Indlæg fra læserne – 16. juni

En klog finansminister

Jeg må indrømme at jeg er fuldstændig enig i at dansk TV har en rød slagside.

 

Da jeg i radioen hørte at Socialdemokratiet havde fremkommet med “et revolutionerende oplæg” tunede jeg ind på DR2 (altså TV) for dog lige at følge med.

 

Jo da, velfærden skulle øges med 0,6% i mange år. Men hvor skulle pengene komme fra?

 

Så var det vor smarte finansminister forklarede med flakkende blik, “at man bl.a. ville spare på portoen, da vi jo nu havde fået digital post! “

 

FINT forslag, jeg har lige i år modtaget 3(tre) breve med posten fra SKAT indeholdende hvert en check på henholdsvis 8 – 24 og 43 øre. Hvad mon det ikke har kostet?

 

Trods geniet stemmer jeg dog blåt

 

Henning Normann, Holbæk

 


 

Tv-mediernes favorisering af rød blok

Tak for jeres opmærksomhed på den mærkværdigt skævvredne dækning af valgkampen.

 

Eksemplerne er så mange, at man ikke magter at nævne dem alle. Men jeg vil alligevel nævne min forundring over at Bjarne Corydon pludselig tonede frem på skærmen kort før den vigtige fodboldlandskamp i Parken mod Serbien.

 

Mon ikke halvdelen af landets befolkning fulgte med. Indslaget handlede selvfølgelig ikke om politik, men Corydon fik vist, at han støtter landsholdet.

 

Det burde ikke kunne forekomme i den afsluttende fase af valgkampen. Men Tv-medierne har ingen hæmninger, når det drejer sig om at orkestrere valgkampen, så man kan sikre sig at vælgerne stemmer ‘rigtigt’ på torsdag.

 

Danmark ligner altså ikke et troværdigt demokrati, desværre.

 

Leif Wilumsen

 


 

Trussel mod danskens velfærd

Der er bekymrende lidt omtale i valgkampen af truslen mod Danmark og Europa.

 

Er de danske politikere uvidende om, at i Nordafrika befinder der sig mellem 500.000 og 1.000.000 mennesker, som venter på transport til Italien og dermed Europa.

 

Danmark vil utvivlsomt modtage sin andel med en folkevandring af denne størrelse, som søger mod de mest givtige lande. Er danskerne parat til, at åbne dørene for denne indvandring og acceptere en betydelig skattestigning – lige om lidt?

 

Er de danske folkepensionister parate til ligeledes at få reduceret deres folkepension ganske betydeligt –  lige om lidt? (Reduktionen starter allerede i 2016!)

 

Husk, at når politikerne på Christiansborg godt hjulpet af journalisterne fra det journalistiske venstreorienterede parti lover, at ”staten” betaler, så er det dig og mig, som er ”staten”. Vi betaler selv via skatten.

 

Nu har jeg et langt arbejdsliv været solidarisk og betalt min skat uden vrøvl, uanset hvor ubegavet politikerne har forbrugt den. Det har dog til tider været chokerende.

 

Nu forventer jeg også selv at møde lidt solidaritet, når politikerne holder min folkepension på et niveau under fattigdomsgrænsen og under, hvad man tilbyder indvandrerne, og når politikerne nu er ved at overtage mit hus ved udskrivning af en eksorbitant stor og fortsat stigende grundskyldsskat, som ikke kan betales af en folkepension.

 

Jeg synes snart at nok er nok!

 

Børge Jørgensen, Folkepensionist og andenrangsborger. (usynlig folkepensionist med en max månedlig folkepension på 9.040 kr. før skat (endnu!))

 


 

Arbejdsløse biskopper

Man skulle tro, at biskopperne ikke har nok at bestille, siden nogle af dem – på ikke-Luthersk vis – blander sig i det verdslige regimentets anliggender og valgkamp ved at påstå, at blå blok fører en ukristelig ulandspolitik.

 

De fleste ved vistnok, at vi i Danmark har mindst tre venstreorienterede biskopper: Århusbispen, der om kort tid pensioneres, Roskildebispen, der tit markerer sig som en god socialdemokrat, og Viborgbispen, der førhen var generalsekretær i Folkekirkens nødhjælp – denne privathumanistiske organisation, som intet har med folkekirken at gøre, men tit samler penge ind der. Han er mest kendt for sit fjendskab mod Israel.

 

Det er beskæmmende, og flere har da også taget afstand fra deres misbrug af deres stillingsbetegnelser og bedt dem skelne mellem, hvad Kejserens og Guds er, – mens enkelte helgenkårer dem, fordi de nedgør blå blok, og er af den naive opfattelse, at kristendom er lig med lignelsen om Den barmhjertige Samaritaner.

 

Det er vist godt, at valgkampen snart er overstået.

 

Visti Christensen

 


 

UK´s retssystem for unge

I Valgkampen er Blå Bloks forslag om at ændre retssystemet for unge blevet kraftigt kritiseret af Helle Thorning m.fl. – bl.a. i forbindelse med partileder-diskussion på Bornholm den 13. juni.

