Den Korte Avis var med til mødet for at høre, hvordan man forbereder beboerne på, at de skal være naboer til flygtninge fra Syrien

Foto: KAB-bolig

Frederiksberg Kommune skal tage imod mange flygtninge fra Syrien. De skal have et sted at bo, og det er ikke nemt. Der er efterspørgsel efter ledige lejligheder.

 

Det har skabt debat på Frederiksberg. Og nu viser det sig, at en del af flygtningene skal bo i det almennyttigt boligbyggeri, “Stjernen”, hvor der i forvejen bor mange med indvandrerbaggrund.

 

Så for at tage debatten i opløbet havde bestyrelsen inviterede beboerne til møde om “dine nye naboer” med gløg og æbleskiver. Ganske mange havde taget imod invitationen.

 

Den Korte Avis var med til mødet for at høre, hvordan man forbereder beboerne på, at de skal være naboer til flygtninge fra Syrien.

 

Det almene boligbyggeri “Stjernen”

“Stjernen” er et almennyttigt byggeri opført 1974 og renoveret 1996.  Der er tale om et såkaldt “socialt boligbyggeri”, et etagebyggeri i beton med 645 boliger i forskellige størrelser, heraf 50 ældreboliger.

 

“Stjernen” har 1430 beboere, der tilsammen taler 60 forskellige sprog.

 

I offentligheden er “Stjernen” nok mest kendt for det brutale mord på Cem Aydin i 2012, hvor en gruppe på 9-10, delvis maskerede mænd, overfaldt og tævede Cem ihjel på åben gade. Han døde dagen efter af sine kvæstelser. Mordet er aldrig blevet opklaret.

 

Mange flygtninge skal have en lejlighed

Baggrunden for mødet skal ses i lyset af, at Frederiksberg Kommune i 2015 skal tage imod 160 flygtninge, og i 2016 195 flygtninge.

 

Det vil fortrinsvis være syriske flygtninge.

 

Læs også
Gennem fire timer blev 18-årig kvinde gruppevoldtaget af mindst syv syriske mænd – de var helt ligeglade

Derfor havde man denne aften valgt at fokusere på denne gruppe,  forklarede afdelingsformand, Klaus Linder .

 

Af indbydelsen fremgik det, at kommunen samarbejder med boligorganisationerne om at finde den bedste løsning for de nye beboere. For “Stjernens”vedkommende betyder det, at man over de næste to år skal stille cirka fem boliger til rådighed om året for flygtninge.

 

“Stjernen” vil blive varslet cirka 1 måned før en flygtningefamilie bliver sat ind i en lejlighed, og de første 3 år følges de tæt af kommunen.

 

Det vil være et krav, at den ene eller begge flygtninge skal være enten i arbejde eller studerende. Det blev således pointeret flere gange i løbet af aftenen, at “de skal selv betale deres husleje”.

 

De første tre år vil flygtningene blive fulgt tæt af Kommunen i form af en slags mentorordning.

 

Hvad flygter de fra?

Anders Hastrup, mellemøstekspert og fra 2010 direktør ved Det Danske Institut i Damaskus,  indtil han stoppede i 2012.

Læs også
Syrisk mand ville have en lægeerklæring – da lægen sagde nej, blev han slået ned

 

Han gav følgende analyse:

 

Syrien har en befolkninge som i andre lande i Mellemøsten, Tunesien, Egypten. Det er en ung befolkning, der styres af gamle mænd. Korrupte præsidenter og generaler. Sekulære diktatorer modelleret efter Sovjet, som i årevis har holdt befolkningen i et jerngreb.

 

Det politiske system er gået i stå, samtidig med at befolkningen er meget ung.

 

Stasisamfund

Da præsident Assad overtog magten efter sin far, troede syrerne – fejlagtigt – at nu ville man få frie valg og demokrati. Men det man fik, var den samme gamle elite af korrupte militærfolk og familier.

 

Befolkningen blev holdt i et jerngreb af forskellige hemmelige tjenester, som ud over at overvåge befolkningen også overvåger hinanden. Fuldstændig som i Sovjet, bare værre.

 

Læs også
For første gang siger en politisk leder direkte: ”Flygtninge får mere end pensionister – det skal laves om”

Folk turde end ikke betro sig til deres egne børn eller ægtefælle.

 

Den første opstand

Inspireret af det som skete på Tahrirpladsen, kom den første opstand i marts 2011, syrerne ønskede reformer.  Assad slog hårdt ned. Regimet skød ind i menneskemængden, folk blev slået ihjel vilkårligt ind ei demonstrationerne.

 

Siden er volden eskaleret. Flere og flere, også børn er forsvundet, er blevet tortureret og dræbt. Krigen har nu varet i 4 1/2 år, og selvom det var syrerne selv, der startede den, er den i dag overtaget af andre interessenter: Iran, og Rusland. Og Islamisk Stat som ikke er syrere, men blandt andet har trukket 10.000 marokkanere til landet.

