Frau Merkel, Husk Lex Grækenland: Et land går under, hvis det bliver styret af – rent ud sagt dumhed

Da Grækenland på grund af letsind, populisme og rent ud sagt dumhed, havde kørt sig selv i sænk, så måtte EU træde til og hjælpe med store økonomiske hjælpepakker. Men på betingelse af at alle EU’s regler skulle overholdes.

 

Og De, Frau Merkel, var bannerfører for at Grækenland skulle betale alle pengene tilbage, og det med rentes rente. Selv om mange vidste at det ville ramme landet meget hårdt på grund af, at man havde ladet stå til i så lang tid.

 

Nu har De (Tyskland) på grund af letsind, populisme og rent ud sagt dumhed, startet en folkevandring til EU, som helt lader hånt med fundamentale EU-regler i Schengen- og Dublinaftaler, som er fundamentet for den frie bevægelighed i EU.

 

Da det så gik op for Dem (Tyskland) at man havde startet en flodbølge af primært migranter (2/3) og flygtninge fra de muslimske krige og borgerkrige, så fik De (Tyskland) pludseligt kolde fødder og krævede at de andre EU-lande hjalp Tyskland med de mange migranter og flygtninge.

 

Med Lex Grækenland kan der ikke være tvivl om, at Tyskland selv er ansvarlig for den manglende overholdelse af Schengen- og Dublinaftalerne. Der skal Tyskland selvfølgelig også påtage sig det økonomiske ansvar for sit letsind, populisme og rent ud sagt dumhed.

 

Det vil dog være forkert ikke at hjælpe de mennesker, som er kommet i klemme på grund af Tysklands letsind, populisme og rent ud sagt dumhed. Derfor bør EU-landene midlertidigt hjælpe med at registre (Dublinaftalen) migranterne og flygtningene og huse dem indtil Tyskland kan tage sig af dem.

 

Naturligvis kan EU-landene med Lex Grækenland også kræve alle udgifter dækket af Tyskland, som jo på grund af letsind, populisme og rent ud sagt dumhed, har bragt hele EU’s sammenhængskraft i fare. Da langt de fleste migranter og flygtninge er enlige mænd, så venter 3 – 4 gange så mange ved familiesammenføring i de nærmeste måneder.

 

For Tyskland alene vil det betyde 4 – 5 millioner nye indbyggere alene i 2015. Og da EU’s ledere åbenbart ikke kan finde ud af at kontrollere sine ydre grænser (Schengenaftalen), så skal man være overordentlig naiv, hvis man tror, at der ikke kommer endnu flere næste år.

 

I Grækenlands tilfælde var der for få, som advarede landet imod det letsind, den populisme og rent ud sagt dumhed, som var herskende i landet. Men den undskyldning / bortforklaring har De ikke Frau Merkel, for De havde en direktør i Forbundsbanken, som for flere år siden advarede imod indvandringen fra specielt Tyrkiet og de arabiske lande.

 

Sarrazins bog

Direktøren, Thilo Sarrazin, skrev for flere år siden bestselleren (i Tyskland) ”Deutschland schafft sich ab – Wie wir unsere Land aufs Spiel setzen” (Tyskland afskaffer sig selv – eller hvordan vi sætter vores land på spil). Heri beskrev Sarrazin hvordan hverken tyrkerne eller araberne kunne klare sig i Tyskland.

Læs også
Malta har stoppet kapringen af fragtskib i Middelhavet – det har vigtige perspektiver for asylstrømmen

 

Han påviste både, at børnene ikke kunne klare sig i skolen og de voksne kunne ikke klare sig på arbejdsmarkedet. Da de tyske kvinder samtidig fødte færre børn, medens de tyrkiske og arabiske kvinder fødte flere, ja så kunne man se de kæmpe store fremtidige problemer.

 

Ifølge kilder har De (desværre) aldrig læst bogen; men De sanktionerede at Sarrazin blev fyret / tvunget væk fra sin direktørpost i Bundesbank. Sarrazin havde tidligere været Finanzsenator i Berlin, så han beskrev de store problemer med netop de tyrkiske og arabiske indvandrere.

 

Pladsen her tillader ikke et længere referat af bogen; men de frelste på venstrefløjen ville miste deres barnebetro på det Multikulturelle samfunds fortræffeligheder, hvis de turde læse bogen (ISBN 978-3-421-04430-3)

 

Hvis De, Frau Merkel, havde læst bogen havde De sikkert ikke lukket op for den nye folkevandring fra en helt anderledes kultur end den tyske.  Hvis Sarrazin ikke var blevet fyret for at sige sandheden i sin bog, så prøv at læse Die Zeits interview med Sarrazin den 13. september 2015. ()

 

Overskriften på artiklen er: ”De kan godt spørge mig hvad jeg ville gøre, hvis jeg var chef for Frontex” (Frontex er EU’s såkaldte grænsebevogtningsagentur). Han siger også, at alt hvad han havde beskrevet i ”Deutschland schafft sich ab” er blevet bekræftet, ja på mange punkter værre.

 

Sarrazins opskrift

Læs også
Begyndelsen til enden for Angela Merkel

Sarrazins opskrift på at løse migrations- og flygtningeproblemerne er særdeles enkle:

 

EU’s ydre grænser skal bevogtes, ellers kan de åbne grænser i Schengenområdet ikke bestå. Han nævner flere eksempler på, at andre lande beskytter deres grænser.

 

Asylbegrebet for økonomiske flygtninge skal omdefineres. Personligt forfulgte skal stadigvæk have asyl; men for dem, som kommer fra diktaturer eller dårligt fungerende demokratier ikke skal have asyl. ”Ellers vil 80 % af verdens befolkning være asylberettiget. Det er ikke holdbart.”

 

Alle både i Middelhavet skal opbringes, og hvis det ikke er et handelsskib, så skal det slæbes tilbage til nøjagtigt det sted, hvor det kom fra, og båden skal tilintetgøres. Efter 6 uger kommer der ikke flere, og der drukner ikke flere i Middelhavet.

 

Medens EU’s topledere har brugt flere topmøder på at fordele blot 120.000 migranter og flygtninge, så er der jo allerede kommet nye 120.000 til. Derfor burde både De Frau Merkel og Deres kolleger i EU prøve at læse Sarrazins bog; men hvis tiden er knap pga. de mange møder om masseindvandringen, så i hvert fald interviewet i Die Zeit.

 

Det er nemlig ikke sikkert at Deres eftermæle bliver helt så glorværdigt, som på Der Spiegels forside:

 

Læs også
Lussing til Angela Merkel – hendes parti tager opgør med hendes udlændingepolitik

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…