Vi har ideerne, men sender dem til udlandet på grund af politikernes holdninger

Copenhagen Atomics forelæsning på DTU den 15. september om thorium energi. Foto: John E. Piper

10 lande i EU samt Norge støtter kernekraft for – udover at få stabil energi – at bekæmpe den globale opvarmning, men hvorfor er det danske flag ikke med?

 

De lande, der anvender kernekraft har mindre udslip af CO2 og renere luft – modsat fremtidens Tyskland, der vil ose af brunkul!

 

Mange lande får strøm fra kernekraft

Kernekraft producerer i dag næsten 30% af EUs elektricitet og har støtte i europæiske lande – bortset fra Tyskland, Danmark o.a.

 

Det er landene Tjekkiet, Bulgarien, Frankrig, Ungarn, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien og England. Regeringerne i disse lande er klar over, at kernekraft tilbyder stor forsyningssikkerhed af energi og reducerer udledning af CO2.

 

Ønsker vi flere skybrud og mere ekstremt vejr? Var det ikke bedre at tilslutte os de europæiske lande, der forsker og udvikler kernekraft for at bremse den globale opvarmning – samt skaffe billig og rigelig energi til udviklingslandene, så de kan komme ud af deres fattigdom?

 

Den 21. september var global klimadag. Dagen er til for at gøre opmærksom på, at politikerne skal handle i stedet for at tale om tilpasning (adaptation) til klimaændring. De skal prøve at bremse den globale opvarmning!

 

Vi har spildt mange år på at fremme dyr ustabil energi som sol og vind, der kun kan supplere med et par procent til verdens energibehov og bruger back-up energi, når vinden ikke blæser.

 

EU har i 5 år haft en klimakommissær, der flyttede rundt med klimakvoter som dækstole på Titanic osv.

 

Bottom of Form

Efter lukning af Risø i 1985 er der igen nuklear forskning i Danmark – startet af unge forskere, der med baggrund fra DTU, Risø, Niels Bohr Instituttet og CERN erkender, at uden nuklear energi kan man ikke opretholde den nuværende civilisation. Ingen civilisation uden energi! Stop lukning af Risø og lad det igen være center for nuklear forskning – også i atomaffald (’waste burner’).

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

15. september 2014 afholdt Copenhagen Atomics (oprettet i København 3. august 2013) en forelæsning på DTU om Thorium Energy in Denmark (Atomic energy by the people for the people), hvor formanden Thomas Jam Pedersen talte om gruppens arbejde med at bygge en thorium reaktor (MSR) i en 40” container. Da de med den nuværende regering ikke regner med at kunne bygge den i  Danmark, er de i dialog med andre lande om at afprøve reaktoren udenfor landet. De er i dialog med forskere i Norge og Sverige, og man burde samarbejde på nordisk plan om teknologien.

 

 

Fotos fra Copenhagen Atomics forelæsning på DTU den 15. september om thorium energi med formanden Thomas Jam Pedersen. Foto: John E. Piper

 

Vi har ideerne, men sender dem til udlandet

Disse initiativrige, dygtige danske hjerner planlægger i løbet af nogle år at kunne producere en reaktor om dagen på over 100 MW, hvilket vil kunne dække det samlede danske elforbrug på ca. 2 mdr. – til en pris, der ligger under prisen på kulkraft og med en brøkdel af affald sammenlignet med de gamle atomkraftværker – og langt mere sikkert. Vi har ideerne i Danmark, men sender dem (pga. politikernes holdning) til færdiggørelse i udlandet med udenlandsk arbejdskraft. Det er dumt!

 

Det er ikke teknikken, der mangler – men den politiske opbakning, der gør, at vi endnu ikke er kommet videre med thorium energi, som vi kunne have haft allerede år 2000. Så ville vi ikke have klimakrise, fattige lande kunne få billig energi, og der ville ikke være konflikter om olien. Sveriges forhenværende udenrigsminister Hans Blix sagde på thorium konferencen i CERN, Geneve okt. 2013, at thorium er et fredens projekt. Der vil være rigelig, stabil og billig energi til alle i over tusind år.

 

Læs også
Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmageri

Teknikken til grøn kernekraft (the green nuke) med thorium findes, og Grønland og andre lande har thorium ressourcerne, men det kræver politisk vilje. I Danmark er emnet tabubelagt, og hvilken politiker tør gå ind for kernekraft lige før et valg. Hvis folk kendte den positive sandhed om grøn kernekraft, ville der være rigtig mange stemmer i det.

 

VÅGN OP – det haster for klimaets skyld.

 

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

 

PS: Den  18. september 2014 åbnede klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen sammen med uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen et nyt forskningscenter på DTU for forskning og innovation indenfor olie og gas, som ’verden har brug for’ – og for at skabe nye olieindtægter i milliardstørrelse!!!!!! (mere benzin til at brænde af i biler = mere CO2)? 

 

Det lyder helt forkert, når de samme politikere taler om at reducere brugen af fossile brændstoffer, men pengene kommer åbenbart stadig i første række, og så må klimaet vente! Det er for dumt!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…