Franske politikere er trætte af de mange sofavælgere – og hvad gør de så?

Colourbox

Franske toppolitikere er godt trætte af landets mange sofavælgere.

 

Præsident Francois Hollande har bestilt en rapport hos formanden for Nationalforsamlingen, den socialistiske Claude Bartolone, om  hvad der kan gøres for at få vælgerne til at ulejlige sig til stemmeurnerne, når der er valgdage.

 

Parlamentsformandens indstilling er klar nok. Han foreslår, at det bliver lovpligtigt at stemme.

 

Francois Hollande nøjes i første omgang med at udtale, at nu er emnet lagt ud til debat. Men han virker absolut positiv over for tanken om stemmepligt.

 

Det var var våd klud i ansigtet på statschefen og de fleste toppolikere, at kun 50,2 procent vælgere stemte til det nylige departementsvalg, og hele 56,4 procent holdt sig hjemme til sidste års EU-valg.

 

På vox-pop spørgsmål i TV om menigmands reaktioner lod de fleste svar ingen tvivl om folkestemningen.

 

En kvinde i en provinsby spurgte, om hun mon skulle betale bøde for at undlade at stemme eller om hun kunne risikere frihedsstraf eller at blive sendt til omskoling.

 

Francois Hollande var på statsbesøg i Schweiz i går, og et af svarene i TV kunne han med udbytte have drøftet på stedet hos sine værtsfolk i Bern.

 

– Hvis man som i Schweiz indfører folkeafstemninger om emner, der vedrører folks daglighed, så skal man rigtignok se fremmøde i valglokalerne, sagde en pariser.

 

Foreløbig er det et andet naboland end Schweiz, som franske politikere skæver til. I Belgien har der været stemmetvang de sidste ti år.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Claude Bartolone fastslår i sin indstilling til præsidenten, at stemmepligt ikke afskærer vælgerne fra at give deres mening til kende.

 

De kan bare stemme blankt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…