Verdensordenen ændrer sig: Det kollapser for stormagten USA

collage

En del af os, specielt fra den ældre generation husker sætningen ’riget stander i våde’ fra Danmarkshistorien. Det lyder gammeldags, og vi vidste ikke rigtig, hvad  det egentligt betød; men selvklart var det ikke noget godt. Kort og godt: Riget var i store vanskeligheder.

 

Intern ballade

Det gælder i høj grad USAs øjeblikkelige situation. Præsident Obamas udenrigspolitik ligger i ruiner, som det læses af udviklingen i Mellemøsten og Ukraine, den økonomiske politik ligeså gennem  en nylig vækst nedjustering i 2014 fra 2,6% til 2,4%, og en del økonomer peger på blot 2,1%. Læg hertil en strøm af analyser, der taler om et permanent trendskift i retning af lavere vækst. Sundhedsreformen er kommet op at stå efter en del vanskeligheder; men ser ikke ud til at levere de resultater som blev stillet i udsigt.

 

Det ser ikke godt ud; ej heller hvis man kikker på meningsmålingerne. Over halvdelen af amerikanerne forventer, at deres egen økonomiske situation forbedres; men kun 26% finder, at USA bevæger sig i den rigtige retning. Et flertal af de adspugte vurderer, at USAs globale økonomiske situation forværres og udpeger den nationale gæld og sundhedspolitikken, som de vigtigste årsager.

 

Tilliden til det politiske system kan ligge på et endog særdeles lille sted. Mindre end 10%, ja ti procent af den amerikanske befolkning har tillid til Kongressen.

 

Det er chokerende.

 

Det tilsvarende billede for Europa er tillid på 25% til de nationale parlamenter og omkring 40% til Europaparlamentet. Det er ikke så overraskende, hvis man søger på internettet om ’status’ for medlemmerne (535) af den amerikanske kongres. 117 har været indblandet i to virksomhedskonkurser. 84 arresteret for spritkørsel. 7 er sortlistet og kan ikke få et kreditkort. 29 har været anklaget for vold mod ægtefælle. 8 arresteret for butikstyveri. Man skal sikkert være varsom med sådanne ’afsløringer’, som kan drejes og fordrejes, men alligevel.

 

Andelen af amerikanere, som udtrykker mishag overfor Præsident Obama og hans politik, er i løbet af de seneste tre måneder steget fra 52% til 57% .

 

Nye strukturer i verden

Der er flere årsager til dette sørgmuntre – med mindre naturligvis man sidder i Kreml eller Beijing, hvor der givetvis er mange som glæder sig – billede. Verden gennemløber i disse tiår en omstilling på flere fronter herunder navnlig på det økonomiske område. Det gamle industrisamfund, som formede samfundstrukturer, brækkes op, og nye strukturer tvinger sig frem uden, at vi helt er klar over hvilke, og hvordan de skal håndteres.

 

Afsmitningen på det politiske system er, at økonomisk politik og fordeling af nationalindkomsten har sluppet håndtaget som de vigtigste politiske emner og derfor efterlader størsteparten af politikerne i ingenmandsland uden råd og dåd. De nye kommunikationskanaler trækker tæppet væk under de etablerede systemer, som dermed mister deres placering som opinionsskabere; de nye kanaler anvender metoder og normer – etik og moral – som falder udenfor, hvad vi er vant til.

 

Læs også
USA støtter Israel mod EU

Se blot de seneste afsløringer i Danmark om ledende politikeres personlige data – utænkeligt for et tiår siden for ikke at tale om længere tilbage i tiden. Murene falder omkring os, og vi har vanskeligt ved at se, om der bygges nye op.

 

Mangler løsninger fra USA

USA og Obamas problem er, at de står som den ledende magt; derfra hvor den teknologi, som gør dette muligt kommer og der hvor nye ideer om, hvorledes den kan bruges og misbruges, kommer. Derfor forventes løsningsmodeller også at komme fra USA.

 

Det sker ikke. Obamas amerikanere kører mere eller mindre videre i det gamle spor og skaber dermed lige præcis den tillidskløft, som nu viser sig i den ene meningsmåling efter den anden.

 

Tabet af grebet om styringsinstrumentet i geopolitik, økonomisk poltik og formning af samfundssystemet åbner døren for nye magtcentre med andre prioriteter –  ja, andre mål og andre måder at gøre tingene på.

 

Størsteparten af multinationale virksomheder i USA søger bevidst at undrage sig skattebetaling til USA – dvs. de melder sig de facto ud af samfundet ved at nægte bidrag til finansiering af det.

 

Nye politiske strømninger som the Tea Party trænger sig ind som retningsgivende og vel at mærke ved at rose sig af deres afstand til den etablerede kreds af politikere.

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

 

Fornemmelsen af at være deltager i et og samme samfund er forduftet med lækager og anden form for aktivitet, som undergraver ’systemets’ legitimitet – faktisk en form for sabotage af samfundet.

 

Udfordret på udenrigspolitikken

I udenrigspolitikken udfordres stormagten USA af stort og småt som Kina og Nordkorea, Rusland og Iran kombineret med fremkomsten af ikke-statslige grupper som Al-Qaeda og nu ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria).

 

Disse terrorgrupper med den åbenlyse politik at gøre op med det af USA ledede system vinder frem efter, at USA har udkæmpet krige i Irak og Afghanistan for at slå dem ned.

 

En rystende konstatering og endnu mere rystende at konstatere, at USA og Obama tydeligvis ikke har noget modtræk.

 

På Obamas vagt

Det er for meget for USA og dets præsident. Selv om det er stort ord, er det næppe forkert, at deres verdensbillede ramler sammen omkring dem uden, at de helt erkender det og i hvert fald uden viden om, hvad de skal gøre.

Læs også
Rigsstatistikeren: Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?

 

Det fornemmer befolkningerne, og selv om de ej heller har noget svar, forventede de, at deres ledere ville have det.

 

Det er i og for sig ikke USA og Obamas ’fejl’; men det fremtræder således, fordi det sker på USAs og Obama’s vagt på broen på S/S Verden, som i øjeblikket sejler uden kurs og med rådvilde personer på broen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…