 

Rød Blok forsøger at give indtryk af, at Blå Blok vil sende 12-årige børn i fængsel sammen med voksne kriminelle (en lille dreng på 12 år, som har stjålet et stykke chokolade indsættes i Nyborg Statsfængsel sammen med HA Rockere).

 

I UK har man i mange år haft et tilsyneladende velfungerende Youth Court system, som tager sig af behandlingen af alle unge 10-17 år, det har også den fordel, at alle unge sikres en retsbehandling – ikke kun en (mere eller mindre tilfældig) afgørelse af en socialrådgiver.

 

Desuden er der meget fokus på at få de unge ud af kriminalitet, herunder så vidt muligt kraftig involvering af forældre og ingen unge under 18 år sendes i voksenfængsler.

 

Poul Andersen

 


 

TV2 News fortsætter favoriseringen af Statsministeren

Søndag eftermiddag åbnede jeg for TV2 News for at orientere mig lidt om dagens dækning af valgkampen. Jeg nåede at se et kort klip fra folkemødet på Bornholm, hvor Lars Løkke Rasmussen inviterede til trepartsforhandlinger, hvis han bliver ny regeringsleder.

 

Det blev efterfuldt af et meget langt indslag om, at Helle Thorning-Schmidt var på turné landet rundt i bus. Hun skulle besøge 11 byer og havde lige forladt Nakskov efter et 24 minutters ophold.

 

TV2 News’ udsendte medarbejder var herefter mikrofonholder for et længere propagandaindslag, hvor statsministeren fik næsegrus beundring af to socialdemokrater, mens Lars Løkke blev tilsvinet tilsvarende af de to, der end ikke ville udsætte deres børn for synet af ham, hvis han skulle finde på at dukke op i deres by.

 

Ingen kritiske spørgsmål og intet forsøg på at finde en borger i Nakskov, der kunne bidrage med at nuancere tingene lidt. Jeg kunne herefter konstatere, at TV2 News fremdeles fremturer med grove manipulerende indslag til fordel for rød blok.

 

Den kanal fik som fortjent, jeg lukkede naturligvis for den af hensyn til ikke at få min søndag spoleret totalt af at være vidne til en uprofessionel og uanstændig form for journalistik.

 

Journalistisk Venstreparti yder virkelig en ihærdig indsats for at vinde valget for deres favoritter i rød blok. Måtte det mislykkes for dem – så har folkestyret sejret over en skæv journalistisk dækning af valgkampen. Det ene eksempel, jeg har valgt at beskrive, er jo nemlig blot et blandt utallige eksempler på den samme tendens.

 

Flemming Jansen

 


 

Pensionsalder

De Radikales formand Morten Østergaard fortalte på en af TV-aviserne forleden, at man ville arbejde for, at pensionsalderen blev sat op til 68 – måske 69 år.

 

Årsagen skulle være, at gennemsnitslevealderen er stigende.

 

Så betyder det naturligvis også – ikke sandt – at Folketingsmedlemmernes pensionsalder hæves. Så vidt jeg har forstået er den for øjeblikket omkring de 60-62 år.

 

Såfremt pensionsalderen ikke hæves så den er på linje med de øvrige borgere i Danmark må pensionsbeløbet naturligvis tilsvarende reduceres.

 

Peter Fabricius

 


 

Et emne der ikke kunne berøres i valgkampen

I Patientforeningen havde vi håbet, at valget kom til at handle om patienternes interesser.

 

Vort udgangspunkt var, at det var godt for patienterne, hvis der blev frihed og lighed. Patienterne skal have frihed til at vælge det hospital, de har størst tillid til. Hospitalerne skal have lighed i forhold til offentlige finanser.

 

Ingen favorisering eller diskriminering på grund af, at det er privathospitaler, eller at det er offentligt drevne sygehuse. Der skal være reel lighed.

 

Men gode venner har sagt:

Hvis I nævner noget om, at privathospitaler skal have lighed i forhold til offentlige sygehuse, vil det medføre, at røde medier med Danmarks Radio i spidsen flere gange om dagen vil sige “overbetaling af privathospitaler”.

 

Det uanset, at det er en kendsgerning, at med reel lighed kan der jo aldrig blive tale om overbetaling.

 

Ud fra erfaring er det vores opfattelse, at hvis der blev frit hospitalsvalg, pengene fulgte patienterne og offentlige og private hospitaler fik lighed i forhold til offentlige finanser, ville der efter en vis periode blive overflod af tilbud om hospitalsbehandling.

 

Det er det mønster, vi har set alle andre steder, hvor offentligt monopol er afløst af fri og fair konkurrence.

 

Kendsgerningen er, at privathospitaler med licitationer er presset ud i at lave behandling til priser, der er langt under det, som behandling koster på offentligt drevne sygehuse.

 

Men fakta er uden betydning. Det handler om at have den stærkeste sender.

 

DR har et budget på over 3 mia. kr. Valgkampen til nu har i uhyggelig grad vist, at det ikke er argumenter men sendestyrke, der er afgørende.

 

I den forbindelse er patienternes interesse total underordnet. Det gælder den politiske ideologi for enhver pris.

