Hvornår er indflytningsdagen for en ny bolig?

Colourbox

 

Spørgsmål:

Hejsa

Jeg skriver fordi jeg står i den situation at jeg skal flytte i lejebolig. Det er et større firma der udlejer boligen, som en del af mange lejemål.

 

Ifølge min lejekontrakt som er underskrevet d.12.maj 2015 står, at jeg har lejet lejligheden pr. 1.august.. Nu er jeg så lidt uforstående overfor, at jeg først kan få adgang til lejligheden d. 3.august.

 

Firmaet “påstår” at der i lejeloven står at alle frister der falder på en lørdag, søndag eller helligdag fremskyndes til den første hverdag derefter.

 

Jeg har desuden fået at vide at det er en ny regel, som er trådt i kraft d.1.juli 2015. Dette kan jeg dog ikke finde skrevet i lejeloven?

 

Derudover bliver der nu lavet en indflytningsrapport (Som ny regel pr.1/7-2015), på trods af at det ikke står skrevet i min lejekontrakt.

 

Jeg undres derfor over flere ting. I følge firmaet skal vi følge den nye lejelov når det gælder overtagelsesdatoen og indflytningsrapporten – Men i min lejekontrakt er der flere ting der ikke er korrekt efter den nye lejelov – Her er der krævet nyistandsættelse ved fraflytning, og der er indskrevet den såkaldte trappe-huslejestigning (Hvilket ikke stemmer overens med den nye lejelov)

 

Hvordan skal jeg forholde mig til dette? Er det den gamle lejelov der er gældende, og er det i så fald korrekt, at jeg først har ret til at få nøglerne d.3.august ? Og hvordan skal jeg forholde mig til, at der nu bliver lavet indflytningsrapport, men at det ikke er noteret i min lejekontrakt ?

 

Svar:

Hej,

Lejelovens § 9, stk. 1, 1. pkt. lyder således: Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden.

Læs også
Privat udlejning gennem Airbnb fortsætter dansk vækst: 732.000 gæster på 12 måneder

 

Der står intet nogen steder om, at datoen for indflytning udsættes pga. weekend. Sådanne regler findes imidlertid for så vidt angår lejers betaling af husleje, hvor betalingsfristen udsættes, hvis lejen skal betales i en weekend eller på en helligdag. Denne bestemmelse kan ikke overføres til indflytningsdatoen, hvorfor det er min opfattelse, at du har krav på at få nøglerne den 1. august kl. 12.00. Får du ikke det, og i stedet har udgifter til ophold på hotel og opmagasinering af indbo, så skal udlejer erstatte dig disse udgifter.

 

Udlejer bestemmer helt selv, om de vil lave en indflytningsrapport (også selv om lejekontrakten er indgået efter de gamle regler), så det kan du ikke modsætte dig, heller ikke hvis det ikke er krydset af i lejekontrakten.

 

Da lejekontrakten er underskrevet før den 1. juli 2015, så er det de gamle regler der gælder, også selvom du først flytter ind 1. august. Det er derfor også gyldigt at kræve nyistandsættelse ved din fraflytning, ligesom trappelejeklausulen også formentlig er gyldig.

 

Spørgeren kontaktede mig efterfølgende og fortalte, at boligselskabet havde accepteret, at udlevere nøglerne til hende den 1. august alligevel. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…