EU formål er at finde stærke løsninger i fællesskab – det har ikke været meget værd i asylkrisen

Den ene dag efter den anden bliver det mere og mere klart at EU ikke har den handlekraft, som skal til hvis man vil løse Europas strukturelle og grænseoverskridende problemer. Og netop de grænseoverskridende problemer bliver altid nævnt, som et af EU’s vigtigste opgaver. Tænk bare på argumenterne ved den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet.

 

Medens den menige EU-borger hver dag kan se problemerne med migranter og flygtning tårner sig op, både økonomisk og ikke mindst kulturelt, så er EU slet ikke begyndt at løse problemerne. EU-kommissionen mener således at der vil komme 1 million i 2015, 1,5 million i 2016 og ”kun” en halv million i 2017.

 

I kildematerialet har det ikke været muligt at finde grundlaget for at migranttallet skulle falde med en million. Undersøgelser af bl.a. Pew Research Center viser ellers klart at håbløsheden blandt de unge i de arabiske og afrikanske lande er udbredt. Og skulle man være i tvivl, så se på hvem som nu kommer til EU.

 

Svag positiv økonomisk effekt

Hvor man ser flere og flere besparelser på budgetterne i Danmark for at kunne finansiere migranter og flygtninge, så ser EU’s Økonomi Kommissær, den franske Pierre Moscovici, en ”svag med positiv” økonomisk effekt af migranterne (han bruger ordet ”Migranter”). Han håber også at denne effekt vil afbøde den voksende fjendtlighed over for migranterne.

 

EU-Kommissionen mener at de nytilkomne vil give et boost til økonomien på grund af de forhøjede offentlige udgifter til de nye asylansøgere. I samme præsentation omtaler man også de lande, som nu overkrider EU’s regler om at underskuddet på statsbudgetterne ikke må overskride 3% af Bruttonationalproduktet.

 

Pierre Moscovici var tidligere fransk finansminister, og kvalifikationer for at blive EU’s økonomikommissær var åbenbart, at han ikke selv kunne får det franske underskud under 3%. Hans efterfølger er heller ikke for god, for heller ikke i 2017 vil det lykkes Frankrig at overholde EU’s regler.

 

Man ligger som man har redt

Så mens EU-lederne holdt det ene topmøde efter det andet om Grækenlands manglende overholdelse af indgåede aftaler, så voksede migrantproblemet. Ikke mindst efter at Tyskland og Sverige de facto havde sat EU’s grænsekontrol og asylregler ud af kraft.

 

Hvor Sveriges elite nu ligger, som de har redt, så blev Tyskland allerede for år tilbage advaret om problemerne med den ikke-vestlige indvandring af tyrkere og arabere. Den Korte Avis har flere gange refereret til den tyske nationalbankdirektør Thilo Sarrazins omhyggelige og uhyggelige beskrivelser af fremtidens tyske problemer med netop de indvandrere, som Tyskland nu oversvømmes af.

 

Men allerede for to år siden meddelte FN’s højkommissær Europa, ”at kom der ikke en politisk løsning på krigen i Syrien, ville de begynde at se flygtningestrømme,” lyder det fra danske Michael Møller, generalsekretær for FN’s kontor i Geneve. Så mens strømmen af migranter med kurs mod Europa vokser, ser kontinentets politiske ledere stadigt mere fortvivlede ud. Men de har kun sig selv at takke. De var nemlig blevet advaret.

 

Nærområderne har manglet hjælp

Alligevel havde det stadigvæk været muligt at undgå dele af den massive migration til Europa – hvis ikke stats- og regeringscheferne havde lidt af ”kortsynethed”, mener Michael Møller:

 

”Hvis resten af verden og især Europa havde været lidt mere gavmilde i deres hjælp til Libanon, Jordan og Tyrkiet, som har taget imod millioner af syrere, havde vi måske ikke set så mange af dem rejse sig og gå,”. Også selve ankomsten til EU bliver håndteret særdeles dårligt, mener Michael Møller. Han peger på, at man behandler ansøgninger om asyl ens, uanset om der er tale om flygtninge eller økonomiske immigranter.

