Danmarks guldbeholdning blev sendt ud af landet under dramatiske omstændigheder

Hvor er Danmarks guldbeholdning? Guldet blev sendt til USA umiddelbart før besættelsen, men det ligger ikke mere i USA. Hvor er det så?

 

Forfatteren, journalist Henrik Denta fortæller i en ny bog detaljeret om, hvad der skete.

 

Daværende Nationalbankdirektør, tidligere minister Carl Valdemar Bramsnæs er hovedperson i bogen. Det er spændende og overraskende læsning.

 

Guldet blev ”ulovligt” ført ud af landet ifølge forfatteren for at sikre, at det ikke blev beslaglagt, hvis Danmark skulle blive angrebet og besat af en fremmed magt.

 

Ifølge dansk lov måtte guldet ikke føres ud af landet, men regeringen gav dispensation fra gældende lov.

 

Guldet, der lå i Nationalbankens kælder, blev i 1939 pakket i kasser, transporteret på lastvogne til Københavns Postterminal og sendt med tog til Stockholm. Her blev det opbevaret i Sveriges Riksbank.

 

Det hele foregik under dansk og svensk politibeskyttelse og i dybeste hemmelighed. Korrespondancen omkring guldtransporterne var holdt på et absolut minimum og ofte var der bare i breve henvist til mundtlige aftaler.

 

Guld og sedler

Henrik Denta skriver om lovgivning og værdi af guld. Om dengang, hvor man kunne henvende sig i Nationalbanken med sine pengesedler og få disse ombyttet til guld.

 

Man kan læse om Udenrigspolitisk Nævn, der fra 1953 blev grundlovsikret. Om overvejelserne og frygten for, at Tyskland, ved en forventet besættelse, ville ”bortføre” guldet.

 

De øvrige nordiske lande havde tilsvarene overvejelser og i Finland frygtede man også invasion fra Sovjetunionen.

 

Frygt primært for Tyskland

Man havde set, hvad der skete med Østrigs guld, da landet blev ”indlemmet” i Stortyskland.

 

I Stockholm blev der holdt tophemmelige møder, hvor man aftalte, hvordan dansk guld kunne bringes i sikkerhed.

 

I Nationalbanken havde man både guldbarrer og tyske guldmønter. En guldbarre vejer 12½ kg og der blev pakket fire i hver kasse. 275 kasser blev 24.-25. april 1939 sendt til Stockholm i to svenske godsvogne.

 

Senere fulgte flere hundrede kasser med tyske guldmønter. Alt forsikret.

 

Åbenbart var man ikke sikker på, at Sverige ville blive holdt uden for en europæisk krig, og guldet blev sendt via Norge med skib til USA.

 

Guldet ankom til New York i februar 1940, altså på et tidspunkt, hvor fragtrater var steget kraftigt efter udbruddet af II. Verdenskrig. Mange neutrale fragtskibe var allerede blevet sænket.

 

Så da man pr. telegram i København fik besked om, at ”forsendelserne”, der havde været fordelt på mange skibe, var nået frem i god behold, var der flere på direktionsgangen i Nationalbanken, Holmens Kanal, og på Christiansborg, der slappede af.

 

Besættelsen

Henrik Denta skriver om den danske gesandt Henrik Kauffmann i Washington. Han var bekendt med, at guldet var sendt til USA. Det kom til at spille en stor rolle, da han efterfølgende brød med regeringen i København. Han ville ikke lystre ordre fra en regering, der var under tysk tvang.

 

Tyskerne vidste godt, at guldet var sendt ud af landet. Det havde også været omtalt i enkelte tyske aviser i februar 1940 og i en dansk avis i marts 1940.

 

Da de ikke kunne beslaglægge guldet, tvang de Nationalbanken til indgå flere aftaler, hvor Danmark direkte finansierede ikke bare tysk militær og politi her i landet, men også de store anlægsarbejder, der blev påbegyndt. Anlæg langs Jyllands vestkyst, flyvepladser m.v.

 

Man får et godt indblik i de økonomiske forhold i 1940-45 og i, hvorfor der i stor udstrækning blev betalt overpris ved anlægsarbejder. Takket være det, at Nationalbanken administrerede betalingerne, havde man materiale klar til retssagerne efter krigen i forbindelse med de såkaldte ”værnemagersager”.

 

I et særligt afsnit læser man om, hvordan det også lykkedes nordmændene at få sendt deres guld ud af landet. Det foregik på en hel anden dramatisk måde. Fordi det lykkedes det norske kystfort Oscarsborg, at sænke den tyske krydser Blücher i Oslo Fjord, fik nordmændene nogle ekstra minutter til at redde guldbeholdningen.

 

Da tyskerne rykkede ind i Oslo midtby kørte de sidste lastvogne med det norske guld ud af byen.

 

Hvor er guldet i dag?

Jamen ligger det danske guld så i USA? Nej det kom tilbage til Danmark, men det ligger ikke i Nationalbanken.

 

Henrik Denta fortæller om, hvad der videre skete. Han skriver også om den rolle guld spiller i nyere tid. Hvad sker der, hvis Danmark skifter fra kroner til euro?

 

Hvad skete der med guldbeholdningerne i andre lande, der blev besat af Tyskland?

 

Mange vinkler om guld, der hidtil kun sporadisk har været beskrevet.

 

Men er der slet ikke guld i Nationalbanken?

 

Forfatteren fortæller om guldpriser og han kommer også ind på den guldbarre, gæster kan se udstillet i Holmens Kanal.

 

Lidt mere om nogle særlige guldbarrer:   www.1153.cf   Mellemhandlerprisen for 1 kg guld under og efter besættelsen var 17.000 datidskroner (ca. 360.000 nutidskroner). Tallet 17.000 støder man på i flere beretninger fra dengang.

 

 

Henrik Denta: Guld og bedrag. Indbundet. 210 sider. Gads Forlag. 249,95 kr. Udkommet 16. marts 2015.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…