig forsørgelse, mange vil blive kriminelle, og mange vil ikke lære sproget.
 • Det er rigtigt, at de muslimske flygtninge udgør en trussel mod det danske samfunds sammenhængskraft. Den muslimske umma (menighed) opbygger allerede nu deres parallelsamfund i Danmark, hvor de sidder som en trojansk hest, der afventer, at islams overlegenhed vil føre til kalifatets oprettelse og den danske stats indlemmelse.

Hvad skal vi gøre?

 • Vi skal støtte Ungarn og de øvrige østeuropæiske medlemmer af EU i deres afvisning af at ville modtage muslimske flygtninge.
 • Vi skal åbent distancere os fra EU, Tyskland og Sverige, fordi deres ideale tilgang til flygtningeproblematikken går menneskesmuglernes ærinde. De får nu endu lettere ved at afsætte deres 8.000 € billetter til Europa.
 • Vi skal styrke vores grænser og byde både Dublin og Schengen et hjerteligt farvel. Det virker ikke, og ingen kan længere bilde os ind, at Grækenland og Italien vil og kan forsvare Europas grænser.
 • Vi skal se i øjnene, at vi har været naive, når vi troede, at vi kunne motivere Mellemøstens muslimske befolkning til at vælge demokratiet fremfor deres klanstyrede og undertrykkende autoritære samfund.
 • Vi skal se i øjnene, at vi er nødt til at bryde med vores forestilling om, at alle religioner og livsanskuelser har krav på respekt og tolerance. Islam og islamismen udgør en totalitær ideologi på, som vi åbent skal sky.
 • Vi skal have medfølelse med de børn og voksne, der drukner, når de af skrupelløse menneskesmuglere sendes til havs i gummibåde. Men det er ikke vores skyld, og det er derfor heller ikke noget, som vi bør føle skyld over. Det løser ikke noget, at nogle kommer herop. Tværtimod, for det er ofte de mest ressourcestærke, der kunne femprovokere ændringer, der har midlerne til at drage af. De må selv løse deres problemer.
 • Vi skal holde os in mente, at den solidaritet, som muslimer forventer af Europa, ville de aldrig selv udvise. Vi er skrupnaive, hvis vi tror, at vi ved en evt katastrofe i Europa ville kunne få asyl, rettigheder og penge i en islamisk stat.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…