COP21 – måske sidste chance for at holde den globale temperaturstigning under 2 procent

Den natur, vi har ødelagt, kommer ikke igen, og det klima, vi ødelægger, vil tage flere hundrede år at genoprette, hvis det er muligt. Vi spiller hasard med klodens klima, og verdens politiske ledere står med et stort ansvar under COP21.

 

Præsident for COP21 Laurent Fabius: ”No hidden agenda, no secret plan, no text in our pockets” (Ingen skjult dagsorden, ingen hemmelig plan, ingen tekst i vore lommer). Det lyder, som om verdens politiske ledere er rede til at tage et ansvar, men de er ofte styrede af deres regeringer og økonomiske magthavere som olie- og kulindustrien, der ikke så let giver slip på deres indtægter.

 

Allerede i 2009 under COP15 – og også ved de efterfølgende klimatopmøder – talte man om mitigation og adaption (lindring og tilpasning pga. klimaændringer). Dengang tog man ikke befolkningstilvæksten alvorlig, og i dag efter 6 år er verdens befolkning steget med 6 x 80 mio. mennesker = 480 mio. flere mennesker, der hver udleder mindst 4 tons CO2 årligt. Hvis man havde sørget for familieplanlægning ’all over’, ville klimatilpasningen have været lettere.

 

Jeg kan godt lide små børn – problemet er bare, at de ikke forbliver små væsener men vokser op til at overbefolke kloden, så der i dag ikke er plads til flere, hvis verden skal være bæredygtig mht. ressourcer. Vi har i mange år hjulpet med at nedbringe børnedødeligheden i de fattige lande uden samtidig at lære dem om familieplanlægning, så når en dansk TV reporter viser en fattig familiefar et sted i Afrika, der kæmper for at skaffe mad til sine 16 børn, så har bistanden fejlet.

 

Paven rejser rundt i verden og taler om fred og nu også om klima, men han tillader ikke prævention, da han gerne vil have flere katolikker – ligesom andre religiøse ledere gerne vil have flere med i deres flok. Det giver magt i en verden, hvor religion spiller en større og større rolle. Han får bifald alle steder, og verdens politiske ledere hylder ham som en stor vismand. Hvis paven virkelig ville hjælpe mod fattigdom og den globale opvarmning, så ville han være en fortaler for prævention.

 

I øgruppen Marquesas i Stillehavet havde man tidligere en speciel måde til at løse problemet med overbefolkning, som gav konflikter – det blev løst ved kannibalisme. Den sidste, der blev ædt, var i 1907. Der ville nok lyde et ramaskrig, hvis man foreslog det i dag! Så er det bedre at dø af sult!

 

Der lyder intet ramaskrig, når man hører, at vilde dyr uddør, fordi mennesker overtager deres levesteder og dræber dyrene. Ca. 200 arter er uddøde siden Charles Darwin (1809-1882) i 1854 skrev sin evolutionshistorie om menneskets udvikling. Hvert 20. min. forsvinder en dyre- eller planteart, og hvert 20. min. øges verdens befolkning med over 3.000 flere mennesker.

 

Det vil ende galt – som Thomas R. Malthus (1766-1834) profeterede allerede i 1798 i sine bøger om den fremtidige befolkningsudvikling. Dengang var der 0,9 mia. mennesker i verden – i dag nærmer vi os 8 mia. mennesker, og det stopper ikke, selvom verden ikke længere er bæredygtig.

 

På COP21 er der god vilje, men ingen har endnu nævnt den betydning, verdens befolkningstilvækst betyder for den truende globale opvarmning, og så længe emnet er et tabu, vil man ikke effektivt kunne stoppe stigningen i temperaturen. Flere mennesker betyder simpelthen mere CO2 i atmosfæren. Klimaet er ved at løbe løbsk, og verdens politiske ledere tør ikke gøre det nødvendige.

 

David Attenborough (1926-, eng. naturforsker): Alle miljøproblemer bliver sværere, og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker.

 

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

På COP21 ønsker de fattige lande, at rige lande skal betale for deres tilpasning til klimaændringer, da de har udledt mest CO2. Fattige overbefolkede lande bør til gengæld stoppe befolkningstilvæksten med familieplanlægning – ellers bliver det svært og til sidst umuligt at bremse den globale opvarmning.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…