 

Erik Bach, Formand for Patientforeningen

 


 

Pressens manglende indsats i valgkampen

Det er ikke underligt, at befolkningen har svært ved at gennemskue budskaberne fra førende politikere, at man har politiker lede etc., når alt fortolkes af journalister der ikke gider sætte sig ind ting og begreber, så de er i stand til at forklare tingens rette sammenhæng overfor vælgerne.

 

De bruger derimod spaltekilometer og tusindtals timer på analyse! Forklar mig hvad vi kan bruge alle disse anlyser til, som vi betaler for.

 

Og pressen har udråbt sig selv til den fjerde statsmagt. Et par eksempler:

 

DR1 nyheder 18:30, 13. juni 2015, hvor Tine Gøtzsche, brillered med sin total uvidenhed, da hun spurgte Bjarne Corydon: ”Hvem skal løbe stærkere, når I effektiviserer, for at spare på omkostningerne?”

 

Kære fru Gøtzsche, så sæt dig dog ind i begreberne og forklar borgerne at en effektivisering, ikke har noget med hurtigløb at gøre, det betyder på ny-dansk: ”Work smarter, not harder”!

 

Det hedder også på alm-dansk ”rettidigt omhu, kvalitets styring, logistik, Quality management, ISO 9000 for begyndere, eller undgå kostbare fejl og dobbeltarbejde. Eller på jysk: Do får mere fra a hånd uden sved på a pan! Og hvis det ikke var din uvidenhed, så var det rendyrket bevist manipulation.

 

Så er der valgkampens berømte tema: Væksten i de offentlige budgetter! Der bliver laver et stort politisk nummer ud af, at Venstre vil have O-vækst! Og fru Gucci, alias Helle Thorning Schmidt, lover en vækst på minimum 0.6% om året.

 

Jamen kære journalister, det er jeres forbandede pligt, især da I er på offentlig ydelse, at forklare hvad forskellen er i håndgribelige eksempler, så vælgerne ikke tror, at der bliver flyttet bjerge.

 

Forklar f.eks. hvis fru Jensen vil bruge 0.6% mere på sine indkøb, betyder det, at for hver 100 kr. hun har brugt, kan hun nu bruge 60 øre mere, det er alt. Det er ikke engang så meget som op- og ned- rundingen på notaen, efter småørerne blev afskaffet.

 

Dvs. at Venstre og Socialdemokraterne kører valgkamp om 60 øre for hver 100 kr. der skal buges i det offentlige. Undskyld mig, men hvad laver i journalister, sover I godt?

 

Det er som min gamle mor sagde, den forskel, rækker som en bønne i en bjørnerøv! Hvor det udtryk så end stammer fra!

 

Henrik Stein

 


 

De positive røde og de kedelige blå

Analyse af TV avisen søndag den 14. juni: Første indslag er Helle Thorning, der besøger Præstø i solskin, så går det slag i slag med indslag om socialdemokraterne, de radikale og SF som hovedpunkter og hovedhistorier.

 

Disse indslag viser partilederne omgivet af deres tilhængere som er glade og begejstrede. Ind imellem vises korte klip af Lars Løkke, hvor der fokuseres på hvad han siger, og vist uden den begejstring som et billedmedie kan vise.

 

Man viser et indslag fra et møde i en lejlighed (selvfølgelig på Østerbro) hvor SFs Ôzlem Cekic og en tilhænger bare er ” så enige”.

 

Mit skøn vil være, at 85% af TV avisen denne aften bruger tiden på rød blok og resten, altså de 15 % er til de blå, men dette er faktisk ikke noget nyt. Det vigtige er formen: De røde er glade og positive og omgivet af tilhængere, mens de blå er nogle kedelige typer, der er lidt ude på et sidespor.

 

Ren manipulation og faktisk ret let at gennemskue, hvis man ellers tør?

 

”Journalistisk venstrepartis” følger tilsyneladende deres plan i denne valgkamp. Godt valg.

 

Abelone Eriksen

 


 

Godt vejr, hver weekend – nej, vel!

Med overskriften i tankerne, synes jeg, at det er imponerende, at lokale socialdemokrater stadig med stor overbevisning i stemmerne mener, at alle arbejdsledige på Lolland-Falster og Sydsjælland kan indgå i en kommende arbejdsstyrke på Femern Bælt projektet.

 

I en drøm synes jeg, at det ville være en fantastisk forløsning, men det er jo ikke socialdemokraterne, der hyrer personale ind på projektet, og vi ved med smertelig erfaring, at de store bygherrer har deres egen dagsorden vedrørende personale, så hvad med klausuler og kædeansvar?

 

Vi hører intet om dette ud over dét, der i øjeblikket siges i valgkampen, og her gælder der som bekendt ingen ”garantier”.

 

Socialdemokraterne og deres støttepartier mangler at tage ansvar på dette område. Det må være en stor ”ommer”.

 

Eric Steffensen, Stokkemarke, Folketingskandidat for Dansk Folkeparti Lolland, storkreds Sjælland.

 


 

DR – Nulvækst

Jeg har lige læst på DRs hjemmeside, at udgifterne til ældreområdet i kommunerne er faldet med kr. 5.000 siden 2008 – og det kører de så lidt rundt i.

 

Men de glemmer historien – udgifterne til folkeskolen (netto) er i samme periode steget fra kr.  69.000 til kr. 86.000!

