Indlæg fra læserne – 17. juni

Kandidat testen

Har I prøvet ”Kandidat-testen” på DR eller TV2?

 

Mig forekommer det, endog MEGET vanskelig, at blive kandideret som blå vælger. Mon jeg har ret?

 

Alex Madsen, Vejle

 


 

CO2-neutrale kommuner er en illusion

De fleste kommuner i Danmark gør sig store anstrengelser for at blive CO2-neutrale. Der er kun et problem ved det – CO2 neutrale kommuner er en illusion.

 

Ideen om kommunal CO2-neutralitet er absurd. For kommunens CO2-regnskab gælder det blot om at producere så meget CO2-fri strøm som muligt – uden hensyn til, om den kan bruges til noget fornuftigt.

 

Vi har i Danmark rekord i vindmøllestrøm, men ingen strategi for, hvordan vi skal anvende strømmen fornuftigt. Derfor må vindmøllernes strøm ofte sælges til underpriser. Det får hverken el-kunderne, der må betale gildet, eller miljøet særlig meget ud af.

 

På papiret er kommunen CO2-neutral, når forbruget af fossile brændsler til bl.a. transport inden for kommunens grænser modsvares af en årlig el-eksport fra vindmøller. Vindmøllerne står enten i kommunen eller er nogle, kommunen har købt i andre kommuner.

 

Ideen om kommunal CO2-neutralitet er absurd. Den baserer sig på kommunal suboptimering, uden hensyn til helheden. Kommunen kan være ligeglad med, om dens vindkraft benyttes til noget fornuftigt eller eksporteres til udlandet til foræringspriser.

 

Alle kommuner eksporterer strøm til hinanden eller til udlandet og bidrager ikke til at konstruere et integreret dansk energisystem, hvor den fornuftige anvendelse af den CO2-fri vindmøllestrøm er i centrum.

 

Det nuværende kommunale CO2-regnskab minder om at sidde i en rundkreds og klippe hinanden. Det er meningsløst og absurd.

 

Ideen om kommunal CO2-neutralitet har kun mening, hvis kommunen samtidig med opstilling af vindmøller sørger for lokale el-lagerfaciliteter og alternativ anvendelse af vindmøllestrøm i varmepumper. Ellers er der intet grønt ved den omstilling.

 

Ideen om CO2-neutralitet, som den er udformet i dag, fører kommunerne på vildspor med opstilling af kæmpevindmøller på land, der ikke er brug for.

 

Hold op med at genere kommunens borgere ved at stille kæmpevindmøller op i deres baghaver. Det tjener intet grønt formål.

 

Lars Klottrup, Rønde

 


 

Valgets udfald

Hvis Thorning vinder valget, kan hun takke DR1, DR2, TV2, 3F og grønlænderne.

 

Hvis Løkke vinder, kan han takke den del af den danske befolkning der ikke lader sig manipulere med, men som gennemskuer de små finter der går på, hvordan der udspørges, hvad man så sætter på lige efter dette- enten noget der bestyrker eller noget der gør det modsatte.

 

80 % af Tv-journalisterne er røde, og det skinner klart igennem. I TV2 løj Divya Das lige ud i hovedet på seerne for at nedgøre Kristian Jensen.

 

Løkke må gerne mobbes, men Thorning er fredet.

 

Lille Lars fra Gredsted bliver ofte nævnt, har nogen hørt om Lange Helle fra Ishøj?

 

Hun står smilende med en arbejderhjelm på hovedet, for hun er da solidarisk med ham på gulvet ikke?

 

Nej arbejderen på gulvet stemmer faktisk ofte på Lars Løkke, men han behøver ikke at flintre rundt og spille smart.

 

Jørgen Bæk, Løsning

 


 

Overdrivelse fremmer forståelsen eller gør det?

Igen hører man socialdemokratiet ”tordne” frem med resultater vedrørende beskæftigelsen, hvor deres ”mantra” i øjeblikket er 40.000 nye job.

 

I virkeligheden har man skabt ca. 20.700 fuldtidsjob, hvoraf de 20.000 er gået til udenlandske arbejdstagere.

