Folkevandringerne kræver nye løsninger – også genetablering af grænsekontrol

Kan et lille land med en særlig kultur formet af en lang historie ”overleve” en massiv indvandring af folk fra kulturer, som er markant anderledes end landets egen?

 

Ugebrevet Mandag Morgen har spurgt danskerne, og det viser sig, at stadig flere netop mener, at indvandringen truer vores nationale egenart.

 

Et flertal mener desuden ikke, formentligt på den baggrund, at skiftende regeringer har ført en stram nok udlændingepolitik.

 

Jeg kan ikke sige, at svarene i undersøgelsen kommer bag på mig. For vi har gennem årtier oplevet en ganske markant indvandring, som har sat sit præg på Danmark.

 

Et præg, der langt fra altid har været af det gode. Der er etableret parallel-samfund, som gør dele af Danmark til noget helt andet end det Danmark, vi ellers kender.

 

Europa er i en nødsituation

Den aktuelle situation, hvor særdeles mange mennesker søger mod mere velstående lande, herunder Danmark, betyder kun, at diskussionen om indvandringen er mere relevant end nogensinde før.

 

Folkevandringen kalder på handling og løsninger, men vi må desværre se i øjnene, at håndteringen af situationen lige nu er ude af kontrol. Ifølge EUs grænseagentur, Frontex, har mere end 107.500 forsøgt at komme ind i EU i løbet af juli måned i år.

 

Den administrerende direktør i Frontex, Fabrice Leggeri, taler ganske korrekt om ”en nødsituation for Europa”. At der er en stor udfordring, er der vist bred enighed om i de europæiske lande. Hvad man så gør ved udfordringen, er der noget mindre enighed om. Faktisk er der ingen reelle løsningsforslag fremme lige nu.

 

Modtagecentre og fordelingsnøgler vil glæde menneskesmuglerne

Tyskland og Frankrig taler om fælles modtagecentre og fordelingsnøgle for de mange immigranter. Men dette vil jo kun forstærke problemet. Endnu flere vil betale menneskesmuglere tusindvis af kroner i forsøget på at krydse Middelhavet med stor fare til følge for at nå Europa. Vil de europæiske lande tage ansvaret for den udvikling?

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

Man skal skelne ml migranter og flygtninge

Skal problemet løses, må man indse, at der er forskel på migranter og flygtninge. Vi har efterhånden mange gange set tv-indslag fra nordafrikanske byer med unge mænd, der ventede på en mulighed for at tage den farefulde tur over Middelhavet til EU.

 

Disse unge mænd forklarer, at det er udsigten til et bedre liv, der lokker. Forståeligt nok, men mange af disse mennesker er ikke flygtninge, og dermed kommer de europæiske lande til at bruge rigtig mange ressourcer på at hjælpe folk til en bedre tilværelse, men uden at hjælpe de reelle flygtninge, der typisk stadig befinder sig i nærområderne.

 

Derfor bliver man nødt til at få skilt flygtningepolitik og indvandrerpolitik igen. Flygtninge skal hjælpes midlertidigt, til de kan vende tilbage igen. Indvandrere skal integreres i det land, hvor de skal have deres fremtid.

 

Den australske model

Skal vi sikre en sådan opdeling mellem flygtninge og indvandrere, kræver det, at EU kopierer den såkaldte ”australske model”. For Australien har løst udfordringen med menneskesmuglerne ved at gøre det klart, at mennesker, som kommer til Australien på denne måde, ikke får asyl i landet.

 

Det betyder, at der nu stort set ikke ankommer immigranter med båd til de australske kyster. Europa skal etablere en tilsvarende model.

 

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Vi må desværre nok se i øjnene, at det vil tage lang tid, før man på europæisk plan indser dette, og derfor må vi tage sagen i egen hånd. Blandt ved at genindføre grænsekontrol. Reglerne siger nemlig, at en asylansøger, der kommer fra et sikkert land, kan afvises.

 

Så hvis eksempelvis en asylansøger kommer til en bevogtet dansk-tysk grænse, kan vi lade vedkommende få sin sag behandlet i Tyskland. Tyskland kan jo så vælge at gøre det samme ved sine grænser. Det afgør de.

 

Socialdemokraterne erkender at grænsekontrol virker

På den baggrund glæder det mig, at Socialdemokratiet nu melder ud, at man pludselig går ind for øget grænsekontrol. At politiet skal have flere midler til at slå til mod de menneskesmuglere, som krydser den dansk-tyske grænse.

 

Det er godt, at det parti, der har haft regeringsmagten de seneste fire år, nu omsider anerkender, at grænsekontrol virker. Vi har ellers haft en lang debat om netop dette. Nu skal vi forhåbentlig så ikke længere bruge tid på det. Og vi vil selvfølgelig holde Socialdemokratiet fast på dette, så vi kan få skruet gevaldigt op for grænsekontrollen.

 

Hvad siger Socialdemokraterne til Schengen-reglerne?

Nå – inden jeg letter for meget på hatten over Socialdemokratiets kovending, skal vi se, hvad de egentlig vil. For de understreger jo også altid, at kontrol skal ske indenfor Schengen-reglerne, og det er jo netop disse regler, som Socialdemokratiet og Venstre i forening har brugt til at afvise muligheden for reel grænsekontrol.

 

Læs også
Sidst S havde magten, betød det en langt slappere udlændingepolitik – det kan meget vel ske igen

Hertil kommer jo også, at udlændingepolitikken spiller en stor rolle for antallet af asylansøgere, hvad enten disse er reelle flygtninge eller migranter. Menneskesmuglerne holder sig godt orienteret om forholdene i blandt andet Danmark og agerer derefter.

 

Derfor handler det også om at føre en generelt stram udlændingepolitik, og på dette område har Socialdemokratiet desværre med al tydelighed vist, at man ikke er leveringsdygtige. Derfor var et regeringsskifte ved valget i juni så altafgørende.

 

Men det haster med handling. Folkevandringerne kræver nye løsninger – også genetablering af grænsekontrol!

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…