 

Problemet er således at få allokeret midlerne hen til de rette steder – eller sagt på en anden måde – manglende økonomisk styring/ledelse.

 

Søren Errebo, Arden

 


 

Manipulere med seerne

Jeg mistænker TV2 for at manipulere med seerne ved at vise flygtninge der kommer i land så seerne bliver følelsesmæssigt berørt så de stemmer rødt til valget.

 

Det er jo ikke noget nyt med flygtningene der sejler over, så hvorfor netop vide det nu hvor der er valg?

 

Kunne det være for at flytte stemmer over til rød side?

 

http://nyhederne.tv2.dk/udland/2015-06-14-danske-turister-er-oejenvidner-til-baadflygtninge-vi-er-dybt-chokerede

 

Poul Antonsen

 


 

Det bliver ikke værre!

Region H – hovedstadsområdet – er uden tvivl Danmarks folkerigeste region. Det er også et faktum at hjerte-kredsløbssygdomme og Diabetes type 2, er godt på vej til at blive de nye folkesygdomme. Her kommer en tankevækkende historie og den er desværre sand!

 

Den 21. december 2014 blev jeg pludselig helt kraftesløs især i venstre side. Det viste sig meget hurtigt at jeg havde fået en alvorlig kredsløbsforstyrrelse i hjertets kranspulsåre, og jeg tilkaldte hjælp i form af en ambulance. Denne kom og paramedicinerne kunne konstatere at jeg vist havde fået en blodprop, som sikkert lod sig behandle.

 

Jeg blev kørt til Rigshospitalets Hjerteafdeling, blev undersøgt, fik indopereret en såkaldt ”Stent”, og var symptomfri på 20 minutter – fantastisk! Efter fire døgns observation blev jeg hjemsendt som værende rask, men skulle ved en senere undersøgelse have afklaret om dette indgreb var tilstrækkeligt

 

Ved den efterfølgende undersøgelse den 23. marts 2015 skønnede lægerne, at jeg havde behov for et tredobbelt Bypass indgreb til den venstre kranspulsåre, da jeg umiddelbart risikerede, at der kunne opstå blokeringer heri.

 

Jeg spurgte specifikt hvornår man havde forestillet sig dette skulle ske, og jeg fik svaret omkring den 1. maj 2015. Det lød rimelig akut!

 

Stor var min overraskelse, da jeg få dage senere i min e-boks modtog en indkaldelse til indlæggelse den 28. maj og operation snarest derefter. Jeg for omgående i blækhuset og tilskrev Hjerteforeningen. I løbet af 2 dage havde de skaffet en indlæggelsestermin der hed den 11. marts – altså 17 dage tidligere!

 

På dette sted skal nævnes, at rykning af sygemeldinger for mange hjertepatienter, som typisk befinder sig i aldersgruppen 45-60 år ikke er ligetil. De skal mange gange flytte rask – og sygemeldinger, hos fagforening, A-kasse og kommunalt jobcenter.

 

Prøv at forestille dig hvilken velvilje man mødes med hos disse institutioner, for ikke at tale om hvad man kan møde hos arbejdsgivere. Dertil kommer at disse mennesker går og venter på et af to udfald, de modtager behandling eller de DØR!

 

I sær sidstnævnte konsekvens er meget svær at acceptere. Ventetiden er meget belastende og angstprovokerende. Der er en tredje komplikation herom senere!

 

Historien stopper desværre ikke her! Jeg møder op til behandling den 11. maj. kl. 8.00 som indvarslet. Kl. 9.44 modtager jeg besked om, at jeg ikke kan behandles før den 28.5 – årsag: Akutte patienter kommer først- Det kan vi alle forstå- spørgsmålet er blot ”Akutte? – efter hvilke kriterier?

 

Jeg spurgte sygeplejersken, hvor akut syg man skulle være, intet svar. Jeg spurgte, hvordan man kunne garantere, at der ikke var akutte patienter den 28. og 29. maj intet svar. Jeg spurgte om det var meningen, at man skulle segne om i forhallen, intet svar!

 

Hver gang en hjertepatient hjemsendes til senere behandling, vil denne opleve en fejlmedicinering. Hermed introduceres den tidligere nævnte tredje komplikation. I et tilfælde som mit skal man efter et ret rigidt skema aftrappe sin medicin over ca. en uge. Dvs. at forskudte behandlingsterminer også har den effekt at syge pateinter ikke medicineres korrekt.

 

Jeg undersøger også på dette tidspunkt mulighederne for at blive behandlet via den lovfæstede behandlingsgaranti. Det viser sig at Rigshospitalet Region H kun kan henvise til universitetshospitalerne i Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Ingen af disse har tid.

 

På Privatklinikken ”Hjertecenter Varde” har man her og nu kapacitet til at foretage en bypass, men her har man ingen gældende overenskomst med Region H. Denne er opsagt!

 

Region H – Rigshospitalet kan således ikke opfylde den lovbefæstede behandlingsgaranti. ”Hjertecenter Varde” kan gennemføre indgrebet, men kun hvis patienten selv er villig til at betale for operationen som koster 141.000 kr. Dette er konfirmeret telefonisk af såvel ”Hjertecenter Varde” som Region H!