 

Anders Hastrup er enig i, at vi hjælper bedst i nærområderne, men han er noget bekymret for den seneste udvikling vedrørende inddragelse af Tyrkiet, som ikke altid er lige demokratisk. Tag eksempelvis den måde landet behandler kritiske journalister. Det er vigtigt at opretholde en kritisk holdning til Tyrkiet.

 

Hvordan modtager vi flygtninge i Frederiksberg Kommune?

Jens Buch, koordinator, er eneansvarlig for boligplacering af flygtninge i kommunen, både når det drejer sig om midlertidige boliger og permanente.

 

Læs også
Man prøver at sælge et skønmaleri til befolkningen om, hvor godt det går med at få flygtninge i arbejde

Når det gælder syriske flygtninge, som har fået ophold i Danmark, går det stærkt. Efter bare 3-6 måneder fordeles de ud i kommunerne.

 

Skal man tro Jens Buch, medfører det i Frederiksberg Kommune ingen problemer overhovedet. Der er tale om “helt almindelige mennesker”, som er kommet herop, og som kommunen er forpligtet til at skaffe en bolig, midlertidig eller permanent.

 

Vigtige kriterier

Kommunen arbejder efter nogle retningslinjer. De handler om:  Prisen på lejligheden. Flygtningen skal være i arbejde. De, der er kommet først til Danmark, kommer også først ud i en bolig.

 

Midlertidige lejligheder kan være 1 til 1 1/2 værelses. Mange klarer indflytningen selv, andre har en mentor på. I visse tilfælde laver Jens Buch det, han kalder en “håndholdt flytning”.

 

De flygtninge, som kommer ud i boligselskaberne er ifølge Jens Buch vant til at omgås danskere.  Der er tale om “helt almindelige mennesker, der kommer fra et helt almindeligt middelklasseliv i Syrien”.  Flygtningene er meget selvkørende, og det går rigtig godt i de forskellige ejendomme.

 

Jens Buck er sikker på, at beboerne på “Stjernen” vil få rigtig stor glæde af de flygtninge, som flytter ind på Stjernen.

Læs også
Her kan Danmark lære noget: Stramninger i familiesammenføringer får flere syrere til at vende hjem

 

Hvem har ansvaret?

En beboer spurgte, om flygtningene ville blive præsenteret for husordenen, da der jo havde været problemer med romaer.

 

Et anden ville gerne vide, hvor mange aktører, der bidrager med boliger til flygtninge: Frederiksbergs boligforeninger bidrager rigtig meget, men kommunen får også hjælp af fem forskellige private selskaber. Endelig har man p.t. fået elleve konkrete henvendelser fra private borgere, der gerne vil leje ud til flygtninge.

 

En tredje ville gerne vide, hvem der har besluttet, at Frederiksberg kommune, hvor der i forvejen bor rigtig mange mennesker, skal have så mange boende. Det er politikerne, som har overdraget opgaven til Udlændingeservice, der  formidler videre ud til kommunerne.

 

Problemet med romaerne kom op igen, idet en beboer nævnte noget om 10-20 personer i én lejlighed. Jens Buch lovede, at man ville tage sig af eventuelle problemer.

 

Deres udsendte ville gerne have spurgt, om de anviste lejligheder var midlertidige eller permanente, men blev stoppet af en medarbejder med den begrundelse, at mødet var “beboernes private”.

 

Den boligsociale indsats

Lone, som er bydelsmor på “Stjernen” fortalte, at bydelsmødrene, som har et meget stort netværk, står for den første velkomst til flygtningene. Og at hvis nogen har lyst til at deltage i dette, er man velkommen til at henvende sig enten til hende eller på ejendomskontoret.

 

Man henstillede endvidere, at man ved det mindste optræk til problemer straks henvendte sig på ejendomskontoret, sådan at problemerne ikke fik lov at vokse sig store.

 

Klaus Linder, som har boet på “Stjernen” i 37 år og været formand for Afdelingsbestyrelsen i 30, rundede af.

 

I sommer modtog han, på vegne af Stjernen, Frederiksberg Kommunes Integrationspris for sit boligsociale arbejde i en forening, hvor 57 procent af beboerne har anden etnisk baggrund end dansk.

 

Med beboermødet således vel overstået kunne Den Korte Avis omsider få svar på sit spørgsmål: Er der tale om midlertidige eller permanente boliger, som “Stjernen” skal stille til rådighed for syriske flygtninge?

 

Svar: Permanente.

 

Når boligen er permanent, skal der altså findes nye boliger til det stigende antal flygtninge, som netop nu strømmer til Danmark.

 

Dette antal er kun begyndelsen. Antallet af asylansøgere stiger støt. De fleste får asyl og har et retskrav på at få en bolig.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…