En rystende ny meningsmåling tyder på, at et stort flertal af danske muslimer ønsker en islamisk stat

Foto: Steen Raaschou

Danske muslimer er i de senere år blevet langt mere fundamentalistiske. Det vil sige, at de tager Koranens dogmer helt bogstaveligt og ønsker at følge dem.

 

Det viser en ny meningsmåling (Wilke/Jyllands-Posten).

 

Et stort flertal af de adspurgte muslimer mener, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. Det drejer sig om 77,2 procent mod 62,4 procent i en måling fra 2006.

 

Tæt på halvdelen af de adspurgte mener generelt, at muslimske piger i Danmark fra teenagealderen bør tildække sig med f.eks. tørklæder, når de færdes uden for hjemmet. 42,7 procent siger ja, mens 44,6 procent siger nej. I 2006 sagde kun 28,6 procent ja.

 

Endelig er der også kommet en mere fundamentalistisk holdning til bøn. I dag siger halvdelen af de adspurgte, at de beder fem gange om dagen eller mere. I 2006 var det kun 37 procent.

 

Unge muslimer er mere fundamentalistiske

Den tiltagende fundamentalisme blandt danske muslimer afspejler, at de unge muslimer er mere dogmatiske end de ældre. Således mener over halvdelen af de 18-29-årige, at piger skal tildækkes.

 

I de politisk korrekte miljøer har man ellers gennem mange år hævdet, at de muslimske indvandrere gradvis ville komme til at ligne os mere og mere.

 

Den nye meningsmåling viser, at det forholder sig stik modsat. De nye generationer har bevæget sig længere væk fra danskerne i deres holdninger.

 

Koranen skal bestemme, hvordan samfundet indrettes

Jyllands-Posten fortolker målingen således, at muslimer i Danmark er blevet mere religiøse. Det er en misvisende måde at formulere sagen på.

 

Læs også
Han blev ansat som sikkerhedsvagt i supermarked – så sprang han ud som frådende islamist

Man er nødt til at gøre det klart, at islam ikke er en religion i vores kristne forstand. Islam er ikke bare en personlig tro. Den giver love for, hvordan samfundet skal indrettes, og den rummer et hav af forskrifter, som den enkelte skal følge i sit personlige liv.

 

Islam er altså ikke bare en religion, den er en politisk ideologi. Og når man taler om at følge Koranens anvisninger fuldt ud, så taler man også om at følge Koranens love for, hvordan samfundet skal indrettes.

 

Dermed siger man, at man ønsker sig en islamisk stat. Dette drejer sig ikke om terrorbevægelsen Islamisk Stat, men om en stat, der i sidste ende er styret af Koranen

 

Mod demokrati, frihed og ligestilling

Det fundamentale princip er, at Koranens love altid står over menneskers beslutninger. Det vil sige, at Koranen står over demokratiet.

 

Koranen står også over ytringsfriheden. Hvis man mener, at en satirisk tegning af for eksempel profeten Muhammed strider mod Koranen, så må man som rettroende muslim tage afstand fra denne brug af ytringsfriheden.

 

Koranens love står ligeledes over kvindernes ligestilling. I Koranen hedder det: ”Mænd står over kvinder” (Sura 4, vers 34). Dette tages ganske bogstaveligt af fundamentalistiske muslimer.

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

Mænd bestemmer langt mere end kvinder, og mænd har langt større frihed end kvinder. De kan blandt andet klæde sig frit og bevæge sig frit i samfundet. Det kan kvinder ikke – deres krop skal være spærret inde i tunge gevandter og tørklæder. Selv når de er på stranden en dejlig solskinsdag.

 

Samme billede i Europa

Den nye danske undersøgelse, der viser hvor stærkt fundamentalismen står blandt danske muslimer, flugter fuldstændig med en tilsvarende undersøgelse på europæisk plan.

 

Denne store europæiske undersøgelse fra 2013 omfattede seks europæiske lande. Den blev foretaget af Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Undersøgelsen er konsekvent blevet fortiet af de politisk korrekte gamle medier i Danmark.

 

Forskerne undersøgte, hvor udbredte fundamentalistiske holdninger var blandt muslimer i de seks lande. Det gjorde de ud fra tre konkrete holdninger.

 

Lad os nøjes med den ene af disse holdninger her: ”De religiøse regler står over samfundets love” – altså over demokratiet. Det svarede 65 procent af de europæiske muslimer ja til.

 

Læs også
Sensationel måling: Stram Kurs stormer frem, de islamkritiske partier styrkes kraftigt og S er rystet

Dette understreger, at fundamentalisme ikke bare handler om religion. Det handler om holdningen til samfundet – vendt mod demokratiet, friheden og ligestillingen. Det var helt væk i Jyllands-Postens dækning.

 

Det samme var tilfældet med TV2 News opfølgning.

 

TV2’s ukritiske omtale

TV2 News havde søndag en omtale af Jyllands-Postens måling. I den forbindelse bragte man ligesom Jyllands-Posten en kommentar fra imam Fatih Alev.

 

Fatih Alev er rendyrket fundamentalist. Han er for shariaen og mod vores demokrati, ytringsfrihed og ligestilling. Men det fik seerne absolut intet at vide om. Studieværten aner det sikkert ikke engang og er formentlig fuldstændig ligeglad.

 

I stedet serverede man fuldstændig ukritisk Fatih Alevs forklaring på, at muslimerne er blevet mere dogmatiske. Det skyldes den danske debat om islam, kunne han fortælle.

 

Denne påstand er uden hold i virkeligheden. De fundamentalistiske holdninger blandt muslimer er i en årrække blevet stærkere og stærkere både i den muslimske verden og over hele Europa. Det er en meget bred bevægelse, som ikke har en snus med særlige danske forhold at gøre.

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

Asylstrømmen og fundamentalismen

De fundamentalistiske og islamistiske holdningers kraftige fremmarch blandt især yngre muslimer gør den ukontrollerede asylstrøm til Europa særlig farlig.

 

Den vil med stor sandsynlighed føre til, at fundamentalistisk islam vil få en stærkt voksende indflydelse i Europa. Det er, hvad Jyllands-Postens meningsmåling til syvende og sidst drejer sig om.

 

Læs mere: Den korte avis

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…