 

Det ville jeg da ikke være stolt af, og da ikke i en tid, hvor der stadig er ca. 140.000 ledige danske arbejdstagere samt nu ca. 57.000 personer, der er faldet ud af dagpengesystemet.

 

Socialdemokratiet kan ikke være bekendt at ”hovere” sådan samtidig med, at familier opløses og deres boliger går på tvangsauktion.

 

Hvad med en løsning i stedet for alle de ”luftige” planer, der i øjeblikket ”skydes” af fra HTS og kompagni.

 

Nej, der skal stemmes anderledes d. 18. juni. En lokal stemme på handlekraft på Christiansborg er nu en nødvendighed.

 

Eric Steffensen, Stokkemarke, Folketingskandidat for Dansk Folkeparti Lolland, storkreds Sjælland

 


 

Tomme valgløfter

Det er helt utroligt og uden for pædagogisk rækkevidde, at Helle Thorning kan love det mest utrolige – tæt på medvind på alle cykelstier!

 

Hun har haft 4 år til at gøre det, hun nu EN GANG TIL lover HUN, men hvad har hun lavet i de 4 år?

 

Ikke noget der er hendes løn værd!

 

Jeg håber sandelig, der kommer nogen mere seriøse og voksne mennesker til efter valget.

 

Erik Schou

 


 

Tv’s dækning af valgkampen

Divya Das har gjort det bedst, altså i retning af klar favorisering. Hvad er hendes præmie?

 

Jeg tror, der findes en form for konkurrence mellem visse journalister/tv-stationer

 

Gående ud på hvem der MEST kan sætte en dagsorden – sådan uanset hvad konsekvenserne bliver for alsidigheden!

 

Jeg tror ikke alsidighed, forstået som forsøget på helt fair dækning af alle synspunkter betyder noget som helst, hvis man på en redaktion har vedtaget en bestemt dagsorden.

 

Jamen, så simpelt er det – og hvis man fra øverste redaktionelle hold griber ind og påpeger skævhed, s å er det et forsøg på censur. På denne måde har dansk (tv-) journalistik en enestående frihed (uden ansvar), som vist nok ikke findes i andre lande.

 

Men vi er vist nok også et foregangsland. Prøv at tænke over hvor mange steder, man kan blive verdensberømt i sit eget land? Ikke mange.

 

Men Divya Das’ præstationer berettiger hende til titlen: Verdensberømt i Danmark. Og måske lykkes hendes projekt virkelig?

 

Stig Wørmer, København S.

 


 

DKA ramte plet – igen

Igen rammer Den Korte Avis hovedet på sømmet med betegnelsen “Nordkorea” om Danmark.

 

Alle betaler tvungen licens til to røde mediekanaler, der har digitaliseret, så man oven i licensen skal betale for at de kanaler, vi har betalt licens for i samme pakke som de to hovedkanaler.

 

Piet Hein beskrev det klogt:

 

Naturen er vor far og mor, som gode gaver gav os, staten er vor storebror, som ta’r det hele fra os.

 

Hvor er menneskers frihed?

 

Anne Merete Vase

 


 

En ændring af valgloven

Jeg ville ønske, at man fremover holder folketingsvalg hvert andet år, tænk hvor mange gode ting vi danskere kunne få, og så skal vi kun have en uges valgkamp, så vi hurtigt kan få glæde af de gode ting der tilbydes på diverse parti “tilbud”, så lad os få en ændring som afspejler dette.

 

Kaj Petrovitch

 


 

Epinion

Bemærkede I, at undersøgelsen vedr. troværdighed til Statsministerkandidaterne, også blev Skævvredet?

 

Den viste ganske vidst, at der stadig var stor forskel, men OGSÅ meget klart at:

 

Helle Thorning-Schmidt havde tabt under hele valgkampen og at Lars Løkke havde vundet terræn samtidig ?

Alex Madsen

 


 

Hvorfor ikke kalde en spade for en spade?

Det undrer mig altid, når medierne kalder en person for libaneser, når han har foretaget sig noget kriminelt, selv om de “libanesere”, der optræder som flygtninge i Danmark, rent faktisk er palæstinensere, der er” flygtet” fra en libanesisk flygtningelejr.

