Skatteministeren kunne ikke få afgiften sat højt nok op – og så gik det helt galt

I begyndelsen af marts måned fik jeg en mail fra en borger, der undrede sig over, at prisen på de såkaldte ønskenummerplader var steget voldsomt, og om det ikke var smartere at sætte prisen ned og så få solgt nogle flere af de særlige nummerplader.

 

Jeg stillede spørgsmål i Skatteudvalget og bad ministeren redegøre for prisstigningen og udviklingen i salget. Svaret var meget sigende.

 

Det tog to måneder for ministeriet at svare, skønt fristen er fire uger. Svaret kom imidlertid samtidig med en pressemeddelelse om, at nu ville man sænke priserne, så salget igen kunne gå opad.

 

Skatteministeren svar til mig viste nemlig, at regeringens voldsomme prisstigning på ønskenummerplader fra 2012 har givet gevaldigt bagslag.

 

I 2012 satte man prisen op fra 6.200 kr. til 11.000 kr. for et sæt nummerplader med særlig påskrift.

 

Siden 2012 er indtægterne fra salget af ønskenummerplader faldet fra 4,0 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Det var altså kostet staten indtægter at sætte prisen så voldsomt i vejret.

 

Det glæder mig, at skatteministeren nu også kan se, at man i 2012 gik for vidt og strammede skruen for meget. Det kan ikke betale sig at sætte priser og afgifter alt for højt – det koster statskassen indtægter, og hvem har glæde af det?

 

Når afgifter bliver for høje, fører det for nogle varer til illegal handel og grænsehandel og for andre, at forbruget falder, som det f.eks. gælder for ønskenummerpladerne.

 

Det er ikke spor for tidligt, at regeringen indser, at det giver bagslag at hæve skatter og afgifter for meget.

 

Torsten Schack Pedersen, MF(V), skatteordfører

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…