Islamisk Stats krigsforbrydelser mod drenge

Arkiv fra 2015: Mænd og drenge i Islamisk Stat ser film af den jordanske pilot der blev brændt i et bur.

Jeg så mindst ti bevæbnede ISIS medlemmer i alderen 13-14 år. Disse drenge tjente som vagter ved ISIS hovedkvarteret og ved checkpoints. De var bevæbnet med Kalashnikovs og granater, beretter et vidne i Al-Hasakah.

 

Folk, der bliver taget i at spise under fasten i Ramadanen blev pisket i gaderne. Et ISIS medlem nærmede sig en 14-årig dreng efter at have set ham drikke vand, derefter slæbte han ham ud midt på gaden, annoncerede hans forbrydelse og piskede ham 79 gange, fortæller et andet vidne i Ar-Raqqah. (FN)

 

FN´s afdeling for børns rettigheder udsendte 4. februar en erklæring om overgreb på børn som følge af borgerkrigen i Mellemøsten, herunder Islamisk Stat.

 

Erklæringen bygger ovenpå november-rapporten, der beskrev de ekstremt brutale forbrydelser, medlemmer af Islamisk Stat begår mod civilbefolkning i Syrien og Iraq, herunder børn og unge.

 

FN er stærkt bekymret, fordi Islamisk Stat begår systematiske drab på børn, der tilhører religiøse og etniske minoriteter.

 

FN skriver at der foregår massehenrettelser af drenge, at der er rapporter om halshugninger og korsfæstelser og at børn nedgraves mens de er i live.

 

FN er generelt stærkt bekymret for børns vilkår og rettigheder i regionen især Syrien, Iraq og Kurdistan.

 

Børn og unge diskrimineres og forskelsbehandles. Anbragte handicappede børn lider især stor nød.

 

I Islamisk Stat er karakteren af forbrydelserne mod børn og unge kønsafhængig. Pigerne er sexslaver og drengene er kanonføde og fremtidens hellige terrorister.

 

Den Korte Avis har bragt adskillige artikler der viser Islamisk Stats oplæring af næste generation. FN beskriver forbrydelserne og omfanget af krigsforbrydelser mod drenge:

 

”Drenge under 18 år er blevet henrettet, enten halshugget eller skudt, for påstået tilhørsforhold til andre væbnede grupper.” (FN)

 

FN mener også IS bruger børn som selvmordbombere, fx handicappede børn.

 

”ISIL krigere under 18 år siges at have udført rollen som bøddel”

Det skriver FN, men realiteten er, at drenge ned til omkring 10 år henretter fjenden, evt. under ledelse af en voksen.

 

Islamisk Stat viser selv på storskærm, at sådan er det!

 

Billedet viser en IS dreng der henretter to russiske efterretningsfolk.

 

 

Meget unge drenge fungerer som bødler, soldater, spejdere, selvmordsbombere og snigskytter i Islamisk Stat.

 

Men det er åbenbart for stærkt for FN at skrive det direkte. Nuvel det er ufatteligt at voksne underviser børn og unge i, hvordan man skærer halsen over på et mennesker, men det er det der foregår.

 

”En 16-årig siges at have skåret halsen over på to soldater, som var blevet taget til fange fra Tabqa luftbasen i Slouk i Raqqa i slutningen af august 2014,” skriver FN.

 

Drenge og mænd skal se på tortur og henrettelser

Børn er ofte til stede i folkemængderne når der foretages henrettelserne og børnene kan ikke undgå at se de offentligt udstillede lig.

 

Børn (dvs drenge red.) har været ofre, gerningsmænd og vidner til henrettelser udført af Islamisk Stats væbnede grupper, skriver FN og trækker en rød tråd:

 

”Den offentlige henrettelse af 15-årige Mohammed Qatta, en kaffesælger i Aleppo 9. juni 2013 var en forsmag på den brutale måde, som ISIS straffer og bruger terror til at sikre disciplin blandt børn, især blandt drenge.”

 

 

Skolen som propagandacentral

Skolen bliver brugt som et redskab til indoktrinering, designet til at skabe en ny generation af tilhængere. FN rapporterer:

 

Indsamlede oplysninger afslører, at ISIS prioriterer børn som et redskab til at sikre langsigtet loyalitet, tilslutning til deres ideologi og en gruppe af hengivne krigere, som har vold som en livsstil.

 

Skolen er på mange områder blevet ændret for at afspejle Islamisk Stats ideologiske ståsted og for at få plads til våbentræning.

 

Skolevæsnet har etableret træningslejre i 11 områder under Islamisk Stats kontrol.

 

Siden september 2013 er Al-Bouhtri Skolen i Al-Bab (Aleppo) blevet brugt som rekrutteringcentral og militær træningslejr for drenge under 18 år.

 

Sharea ungdomslejr nær Tabqa (Ar-Raqqah) har angiveligt over 350 drenge i alderen 5 til 16 år.

 

I Raqqah by, er børn samlet for at se videoer der viser massehenrettelser af regeringens soldater, hensigten er at gøre børnene følelsesløse over for ekstrem vold.

 

Ved at mobilisere og træne børn til aktive kampenheder, begår Islamisk Stat systematisk og organiseret overgreb og krigsforbrydelser mod børn  i massivt omfang.

 

Efter bortførelsen af 153 kurdiske drenge i alderen 14 til 16 år, den 29. Maj 2014, blev drengene anbragt i en skole i Minbij (Aleppo), hvor de skulle se videoer af halshugninger og andre angreb. Drengene fik daglig undervisning i religiøs militant ideologi over en periode på fem måneder.

 

De, der var uenig blev straffet med alvorlige prygl. Efter deres løsladelse, fik drengene at vide, at de havde afsluttet deres religiøse uddannelse.

 

Drengenes forældre fortæller om frygten for, at deres sønner er blevet oplært til at udmønte  Islamisk Stats verdenssyn i det kurdiske samfund.

 

ISIS har systematisk instrumentaliseret og misbrugt børn. Den bevidste karakter af krænkelser mod børn er tydelig. Ved at udnytte skolerne til at indoktrinere børn, har de væbnede gruppe svigtet, i sine forpligtelser til at sikre uddannelse og beskyttelse af børn mod de farer, som krig medfører.

 

Ved at uddanne børn til at indtage aktive kamp-roller, har ISIS overtrådt den humanitære folkeret og begået krigsforbrydelser af massiv karakter.

 

 

Link til FN´s rapporter:

 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014.pdf?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fIRQ%2fCO%2f2-4%20ADVANCE%20UNEDITED%20VERSION&Lang=en

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…