 

”De seneste par år er alt blevet blandet sammen. Det er dårligt for alle, og det skaber forventninger hos indvandrerne, som ikke kan indløses. Migranter har ikke krav på andet end at blive behandlet ordentligt og humant. Det må vi tilbage til. Det kan ikke nytte noget, de tror, de alle sammen kan komme til Nordeuropa.”

 

Mange af Michael Møllers ideer har nogle EU-ledere allerede foreslået; men er jo ofte blevet mødt med hån og nedladende bemærkninger, tænk bare på protesterne imod Inger Støjbergs annoncer og Ungarns grænsehegn:

 

Mange flere er på vej

”Med nutidens teknologi kan man lave en velstruktureret kampagne, der dels fortæller om risikoen ved at tage til vejene og havene og dels forklarer dem, at det ikke kan nytte noget.”

 

Og så bør modtagelsen af flygtningene sættes i system, vurderer Michael Møller. For det første skal migranterne samles i modtagecentre i de lande, de først kommer til. Herfra kan modtagerlandene så selv tage hen og interviewe de mennesker, de tager imod hen ad vejen.

 

Men mange flere er på vej: ”Jeg garanterer for, at det ikke varer længe, før de 21 eller 22 mio. mennesker, der bor i Yemen, begynder at flytte på sig,” forudser han med henvisning til krigen i Yemen. Og lidt længere ude i tiden venter mere dramatiske kriser. Snart vil vi også opleve klimaflygtninge, mener Michael Møller.

 

Michael Møller taler også om at EU har brug for arbejdskraft, og om den succesfulde modtagelse af ca. 2,5 mio. bådflygtninge imellem sig på seks-syv år i 1970’erne og 1980’erne.

 

Men desværre overses det ofte, at hvor bådflygtningene fra Østasien er blevet integreret og ofte overgår europæerne i skolen og er mindre kriminelle, så er det samme ikke tilfældet med de muslimske indvandrere. Og det er netop dem, som der kommer flest af nu.

 

Kønsapartheid, vold og eksotiske sygdomme

Soeren Kern fra Gatestone Institute har undersøgt nogle af de nye udfordringer, som nu er dukket op i Danmarks naboland imod syd, Tyskland

 

Tyske hospitaler indfører stigende sikkerhed for at beskytte læger og sygeplejersker fra voldelige angreb af indvandrere, der er utilfredse med den medicinske behandling, de modtager.

 

Kritikere advarer om, at de tyske skatteydere vil ende med at betale milliarder af euro for at give sundhedspleje til en uendelig bølge af asylansøgere. Dette er i tillæg til de milliarder af euro, der allerede er brugt til at give nytilkomne mad, tøj og husly.

 

Ud over de massive økonomiske og sociale omkostninger samt byrden af ​​øget kriminalitet, herunder en voldtægts epidemi, står tyskere nu over for risikoen for at blive udsat for eksotiske sygdomme – og tuberkulose.

 

Ca. 5% af asylansøgerne bærer resistente bakterier. I reelle tal, udgør omkring 75.000 tilflyttere med meget smitsomme sygdomme. – Dr. Jan-Thorsten Gräsner, direktør for Institut for redning og Emergency Medicine.

 

Tyve typer af vacciner er nu en mangelvare, og 16 andre er ikke længere tilgængelige. På grund af flaskehalse i produktionen, vil nogle vacciner ikke blive tilgængelige før 2017.

 

Muslimske kvinder nægter at blive behandlet af mandlige læger, og mange muslimske mænd nægter at blive behandlet af kvinder. – Max Kaplan, direktør for det bayerske Medical Board.

 

Tyske medier er nedtoner omfanget af sundhedsvæsenets problemet, tilsyneladende for at undgå spredning frygt eller provokerer anti-immigrant følelser.

 

Så hvis Danmark har haft ressourceproblemer i sundhedsvæsenet, så vent til de nye indvandrere opdager at de nu har fået et gratis (for dem altså) sundhedsvæsen. Allerede i dag er ikke-vestlige indvandrere større brugere af sundhedsvæsenet og – desværre – også fængselsvæsenet, kriscentre for både mænd og kvinder, overførselsindkomster m.m.

 

Kilder: Le Figaro, Jyllands-Posten, EU Business, Gatestone Institute og Orange

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…