EU’s flygtningepolitik er på katastrofekurs – mens folkevandringen til Europa bare bliver mere og mere uoverskuelig, fyldes vi med snak

En meningsmåling i dag bringer bemærkelsesværdige resultater:

 

Et klart flertal af danskerne mener, at Danmark bør deltage i EU’s samarbejde om fælles regler for indvandring, asyl og grænsekontrol. Hidtil har et klart flertal afvist dette.

 

Samtidig mener et lille flertal, at asylansøgerne bør fordeles mere ligeligt mellem landene. (Gallup/Berlingske).

 

I bladets omtale af målingen optræder kommentarer om, at dette er udtryk for et ”holdningsskred” blandet danskerne. Det kan man dog have sine stærke tvivl om.

 

Det eneste bud fra EU-lederne og dansk TV

Hvis man havde spurgt, om vi skal opgive den stramme danske asylpolitik til fordel for en fælles EU-politik, ville resultatet formentlig være blevet væsentligt anderledes. Intet tyder på, at danskerne ønsker en mere lempelig asylpolitik.

 

Samtidig kan man sagtens gå ind for en bedre fordeling af asylansøgerne i EU uden at mene, at det er EU, der skal diktere, hvor mange asylansøgere Danmark skal tage imod.

 

Først og fremmest afspejler målingen nok den holdning, at det haster med at få bragt orden i det nuværende asylkaos. Og de europæiske lederes eneste bud på, hvordan man kan skabe mere orden,  er, at man bør arbejde mere sammen – blandt andet om fordeling af asylansøgere.

 

Dette budskab bliver hele tiden gengivet af journalisterne på de danske TV-kanaler. Det er simpelt hen blevet mantraet for, hvordan man kommer ud af de nuværende problemer.

 

Merkel ved ikke, hvad hun ellers skal sige

Problemet er bare, at dette budskab slet ikke rækker til at håndtere den folkevandring af enorme dimensioner, som Europa nu rammes af.

 

Læs også
Bogen anbefales enhver, som gerne vil forstå baggrunden for nogle af de aktuelle problemer i EU

Når forbundskansler Angela Merkel bliver ved med at tale om, at EU må lave en bedre fordeling af asylansøgerne, så er det ikke udtryk for, at hun har styr på situationen. Det er udtryk for afmagt. Hun ved simpelt hen ikke, hvad hun ellers skal sige.

 

EU’s flygtningepolitik er på katastrofekurs – mens folkevandringen til Europa bare bliver mere og mere uoverskuelig, fyldes vi med snak.

 

Tyskland er meget presset

Det er fuldt forståeligt, at Tyskland ønsker en mere ligelig fordeling af asylansøgerne inden for den fælles EU-politik. Tyskland tager 40 procent af alle i EU – man regner med 800.000 i år.

 

Dette er en alvorlig belastning for landet, der ikke bliver mindre af, at man nu oplever stadig flere modbydelige voldelige angreb på asylcentre.

 

Angela Merkel og den franske præsident Francois Hollande har også en pointe i, at de andre EU-lande bør træde til og sørge for nogle fælles modtagecentre i Italien og Grækenland. Sådan at man kan få bedre styr på, hvem der strømmer ind gennem disse lande, og hvad der skal ske med dem.

 

Befolkningen vildledes

Læs også
Præsident Macron vil være den store leder i EU – men han har ikke meget at have det i

Men de forslag, som Merkel og andre lægger frem, forholder sig overhovedet ikke til det, der er de absolutte hovedproblemer i denne dybt alvorlige krise:

 

For det første: Der strømmer alt, alt for mange ind i Europa. Hvis det fortsætter, vil de europæiske samfund, som vi kender dem, bukke under.

 

For det andet: Det store flertal af dem, der kommer, er ikke flygtninge. De har økonomiske motiver, de kommer for at få et meget bedre liv i Europa.

 

Disse økonomiske ”asylansøgere” rejser massivt mod det velstående Nordeuropa. EU-landene har reelt fuldstændig opgivet at kontrollere denne strøm.

 

Selv hvis EU-politikerne vedtog en fælles fordeling mellem landene, ville det ikke holde i det virkelige liv. De økonomiske ”asylansøgere” ville stadig kunne rejse op gennem Europa under myndighedernes radar. Uanset den officielle fordeling, ville der stadig slet ikke være styr på det.

 

I forhold til disse realiteter forslår Angela Merkels udspil som en skrædder i helvede. Når TV-journalisterne bliver ved med at give det indtryk, at der er her, løsningerne skal findes, vildleder de den danske befolkning.

 

Læs også
“Et personligt engageret angreb på Putin og Trump, som i høj grad fortjener at blive læst trods sine begrænsninger”

Det, der virkelig skal til

Uanset om man er med i den fælles asylpolitik, eller om man som Danmark står udenfor, burde man have en fælles interesse i, at man tager fat på de virkelig afgørende problemer.

 

Hvis man ikke sørger for, at folkevandringen til EU-området bliver kraftigt begrænset, vil både Italien, Grækenland, Ungarn, Østrig, Tyskland, Sverige, Danmark og andre drukne i problemer. Det vil gøre en skade, som er uoprettelig.

 

Skal det forhindres, kræver det en langt stærkere kontrol ved EU’s ydre grænser med mere kontante metoder (jævnfør Australien). Hidtil har der slet ikke været vilje til dette.

 

Og hvis man ikke får bedre styr på de indre grænser mellem EU-landene, vil strømmen af økonomiske ”asylansøgere” fortsætte med at skabe et voldsomt pres på de nordeuropæiske lande.

 

Men EU-Kommissionen, Angela Merkel og andre EU-ledere afviser pure at skabe den grænsekontrol, som er nødvendig. Denne kontrol er også nødvendig for at få bedre styr på, hvad terrorister rejser rundt og laver.

 

Endelig må man stramme reglerne for, hvordan man kan søge asyl, og hvem der kan få asyl.

Læs også
En journalist, jeg ellers havde tillid til, forsøgte at tage en politisk ukorrekt gæst under fjendtlig behandling

 

Danmark

Danmark har i forvejen strammere regler end de andre EU-lande. Vores behov er ikke at bevæge os ind under langt mere lempelige EU-regler. Behovet er tværtimod yderligere stramninger – kombineret med en langt stærkere indsast for flygtninge i nærområderne.

 

Det er overvejende sandsynligt, at danskerne ikke ønsker at deltage i en fælles asylpolitik i EU, der er mere lempelig end den nuværende danske. Uanset resultatet af dagens Gallup-måling.

 

Videoen viser asylansøgere i Serbien ved grænsen til Ungarn, som er ved at bygge et fire meter højt og 175 km langt hegn:

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…