 

Helt galt bliver det så, da jeg den 22. maj kl .14.02 i min gmail modtager melding om, at der i min e-boks ligger en besked fra region H.

 

Jeg åbner omgående e-boksen og finder hermed et udsættelsesbrev om at, min indkaldelse til 28. maj er udsat til 3. juni – årsag: Akutte Patienter.

 

Dertil kommer at meddelelsen var sendt på et tidspunkt som tydeligvis var valgt så jeg og ikke regionens personale kunne få en saboteret Pinse, eftersom alle telefonlinjer til Rigshospitalet og Region H lukker kl. 14.00. For mig at se var dette den ultimative hån!

 

Jeg klagede min nød til alle relevante parter og er i dag færdigbehandlet og udskrevet Men sidder med en grim smag i munden.

 

Hvordan var en sag som denne forløbet, hvis patienten ikke havde haft en ildhu og kampgejst som den jeg har udvist? Hvordan behandles de mere forsagte, autoritetstro og muligvis meget svækkede patienter?

 

Vi står foran et valg, og jeg vil opfordre alle til at lytte meget intenst til hvad de forskellige politiske partier siger om velfærd og behandlingsgaranti.

 

Jeg har hidtil været en sikker socialdemokratisk stemme, det er jeg ikke længere fordi jeg har personlig erfaring for, at der er meget stor afstand mellem de garantier der gives officielt, og den praksis man møder i f.eks. Region H

 

Knud Jensen, Ølstykke

 


 

DR I Valgkamp og Danmarks officielle hjemmeside som indbydelse til verden

Dagen efter Venstres udspil om udlændingepolitik havde en yndig, empatisk og velmenende studievært på DR2 indbudt flotte og hjertevarme Gammeltoft Hansen til debat af forslagende.

 

For at nuancere debatten var 3 “almindelige mennesker” med på skærmen i små firkanter og samtidigt refereredes med fotos fra Twitter indlæg.

 

Efter at vært og Gammeltoft først var dybtfølt enige om, at situationen I verden lige nu var ulykkelig for utallige stakkels mennesker, forsikrede Gammeltoft med ærlige og overbærende øjne, at de vilkår, der i de enkelte lande kunne tilbydes ingen indflydelse havde på, hvor flygtningestrømmene søgte hen.

 

Nu blev 2 nydelige og pæne mennesker fotograferet I pæne vinkler og med tydelig og behagelig lyd hver for sig interviewet.

 

Disse kunne kun bekræfte både studievært og Gammeltoft i det, de havde sagt. Den sidste firkant var fotograferet nedefra og så derfor slet ikke så tiltalende ud og lyden gik I stykker flere gange, alt hvad han sagde lød højt og skærende og var hakket i stykker til totalt uforståelighed. Man nåede dog at forstå, at han var glad for Venstres initiativ uden mulighed for at høre hvorfor!

 

Studieværten læste herefter et par Twitter indlæg oplæg op, de bekræftede også enigheden I studiet.

 

Man lukkede med en klar fornemmelse af ophøjet forståelse af, at være et godt menneske som bød alle velkommen og at ingen regler eller forhold havde nogen indflydelse på hvor mennesker I nød søgte hen. De søgte bare og var ulykkelige og de, der ikke ser det sådan, er enten hjerteløse eller dumme og uvidende!

 

Der var ingen nuancer og ingen diskussion om de utallige udfordringer i vores del af verden på grund af ulykkelige forhold I Afrika og Mellemøsten – kun en klar – men ikke formuleret afstandtagen til det udspil Venstre var fremkommet med.

 

Prøv at gå på nettet og tryk “Denmark social security” så bliver man ledt til Danmarks officielle hjemmeside. Her kan man glæde sig over at læse om de fantastiske forhold, der tilbydes her I landet “Scandinavian Welfare” med lige ret for alle, gratis sundhed og uddannelse til alle, et særligt punkt hedder “Happy Danes” og henviser til 2013 og Danmark som verdens bedste land med den lykkeligste befolkning.

 

Sammen med os nævnes de andre nordiske lande og Holland og Schweitz, de ulykkeligste lande er også nævnt, det er de lande flygtningene flygter fra.

 

Hvorfor tror vi, at flygtninge er dummere end vi selv!! Hvad er det for en nedvurdering?

 

Hvis jeg havde været stærk nok til at flygte til Europa og sad I transitlejr under elendige forhold, ville jeg da ikke være sen til sammen med andre flygtninge at søge at undersøge forholdene, og så var jeg da ikke I tvivl om, hvor jeg skulle søge hen.

 

Hvorfor kan vi ikke tage en saglig og nuanceret debat om det her?

 

Selvfølgelig skal vi hjælpe, men at påstå at vores lykkelige samfunds tilbud til alle ikke har nogen betydning for antallet af asylansøgere er at afspore debatten og er en hån mod alle os, der gerne vil hjælpe, men også gerne vil fastholde det “Danmark vi kender”.

 

Hvorfor diskuteredes Venstres forslag slet ikke fordomsfrit?

 

Og hvorfor tager man ikke fat og erkender, at verden har ændret sig siden Flygtningekonventionen blev til, og at man derfor må nytænke, den måde mennesker fra fattige og udemokratiske lande i nød skal hjælpes på?

