Demokrati skal altid stå over troen, når det gælder samfundets indretning

Det er et stort problem, at nogle folkevalgte, kommunale religionspolitikere i flere demokratiske partier prøver at markedsføre tesen om, at troen står over demokratiet. Danmark er et gammelt, kristent land med fine demokratiske traditioner, som også politikere fra en minoritetsreligion selvfølgelig skal respektere.

 

Hvorfor gå på akkord med demokratiets værdigrundlag?

 

Det er derfor urimeligt, at partierne bøjer sig for religionspolitikere og fundamentalistiske religiøse lederes optræden i såvel det offentlige rum som direkte i de demokratiske partier.

 

Demokratiske pressions- og protestgrupper skal fortsat være en del af den politiske beslutningsproces, men det er nyt i Danmark, at gode danske partier i frygt for vælgerne, blandt store religiøse mindretal, går på akkord med partiernes demokratiske værdigrundlag.

 

Eksempler på svigt kan være, at “glemme” stillingtagen til sharia-lovgivningens krav om stening ved utroskab eller døv passivitet i relation til antidemokratiske foreninger som Hitz-ut-Tahrir.

 

Det er også helt forkert, at et flertal af politikere i København, ikke tør sige nej til, at Hitz-ut-Tahrir lejer kommunens lokaler. En sådan passivitet og holdningsløshed styrker legitimeringen af en anti-demokratisk forening. I Tåstrup var man ikke bange. Man sagde nej tak til Hitz-ut-Tahrir og smed dem ud.

 

Politik og religion skal håndteres hver for sig

Som dansker med jødisk baggrund har jeg altid ment, at det at gå i folkeskole på Bavnehøj Skole, spille fodbold i FREM, tage på lejr-skole og være medlem af et politisk parti intet har med min religion at gøre. Det betyder naturligvis ikke, at man skal tie, hvis der opstår spørgsmål, som berører ens kulturbaggrund.

 

Men det er en total misforståelse, at religionspolitikere skal have lov til at misbruge medlemskab af et demokratisk parti til at fremme sekteriske og yderligtgående holdninger.

 

Selvfølgelig har religion betydning i samfundsdebatten, men er det rimeligt, at minoritetsreligionerne skal fylde så meget i det offentlige rum?

 

Hvis der er behov for oplysning og en saglig debat med henblik på at bekæmpe fordomme og nedbryde diskriminerende tendenser, så synes jeg debatten er nødvendig.

Læs også
Det er muligt at forbyde voldelige foreninger og organisationer

 

Men hvis det meste går ud på at nedvurdere vort gode danske samfunds kristne værdier, så har minoritetsreligionen og religionspolitikerne trådt helt ved siden af. Det er sådanne daglige og triste episoder, som siger mig, at politik og religion i langt højere grad bør adskilles eller håndteres hver for sig.

 

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, Folketingskandidat og medlem af Borgerrepræsentationen

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…