 

Men dem er det jo så synd for, så dem vil man ikke skrive noget negativt om. Derfor kaldes de for libanesere.

 

I DKA 15. juni nævnes en 45-årig kriminel “libaneser”, der foreløbig har to betingede udvisningsdomme, men som ikke kan udvises, da han er statsløs, altså en statsløs palæstinenser. Hvorfor ikke kalde en spade for en spade?

 

B Bune Smith, Frederiksberg

 


 

TV2 News

Jeg sidder lige nu og ser TV2 NEWS, kl. 14.20, hvor HTS kører rundt i bussen sammen med en reporter fra TV2 NEWS og fører valgkamp for Helle Thorning-Schmidt.

 

Det positive interview varede i ca. 5-6 min. Er det virkelig TV2 NEWS opgave at føre positiv valgkamp for Helle Thorning-Scmidt?

 

Vagn A. Lund, Herlev

 


 

Om valgflæsk

Valget står for døren, så nu er Socialdemokraterne i gavehumør igen. Foreløbig består gaverne dog kun af løfter, og med dem ved vi godt, hvordan det går.

 

Som man sagde engang: ”Venstre ved du hvor du har”. Sådan er det også med Socialdemokraterne. Dem ved vi godt, hvor vi har – nemlig på vild flugt fra alle løfter, når valget er overstået, og De Radikale har insisteret på en vis jordforbindelse, selv om det foregår højt oppe i et sort tårn.

 

Men hvor er det synd for os alle sammen, at S ikke holder, hvad der loves. Nu havde vi ellers lige glædet os til alle gaverne:

 

En stigning i det offentlige forbrug, en ny økonomisk langtidsplan, en dagpengereform, jobbonus til de ledige, bedre kræftbehandling, skærpede krav til indvandrere, hårdere indsats mod ungdomskriminalitet, flere penge til terrorbekæmpelse, en reform af gymnasierne, større indsats for psykisk syge, flere penge til de ældre, bedre lægemidler og behandlingsformer, flere pædagoger i daginstitutionerne, forbedrede voksenuddannelser, øgede forskningsmidler, vækstinitiativer og arbejdspladser – samt højere fart på vejene.

 

Måske oven i købet medvind på cykelstierne, hvis S bliver afhængig af de Alternative.

 

Alt i alt en imponerende gaveregn. Det er da et held for Socialdemokraterne, at der kan gå hele 4 år, før de bliver stillet til regnskab for (igen) at have brudt alle løfter.

 

Men tænk hvis der var valg hvert år. Sikke mange forbedringer, vi så kunne få! – Eller skal man hellere sige: Sikke mange gange, hunden så kunne blive fodret med sin egen hale!

 

Axel Artke

 


 

Det er ulideligt at åbne DR og TV2 angående det kommende valg

Tak for en god avis, og tak fordi I påpeger skævvridningen i valgkampen.

 

Helt galt var det da TV2 i går aftes sendte en program hvor man ville påvise hvordan forskellige grupper ville stemme.

 

Man viste en ægtepar der ikke kunne bo sammen, hun boede nu i USA og han i Danmark, og så stillede man spørgsmålet:

 

“Ønsker du en strammere udlændinge politik?”.

 

Jamen her var svaret jo givet på forhånd, to velstillede personer som ikke kunne bo sammen. Hvad har det med den generelle opfattelse af vores udlændingepolitik at gøre, hvor vi snart bliver overrendt af asylsøgende?

 

Finn Skaaning

 


 

Helle Thorning Schmidts brev

Hvis man ligesom undertegnede er træt af at modtage brev fra Helle Thorning Schmidts, så læs her:

 

Fra en garvet post fik jeg det råd, at modtog man uønsket post, skulle man blot skrive “Modtagelse nægtet. Returneres til afsender” på kuverten eller sætte en label på ruden. Derefter lægges brevet i postkassen.

 

Det virker, for jeg var en overgang plaget af uønskede breve fra spillefirmaer og lotterier. Det stoppede efter denne procedure. Virker også selvom brevet har været åbent.