 

Birgitte Willumsen, Ulfsgård

 


 

Tankevækkende

Hvorfor pokker skal vi ødelægge naturen, bare fordi inderne og andre folk i u-landende ikke vil holde op med at få så mange børn, eller skal jeg sige mændene i disse lande som ikke vil lade sig sterilisere, så de kan forsørge sin egen familie med ordentlig mad, der smager af noget og som er i pagt med naturen.

 

NGO’erne er jo heller ikke interesseret i at stille krav om 1-2 barns politik, for så kan de ikke få deres se-jeg-gør-en-forskel-fix som de er så afhængige af.

 

NGO’erne elsker lige som Rød Blok og DF at dele andre folks penge ud i stor stil, mens de håner de som stadig gider stå op og gå på arbejde med kæmpe skatter og afgifter.

 

Som jeg plejer at sige: “Vinder Rød Blok på torsdag går vi bankerot om 15 år, vinder Blå Blok så er det om 20 år”, for ingen af dem kan eller vil gøre op med det kvalmende kvindelige omsorgsgen, som gennemsyrer Danmark og har gjort det i snart 45 år.

 

Alle skal gøre til ofre i stedet for, at man stiller krav til disse mennesker eller hjælper dem med det de ikke fik lært hjemmefra så som madlavning, rengøring, privatøkonomi og så videre.

 

Nadia Garner, Svebølle

 


 

Alternativet – et uhyggeligt dilemma – en positiv advarsel!

Den mangel på nytænkning og i særdeleshed perspektiv i politik, der vel nok ret tydeligt træder frem i denne valgkamp, er lidt tankevækkende. Alternativet er undtagelsen. Partiet fornemmer en tidsånd, og har samtidig nogle gode pointer, der mangler i den øvrige politiske sfære.

 

’Fysik’, er et generelt manglende element i de politiske udmeldinger, men indgår i Alternativet’s politik og uanset hvordan det vendes og drejes, bliver det på et tidspunkt nødvendigt at tage ’fysikken’ i ed, og tage hånd om forbrug, resurser og bæredygtighed.

 

Jo længere vi lukker øjnene og lader stå til, des mindre chance har vore børn for at få et acceptabelt liv, vi behøver kun at se frem til midten af dette århundrede for at se ’sorte skyer’. Derfor har Alternativet, ved at drage disse emner ind i det politikske forum min personlige støtte på dette punkt.

 

Desværre mangler de så realitetssans på de fleste andre områder. Det hele får svært ved at hænge sammen økonomisk, når der primært fokusres på velfærd, øget trivsel på arbejdspladserne, ’arbejd med det du kan li’’, politik, etc.

 

Deres form for øget trivsel, er som skabt til akademikere på fast statsløn, hvor konkurrence ikke findes. Eksport, det vi lever af, kræver andet end ’trivsel’, det kræver desværre arbejdspladser, som f.eks. slagterier, hvor A’s tanker om øget trivsel nok er meget lidt realiserbar?

 

Og der er nok heller ikke megen eksportindtægt at hente i trivselsforetagender, som offentligt finansierede ’Gøglerskoler’ etc., hvor i øvrigt Elbæks forhold til ’vennetjenester’, i driften af samme, måske heller ikke borger for den største tillid til politisk økonomisk driftsmæssige ansvarlighed?

 

Største anke her og nu er Alternativets holdning til flygtningespørgsmålet, hvor de står helt på linje med de Radikale og Enhedslisten, hvad angår ’åbne grænser’. En politik, der med usvigelig sikkerhed, vil betyder udgifter, fra den pengekasse, de ellers får megen brug for, hvis de skal kunne gennemføre deres ønsker.

 

Deres politik er ny, spændende, og i startfasen. Fremtiden må vise om ledelsen vil være præget af et evigt håndsoprækkende gruppearbejde, eller de kan finde et fællesgrundlag at drive realitetspolitik på.

 

Her og nu anbefaler jeg derfor at stemme NEJ til Alternativet.

 

Erik Larsholt

 


 

Salget af DONG

Hvorfor blev salget af DONG ikke et tema i valgkampen?

 

Aldrig før har der været så stor folkelig modstand mod salg af en statslig virksomhed. Det kan undre, hvad der kan motivere en finansminister til at sælge til et udenlandsk selskab – med deraf følgende 0 kr. i skatteindtægter – når andre havde budt.

 

Jeg synes, det var en lusket affære. Heldigvis har vi jo ikke korruption i Danmark, ellers kunne man godt have mistænkt Bjarne Corrydon for at have personlige interesser i sagen.

 

Kirsten Jensen

 


 

Realistisk udlændingepolitik efterlyses!

Kvalmegrænsen er for længe siden overskredet med mange længder, hvis man taler om de “frelste”, de der ved enhver lejlighed pudser glorien og spyr ild ud over de, af deres danske landsmænds berettigede bekymring og protest over den førte politik på udlændingeområdet.

 

Lidegaard fra Politiken er så selvglad i sin selv-god-hed, at pinligheden over hans svadaer når uanede højder, som f.eks. under samtale med Morten Messerschmidt på Bornholm.

