Folkepensionen nedsættes fra 2016 – en hån mod dem, som selv har sparet op

Grundpensionen nedsættes i perioden 2016-2023 med ca. 4.000,- kr. for alle, der ikke får pensionstillæg.

 

Nedsættelsen medfører i perioden 2016 -2023, at mere end 30 % af alle pensionistpar, i alderen 65-69 år, får mindre i pension med den nye skattereform.

 

Det betyder, at de folkepensionspar der ikke får pensionstillæg og ikke har større lønindtægt, får reduceret deres folkepension med ca. 8.000 – til 10.000 kr. årligt, i forhold til nuværende ordning.

 

Udhulingen i værdien af grundpensionen betyder, at statens budget til folkepension, nedskæres med 400-600 million kr. i perioden fra 2016 til 2023.

 

Jeg mener, at det skulle være en folkeret, at få en rimelig fast grundpension som er inflationssikret, (hvis man ikke har større lønindtægt). Når man har arbejdet et helt liv og betalt sin skat, forventer man, at der vises en vis respekt omkring folkets pensionisttilværelse, også for dem som selv har sparet op til den fase i livet.

 

Denne ændring i grundpensionen bør komme op til debat ved valget, således at vi kan få ændringen annulleret samt forhindre at det ikke blive en ”vane” for politikerne at skære ned på folkepensionen.

 

Med sådanne ændringer mister befolkningen interessen for at spare op til deres pension. Ja, det er nærmest en hån mod dem, der selv har sparet op.

 

Sådanne ændringer giver usikkerhed i befolkningen, og det er medvirkende til at man mister tilliden til de politikere, der ved sidste valg lovede ikke at forringe noget for pensionisterne.

 

Ændringen berører ca. 100.000 pensionister i 2016 og vurderes til at stige til 150.000 -200.000 pensionister i 2023.

 

Ændringen vil i fremtiden berøre en stigende del af befolkningen, da der er flere som spare op til deres egen pension gennem deres arbejdsgiver. Derfor, må der være en meget stor del af den samlede vælgermasse, der må være imod denne ændring.

Ifølge Danica Pension beregninger i ”Skattereform giver mindre pension i fremtiden” af 14. september 2012 står der blandt andet:

 

”Er man for eksempel gift, har udsigt til en samlet pensionsformue på tre millioner kroner og ikke nogen særlig formue ved siden af, står man til at miste cirka 30.000 kroner i offentlig pension på grund af reformen. For at erstatte det skal man øge sin egen opsparing med 36.200 kroner – det svarer rundt regnet til en ekstra indbetaling på 100 kroner om måneden i 30 år.”

 

Med dette indlæg håber jeg på, at det kan blive et emne i valgkampen i 2015. I forventning om, at vi kan få ændret loven inden 2016, således, at vi kan få den grundpensions regulering, som tidligere var gældende, og som vi var blevet lovet ikke ville blive ændret.

 

Befolkningen skulle gerne have tillid til, at de ændringer der bliver foretaget ikke forringer de forhold, som vi igennem mange år har tilrettelagt vores liv efter og selv har sparet op til.

 

Grundpensionens værdi, skal være noget man kan stole på, og ikke noget politikerne bare kan ændre. Det lovede alle partierne ved sidste valg og det håber jeg den kommende regering vil stå ved.

 

Per Sponholtz, Gentofte

 

Kilder: Finansministeriet, Danmarks Statistik, SKAT, Ældre Sagen og Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love. Vedtaget af Folketinget den 13. september 2012. Danica Pension ”Skattereform giver mindre pension i fremtiden” af 14 .sep. 2012. Loven er vedtaget uden stemmer fra DF, LA og Ø

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…