 

Steen Mørcholdt

 


 

Kvaliteten af valgkampen

Det har været forstemmende at følge den igangværende valgkamp, som heldigvis kører på sidste vers nu.

 

Der har været fokus på alle mulige detailspørgsmål, medens det væsentligste har været totalt fraværende, nemlig: hvordan skal vi sikre landets velstand fremover?

 

Hvor skabes velstanden? Hvor kommer pengene til velfærden fra?

 

Svaret er simpelt. Det kommer fra et velfungerende og produktivt erhvervsliv.

 

Husk: det er meget lettere at fordele rigdom, men meget sværere at fordele fattigdom. Ligesom vi ikke bliver rigere af at klippe hinanden, nytter det heller ikke, at det er den offentlige sektor, som vokser. Det kan vi desværre ikke leve af. Det er erhvervslivet, vi alle sammen i sidste ende lever af. Jo bedre de har det, jo mere er der til alle de andre ting, vi gerne vil.

 

Men valgkampen er kørt totalt af sporet. DR og TV2 har konkurreret om at få det til at ligne en mellemting mellem Melodi Grand Prix og Paradise Hotel, eller hvad de nu hedder.

 

Journalisterne har dikteret dagsordenen, og de har haft særdeles svært ved at skjule, hvem der er deres favorit. Jeg ved ikke, hvad de er blevet indpodet med på Journalisthøjskolen, men helt spildt har det tilsyneladende ikke været.

 

Hvorfor har de ikke undret sig over de hysterisk mange nye ideer, som Helle Thorning har lanceret under valgkampen? Hvis hun mente dem alvorligt, hvorfor har hun så ikke allerede gennemført dem, medens hun havde magten?

 

Og skal vi denne gang tro på, at det vil ske efter valget. Hun skal jo have Enhedslisten og De Radikale med. Og det er der vel ingen, der tror på, at hun kan. Ingen kritisk forundring fra journalisterne på TV.

 

Eller fra de sædvanlige smagsdommere i form af Mogensen og Kristiansen.

 

Og hvordan kan Uffe Elbæk slippe af sted med sine absurde luftkasteller, uden at journalisterne stiller kritiske spørgsmål?

 

I gamle dage fik partierne mulighed for at præsentere deres politik for vælgerne, uden at journalister uafladeligt afbryder dem eller fortolker dem. Burde vi ikke hellere overlade det til vælgerne selv at vurdere partiernes programmer. Eller er det for farligt?

 

Leif Willumsen

 


 

Afskaf grænsehandelen til gavn for miljø og beskæftigelse

Nedsæt momsen på fødevarer til 10% og afgifterne til tysk niveau, og grænsehandelen fra Tyskland ville forsvinde, måske ikke i morgen men så i overmorgen.

 

Det vil være til gavn for miljøet (mindre CO2), beskæftigelsen i detailhandelen og turistbranchen. Hvor svært kan det være?

 

Jesper E. Olesen, Gistrup

 


 

”Grønne” biler – el-biler mv

Politikerne snakker hele tiden miljø, nedbringe CO2, offentlige transportmidler og meget andet.

 

Hvor er det ”dejligt” at se, at så mange politikere på Christiansborg og i regionerne benytter sig af el-biler og dermed er med til at beskytte miljøet.

 

Lad politikerne komme frem på banen og fortælle, hvor mange energibesparende biler de har. – De kan da vist tælles på én hånd!

 

Peter Fabricius

 


 

Tv2 News Nyhedsdækning

Som pensionist har jeg mulighed for at se TV2news udsendelser så ofte jeg ønsker.

 

Desværre må jeg erkende, at det som jeg troede, var en neutral tv-station, i denne valgkamp har vist sig, at være “næsten” et talerør for Socialdemokratiet i Danmark.

 

Det er beskæmmende at se og høre hvorledes alle journalister hos TV2, har så klar en slagside i deres spørgsmål til politikere, når det gælder om at stille kritiske spørgsmål.

 

Jeg hører desværre ikke samme skepsis i deres spørgsmål nå det gælder liste A. Prøv venligst at ændre dette i de sidste par dage inden valget.

 

Kaj Larsen, Valby

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…