 

Politikere fra Det radikale Venstre og Johanne fra enhedslisten er godt med i samme kor. Vi har en “elite” af såkaldt “politisk korrekte”, de der mener at have de rigtige holdninger og at de, der ikke deler dem, er mennesker der er racister, hadefulde, fremmedfjendske, intolerante, uuddannede og sågar dumme.

 

Det falder dem slet ikke ind, at de der udtrykker bekymring nu også begynder at udtrykke vrede og afmagt, fordi de i deres hverdag møder de mange problematikker, som opstår i kølvandet på de udlændinge der kommer til landet.

 

De selvgode befinder sig i reglen langt væk fra brændpunkterne og dermed er det lettere at benægte eller bagatellisere de faktiske helt reelle tilstande.

 

Skal Danmark ud i fremtiden være et homogent og velfungerende land, hvor man som borger kan leve og færdes nogenlunde trygt, må vi nødvendigvis have nogle politikere på banen som ønsker dette og som har evne og vilje til at rydde op efter mange års forfejlet udlændingepolitik.

 

Er der konventioner der forhindrer at danske politikere i, at løse udlændingeproblemerne, må man arbejde for at ændre eller helt ophæve værdien af disse gamle dokumenter, der alle er underskrevet af politikere der lige glemte at tænke sig om og helt glemte, at spørge deres befolkning.

 

Noget tyder på, at Danmark har brug for et nyt politisk system. Et serviceeftersyn eller måske endda en udrensning. En forenkling af diverse love med alle de tillægslove til de eksisterende love. Hver gang en lov er behæftet med fejl laves et tillæg og måske et til og det giver et kludetæppe af love og forordninger, der for de fleste er svære at gennemskue.

 

Gennemskueligheden besværes yderligere, når samtlige politikere optræder i medierne med en masse postulater om rigets tilstand. Postulater som for det meste ligger langt fra sandheden. Flere og flere giver udtryk for frustrationer over politikernes skænderier og mobberi af hinanden.

 

Af det arbejdende Danmark forlanges, at man gør sit arbejde ordentligt og det samme kan Danmark kræve fra politikerne. Kom nu i gang med at arbejde for at sikre Danmarks fremtid, det må trods alt være vigtigere end at forsøge den fuldstændige umulige og urealistiske tro, at Danmark formår at redde alle jordens nødlidte mennesker.

 

Skal Danmark og for den sags skyld hele Europa bestå som velfungerende demokratier, hvor alle gives lige muligheder må der regeres med en helt anderledes konsekvens, hvor utidigt føleri tilsidesættes. Man må skelne skarpt mellem indvandrere og flygtninge. Indvandring kan stoppes her og nu.

 

Men også blandt flygtninge må der skelnes. Danmark skal ikke tage imod bekvemmelighedsflygtninge, men kun de der måtte stå midt i brændpunkterne af krigshandlinger. Flygtninge skal forblive i de dertil indrettede centre så længe deres asylsag behandles. I lejrene kan der på mange måder sættes ind for at gøre tiden der mindre meningsløs, men for de der vælger at være flygtning må også forvente, at det ikke er en dans på roser at have flygtningestatus.

 

Danmark bør tilstræbe, at asylsager behandles hurtigt og effektivt. Afvises asyl skal den afviste forlade Danmark indenfor 48 timer. For de der gives opholdstilladelse skal snarest muligt hjælpes ud i samfundet med det krav at de tilegner sig det danske sprog og sætter sig grundigt ind i danske forhold samt tager det arbejde, der anvises uanset arbejdets beskaffenhed.

 

Det ser firkantet ud, men det er desværre en nødvendighed, hvis Danmark ønsker at undgå at blive løbet over ende.

 

Kirsten Christensen, Brøndby Strand

 


 

Stem blåt

Når man syntes, at kvinder er mindre værd som mennesker, at homoseksuelle slet ikke skal have lov til at være her, og at andre slags mennesker (“vantro”) er urene undermennesker, så er det en tilgang til andre, der på godt gammelt dansk kaldes en rådden indstilling.

 

Den udspringer af islam, og når den tankegang i sin helhed omsættes til praksis stiger ondskaben proportionalt med implementeringsgraden.

 

I den milde ende af spektret er Tyrkiet. Her er der både menneskeskabte love og demokrati. I midten er Iran med sit undertrykkende præstestyre og Saudi-Arabien med et Sharia der med mild hånd idømmer piskeslag, afhugning af lemmer mm. Yderst er den aller sorteste ondskab manifesteret i den Stat som IS er i gang med at realisere.

 

Dette grove rids, er et forsøg på at tydeliggøre, at des i højere grad islam implementeres i samfundene i praksis, des værre bliver det. De religiøse regler gør hverken noget godt for mennesker eller samfund.

 

(Der skal i det følgende skelnes mellem islam og muslimer. Islam er ikke synonymt med ALLE muslimer. Der er forskel på muslimer. Skytset er ene og alene rettet mod det i islam som vil indrette samfundet efter religiøse regler, og det i islam som forlanger, at menneskene i disse samfund skal leve i underkastelse – som robotter i en fastlåst religiøs rutine).

