Finanslov med familien i fokus

Når vi sætter os til bordet til finanslovsforhandlingerne i statsministeriet, er det med hovedprioriteterne: grundskyld, forsvar og bedre rammevilkår for erhvervslivet. Disse prioriteter er hver i sær på listen, da de er med til at skabe tryghed og sikkerhed for familier i Danmark.

 

Den stigende grundskyld

At sænke grundskyldsskatten, styrke forsvaret og skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet lyder ikke specielt fængende, men nærmere meget teknisk. I virkeligheden tager de tre punkter udgangspunkt i værdierne om at skabe tryghed for familien.

 

Vi går til forhandlingsbordet med kravet at fastfryse grundskylden, da den lige nu uhæmmet beskatter danske familier fra hus og hjem. Børnefamilier, der eksempelvis købte hus under finanskrisen, rammes af grundskyldsskatten, der bare stiger og stiger. For dem, betyder den stigende skat i værste fald, at familien må rives op med rode og se sig nødsaget til at flytte.

 

Ligeledes rammes pensionister, der gennem hele deres liv har gjort præcist hvad velfærdssamfundet har forventet af dem. De har knoklet hele deres liv og sparet op til alderdommen. De har betalt alle deres lån ud, og alligevel kan de se på den opadgående kurve, at de er nødt til at sælge huset.

 

Tryghed på arbejdsmarkedet

Vi ønsker at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, da det i høj grad er med til at skabe tryghed for den enkelt familie. Hvis vi får skabt bedre rammevilkår for virksomhederne, vil det skabe flere arbejdspladser og dermed fjerne frygten for at blive fyret.

 

Det vil betyde, at mor ikke skal gå og være bange for at blive fyret, og hvis far er ledig, kan han hurtigt komme ud på arbejdsmarkedet. Det skaber en enorm tryghed og sikkerhed for familien. Ligeledes hjælper det familien til at kunne forsørge sig selv.

 

Måden hvorpå vi vil skabe gode rammevilkår for erhvervslivet er blandt andet ved at fjerne punktafgifterne. Punktafgifterne gør danskernes hverdag dyrere, da man, udover at skulle betale moms af varerne, yderligere betaler en særlig afgift.

 

Vi går derfor til finanslovsforhandlingerne med målet om at skabe tryghed og sikkerhed for familier i Danmark. Familierne skal ikke føle sig presset af en uretfærdig skat, der stiger og stiger og familierne skal ligeledes ikke frygte en fyring.

 

Mai Mercado, MF og politisk ordfører for Konservative

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…