Han var de politisk korrektes store helt – nu giver han dem en ordentlig omgang

Colourbox

Trevor Phillips blev engang dyrket af de politisk korrekte kredse i Storbritannien. Han havde alt det, de gerne ville have:

 

Han var sort. Han var succesrig mediechef. Han var venstreorienteret – i en periode repræsenterede han Labour. Han havde alle de rigtige meninger om forholdet mellem etniske grupper og racer.

 

I en årrække var Phillips formand for Kommissionen for Racelighed og siden hen for Kommissionen for Lighed og Menneskerettigheder. Helt efter bogen.

 

Fra disse poster bekæmpede han ikke bare diskrimination af racer og etniske minoriteter. Han hyldede også den multikulturelle samfundsmodel.

 

For ham som for andre politisk korrekte skulle Storbritannien være et multikulturelt samfund, hvor de forskellige etniske grupper indrettede sig efter hver deres kultur og værdier.

 

Man så udelukkende denne ”mangfoldighed” som noget positivt. For man gik ud fra, at hvis de forskellige grupper blev ladt i fred med deres kultur, ville de af sig selv smelte mere og mere sammen til en enhed. Bare man forhindrede diskrimination og viste respekt for hinanden.

 

Vendepunktet

Men på torsdag kommer Trevor Phillips på den britiske TV-kanal Channel 4 med et program, der er et stort opgør med den politiske korrekthed, som han engang var frontfigur for.

 

Programmet har titlen: ”Things We Won’t Say About Race that are True” (”Ting, vi ikke vil sige om race, som er sande”). Når Phillips her taler om race, tænker han på etniske grupper.

 

Begyndelsen til Trevor Phillips’ opgør med den multikulturelle model kom den 7. juli 2005. Den dag sprængte terrorister fire bomber i Londons transportsystem. 52 mennesker blev dræbt, og der var over 700 sårede. Han skriver i en artikel, der er en optakt til TV-programmet:

 

”Da det blev klart, at bombemændene alle var unge muslimer, stod vi over for ét eneste tilintetgørende spørgsmål: Hvis vores multikulturelle drøm fungerede så godt, hvorfor var dette så sket?” (Daily Mail)

 

Phillips blev klar over, at den multikulturelle model havde skabt en enorm opsplitning af samfundet, hvor de etniske parallelsamfund levede deres eget liv, og hvor det blev betragtet som politisk ukorrekt at stille kritiske spørgsmål til, hvad der foregik i disse parallelsamfund.

 

Nu tog Phillips bladet fra munden. Han sagde de berømte ord: ”Storbritannien går som en søvngænger mod segregation (opsplitning).”

 

Den bemærkning fik alle de politisk korrekte til at falde over ham.

 

Frygten for at blive beskyldt for at være racist

Siden da har Trevor Phillips kritiseret den måde, man terroriserer debatten på, ved straks at beskylde folk for ”racisme” og ”fremmedfjendtlighed”, hvis de ytrer kritik af etniske minoriteter.

 

Det skaber berøringsangst. Man tør ikke tage debatten af frygt for at blive beskyldt for den slags ubehagelige ting. Og det kan have meget alvorlige konsekvenser, siger Phillips.

 

Han peger på et forfærdeligt aktuelt eksempel:

 

Det er blevet afsløret, at mange hundrede, måske tusinder helt unge piger i årevis er blevet seksuelt misbrugt af specielt pakistanske bander i byen Rotherham (det har været omtalt i Den Korte Avis). Noget lignende er set i andre byer.

 

Til trods for, at politiet, de sociale myndigheder og politikerne i Rotherham var klar over, at der var noget galt, gjorde de intet for at redde pigerne fra at få deres liv ødelagt. De ville nemlig ikke beskyldes for at være racister ved at udpege pakistanere som dem, der begik disse forbrydelser.

 

Phillips nævner et grotesk udslag af dette:

 

Faktisk blev der produceret en advarende pædagogisk film, hvor en hvid pige blev misbrugt af en pakistaner – hvilket var det typiske mønster i det virkelige liv. Men den blev kasseret som politisk ukorrekt. I stedet lavede man en ny version, hvor gerningsmanden var hvid og pigen sort!

 

Parate til at krænke hinanden

Trevor Phillips vil have et opgør med den multikulturelle opsplitning og den politisk korrekte uvilje mod at diskutere, hvad der foregår i parallelsamfundene. Som han skriver:

 

”Vi må være mere parate til at krænke hinanden.” (Daily Mail)

 

Den holdning skal han nok få på puklen for hos folk med alle de rigtige meninger, når hans TV-program har været sendt på torsdag.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…