Hvem skal fortolke Koranen?

Nu er der gået nogle dage, siden jeg så Adam Holm interviewe to islameksperter i Deadline, men jeg har ikke overvundet ubehaget endnu. Og derfor dette indlæg. Aftenens emne var Koranens mulige legitimering af terror. Gjorde Koranen det? Brian Arly Jacobsen fra KUs Institut for Tværkulturelle Studier kunne sige et utvetydigt nej, mens Thomas Hoffman – også fra KU – kom med et helgarderende ”både ja og nej”, som var en overraskende modificering af hans temmelig klare ”ja” i Politiken et par dage tidligere.

 

Så hvad skal den uvidende seer tro? Kan man shoppe rundt i koranen ligesom i andre religiøse skrifter? Her kunne studieværten Adam Holm – hvis havde noget som helst viden om emnet – straks have indvendt, at det kan man ikke. Koranen er noget andet. Og hvorfor er den det? Fordi den eneste mulige fortolkning af den er Muhammeds sunna, hans eksempel. Det er sunnaen, der er koranens facit. Og derfor selve islams facit. Hvilket alle muslimer er enige i. Spørg din muslimske nabo, kære læser.

 

Hvad enten han er shia, sunni, sufi eller noget fjerde, vil han sige, at Muhammed var det perfekte menneske, fordi han hele sit liv gjorde, netop hvad Allah ville. Og ikke andet. Via hans gerninger er han den bedste og den eneste tilladte fortolker af Koranen, og at diskutere i det uendelige om der i Koranen er belæg for dit eller dat er fuldstændig ørkesløst. Det ved eksperterne. Men de siger det ikke. Hvorfor? Jamen prøv at læse om Muhammeds gerninger, kære læser, og du vil forstå hvorfor.

 

Men hermed er spørgsmålet om fortolkning af Koranen endnu ikke løst. Tværtimod. Og sagen er speget. Meget speget, men ikke desto mindre nødvendig at forstå. Det ha

​vde Naser Khader tydeligvis ikke gjort, da han engang påstod – ganske uislamisk – at alle fortolkninger er mulig. Men her blev han modsagt af en vis Tim Pallis på netsiden Snaphanen, hvor han fik syn for sagn.

 

 

Jeg citerer noget af svaret her, men hold nu lidt fast, fordi sagen er for viderekomne. Sagen er nemlig den, at i 800-tallet (ved Ibn Hanbal og igen i 1100-tallet ved Al Ghazzali) blev den græsk-inspirerede islamskole bortdømt som kætteri. Så nu var der kun én islamfortolkning tilbage. Og det endte med ”…at porten til de teologiske og filosofiske fortolkninger, som man kalder idjtihad, blev lukket i” skriver Pallis, og han fortsætter ”…lad mig sige det ligeud, at den såkaldte islamiske reformation, som startede i 1800-tallet med Al-Afghani (1838-1879), Muhammed Abduh (1849-1905), Rashid Rida (1865-1935) og Hasan Al-Banna (1906-1949) blot satte en stor hængelås på den port. Og den sidder der endnu.” Så vidt Tim Pallis. Ganske tankevækkende ord, må man sige, og det efterlader os så i den situation vi – ellr rettere sagt islam – har været i de sidste 1000 år.

 

Urokkelighed. Ganske vist er Ibn Hanbals lære kun basis for en af de fire islamiske juraskoler, men dens grundprincip – at koranen er forfattet af Allah selv – gælder alle muslimer. Og derfor er noget, der svarer til bibelsk exegese, umuligt, fordi det ville være blasfemi. Koranens dunkle passager må gerne forklares, men at fortolke bogen som andet end en guddommelig åbenbaring er der ingen muslim, der slipper godt fra. Idjtihads port er lukket. Al fornyelse er aflyst. Og bandlyst.

 

Og h​vad siger folk som Arly Jacobsen til det? Ikke ret meget, kunne man se. Han og andre statsautoriserede eksperter som f.eks Jørgen Bæk Simonsen reducererer idjtihad til teologisk småfnidder og kommer slet ikke ind på tanken om, at islam lige siden Ibn Hanbals og Al Ghazzalis tid uigenkaldeligt er stivnet i en åbenbaringsfortælling, hvor fornuft og tolerance meget lidt plads har.

 

 

”Man kan ikke ændre på, hvad der står i Koranen og hvad profeten har sagt til os, at vi skal gøre”, siger Imam Fatih Alev fra Dansk Islamisk Center og han bakkes op af imamen af Grimshøjvej moskéen, der siger, at hvis man afviger fra ovennævnte princip ”så er man ikke muslim mere” (JP 13. oktober 2015).

 

Så hvad er bundlinjen? Følgende. Islam hviler på to søjler. Islam og profetens sunna. Har man ikke forstået dette, har man ikke forstået noget som helst. Og derfor mit mismod efter sniksnakken i Deadline den aften.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…