 

Flere kapaciteter som har forstand på det hævder, at islam ligefrem skader personligheden og masseproducerer afstumpede og voldelige mennesker, der uden at blinke kan stikke en kniv i andre jf. Why islam creates monsters af Nicolai Sennels.

 

Som cand. psyk. er han en særdeles veluddannet person, der har sat sig grundigt ind i hvad islam er for en størrelse. Der skal altså noget til, for at en humanist som ham advarer så skarpt. Han klassificerer ligefrem islam som et masseødelæggelsesvåben, fordi den langsomt smadrer andre samfundssystemer og kulturer. Han har noget at have den anskuelse i.

 

Mellemøsten der tidligere udgjordes af højt civiliserede velfungerende samfund, er stort set ødelagt i dag. Eksempelvis så indtog araberne Mesopotamien i år 656, og se hvad området (Irak) er forvandlet til nu.

 

Man kunne også kigge på det område som i dag hedder Afghanistan, eller på Egypten der blev erobret af araberne i år 642 og undersøge, hvordan det er at være kristen kopter i Egypten nu sammenlignet med før erobringen, eller bare for 500 eller 1000 år siden.

 

Hvordan mon det er, at være etnisk kristen dansker og hedde Lars, Lone eller Henrik i Danmark om 300 år?

 

Islams ødelæggende potentiale har intet at gøre med hvor veluddannet muslimen er, men udelukkende hvordan han læser Koranen.

 

Når journalister fisker farmaceuter, læger og ingeniører frem, og på den måde forsøger at forsikre om, at disse muslimer er godt for Danmark, så viser det bare, at de intet ved om islam. Det kan da sagtens godt være, at de er en ressource, men det afhænger af hvordan de læser Koraen!

 

Mange jihadister er veluddannede, og før udåden skønnet til at være godt integreret. Der er delte meninger om hvor farlig islam er, men de fleste vil nok medgive, at islam i et eller andet omfang er ødelæggende og fjendtlig for særligt vestlige samfund, og en trussel i forhold til de mennesker der ikke anses som rettroende, det kan være muslimer såvel som ikke muslimer.

 

Indkapsles denne farlighed i et enkelt ord som: ondskab – så er det en ondskab som socialisme ikke kan beskytte den resterende del af Verden imod – de såkaldte “vantro”.

 

Det kan den ikke, fordi socialisme er hvad den er. Ifølge denne idealistiske ideologi skal man være solidarisk, ligestille og dele.

 

Alle er lige meget værd og alle skal have lige meget. Den ideologi går fint hånd i hånd med kristendommen og det ville alt sammen være meget godt i den perfekte Verden, problemet er bare, at sødheden er “ren guf” for islam.

 

Den indgangsvinkel serverer de vestlige samfund, vores kultur og os “vantro” på et sølvfad. De røde medier, de røde politikere og den røde “korrekte” elite har rettet an – os an.

 

Socialismen (og de radikale) lukker en mår ind i en fredelig hønsegård, og de har endnu ikke indset, at de også graver deres egen grav.

 

Ligesom et socialistisk EU ikke formår at beskytte Europa mod invasionen fra Mellemøsten og Afrika, så kan heller ikke den røde fløj beskytte Danmark og danskerne mod islam, ene og alene fordi socialisme er socialisme.

 

Differentiering er simpelthen ikke på repertoiret, så er man menneske og er man i nød, så skal folk uanset konsekvenserne lukkes ind i Danmark. Sådan har et alt for rødt EU (og FN) konstrueret asylregler, menneskerettigheder og konventioner, og det binder Danmark og hele Europa på hænder og fødder.

 

Det er sødt og sympatisk, men det baner vejen for islam. Det gør ikke bare socialisterne/den røde fløj/medierne/de politisk “korrekte” til islams nyttige idioter, men også i nogen grad til kollaboratører – for er man ikke det, når man går fjendens ærinde og baner vejen for noget der er så farligt som islam er?

 

Som Geert Wilders siger, så findes der moderate muslimer, men der findes ikke et moderat islam.

 

Heldigvis er der forskel på muslimer. Nogle måske mange er moderate, problemet er bare, at så få af dem tør stå op og kæmpe for vores frie demokratiske samfund ligesom Latifa Ljørring, Jaleh Tavakoli, Naser Khader, Fatma Øktem, Mersiha Cokovic, Firoozeh Bazrafkan og flere endnu, men det er stadig alt alt for få. Disse tapre udgør kun brøkdele af en promille.

 

Des længere tid socialismen har tag i Danmark (og Europa), des værre bliver det i forhold til anarki, ghettoer, kriminalitet, velfærdsforringelser, utryghed, splittelse og opløsning etc.  Så at stemme på rød blok på torsdag er måske nok sødt, solidarisk og humanistisk, men det er ødelæggende og selvdestruktivt.

 

Mennesker i nød skal hjælpes, men på en måde hvor vi også passer på os selv, vores kultur og vores land.

 

PS. Til alle fordømmerne/alle stemplerne : det er ikke udansk at forsvare sit land, sin kultur og de fremtidige generationer. Dette forsvars hensigt er ikke at dæmonisere muslimer, kun blot det uhyrlige i islam.

 

Steffen Wernberg-Møller

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…