Han siger nej til demokrati, ytringsfrihed og ligestilling – alligevel udnævner DR og TV2 ham til moderat muslim

Fatih Alev på TV (Foto: Privat)

Samfundsdebattøren Geeti Amiri, der har afghansk baggrund, kritiserede sidste tirsdag de danske imamer for at forskelsbehandle mænd og kvinder. (Berlingske)

 

Hun angreb specielt, at imamerne ikke vil vie en muslimsk kvinde med en ikke-muslimsk mand. ”Forrykt og stokkonservativt”, kaldte hun det.

 

Muslimske mænd må derimod gerne gifte sig med en kvinde, som ikke er muslim.

 

To argumenter for diskrimination af kvinderne

To muslimske repræsentanter afviser hendes kritik (Information).

 

Den ene er Murtaza Al Shawi, formand for den shia-muslimske organisation Dansk Muslimsk Forening.

 

Den anden er Fatih Alev, sunni-muslimsk imam og formand for Dansk Islamisk Center.

 

De bruger de samme to argumenter:

 

Det ene argument lyder, at imamerne gør det rigtige, fordi de følger Koranen. Den rummer den evigt gyldne sandhed og kan derfor aldrig være forældet. Som Fatih Alev udtrykker det: ”Muslimer bør følge de regler, som Gud én gang for alle har befalet i Koranen. Det (…) rokker man ikke bare ved.”

 

Det andet argument lyder, at kvinder er mere bløde og føjelige end mænd. Så hvis en muslimsk kvinde gifter sig med en ikke-muslimsk mand, er der stor risiko for, at manden fjerner hende og børnene fra hendes religion.

 

Ekstreme, fundamentalistiske synspunkter

Læs også
Socialdemokratisk politiker: ”Vi skal nok sørge for, at navnet Muhammed aldrig forsvinder”

Der er særlig grund til at hæfte sig ved Fatih Alevs synspunkter i denne debat. Han bliver hyppigt anvendt i danske medier. TV2 har fremhævet ham som en ”moderat muslim”. Og i Danmarks Radio har han deltaget i nytårsgudstjenester – hvilket også er et blåt stempel.

 

Men her siger den ”moderate muslim” altså, at muslimske kvinder ikke har ret til at bestemme over deres eget liv – herunder hvem de vil giftes med. Hvis de vil giftes på muslimsk vis, er det forbudt for dem at tage en ikke-muslimsk mand.

 

Fatih Alev er kategorisk modstander af ligestilling (også på andre punkter). Ikke specielt moderat set med normale danske øjne.

 

Den Korte Avis har tidligere påpeget, at Fatih Alev ligeledes er erklæret modstander af demokrati og ytringsfrihed (Den Korte Avis 19.1.15).

 

Ud fra en dansk målestok er dette yderst ekstreme synspunkter. Alligevel giver TV-stationerne udtryk for, at han er moderat.

 

Fatih Alevs holdninger bygger på, at han er fundamentalist. Han mener, at man meget nøje og bogstaveligt skal følge, hvad der står i Koranen – sådan som det udlægges af centrale islamiske teologer.

 

Læs også
Aldi føjede en muslimsk ansat og gav kunderne forbud mod at købe alkohol ved en kasse – det udløste rasende reaktioner

Alev er med andre ord tilhænger af et Koran-styret samfund, der står i skærende kontrast til det verdslige samfund, som er bygget op i Danmark. Og Koranen levner ingen plads til demokrati, ytringsfrihed og ligestilling, hvis man læser den bogstaveligt.

 

Frygtelig tanke

Når man så ser dansk TV promovere ham som moderat muslim, er ens første reaktion, at det må skyldes simpel uvidenhed hos journalister og redaktører.

 

Man tænker, at de nok bare ikke ved, hvad Fatih Alev står for. For hvis de vidste det, ville de vel ikke udnævne ham til moderat.

 

Men så kommer man stærkt i tvivl. Det er trods alt blevet slået fast mange gange, hvilke holdninger Fatih Alev repræsenterer.

 

Man bliver ramt af den frygtelige tanke, at de politisk korrekte journalister godt ved, at Fatih Alev ikke bryder sig om demokrati. Men de synes ikke, at det gør så meget.

 

De har brug for at finde nogen, de kan kalde moderat muslim, og om det så lige er en mand, der ikke har det så godt med demokrati, ytringsfrihed og ligestilling – herregud.

Læs også
Video: Ung kvinde sidder i bus, da muslimsk mand rejser sig og slår hende, fordi hendes kjole er for kort – men det finder hun sig ikke i

 

Røde journalister og demokratiet

Man har før set venstreorienterede journalister med et problematisk forhold til demokrati. Nogle har været kommunister, andre har været revolutionsromantikere.

 

På samme måde synes en del politisk korrekte journalister i dag at være så ivrige efter at vise sympati med islam, at de slår af på fundamentale principper i den frie verden.

 

Når man kan kalde Fatih Alev for moderat, rejser det spørgsmålet:

 

Hvor demokratiske er røde, politisk korrekte journalister egentlig?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…