Vandrende arbejdstagere udhuler det danske SU-system

Collage /Arkiv

Den danske uddannelsesstøtte er under pres. Nye tal fra uddannelses – og forskningsministeriet viser, at mange EU-borgere benytter sig af muligheden for at studere i Danmark. Og tallet stiger eksplosivt.

 

Jeg er glad for, at vi i Danmark har et SU-system, der sikrer, at danskere i løbet af deres uddannelse, har mulighed for at fokusere på studierne og ikke behøver at arbejde fuld tid, for at finansiere studierne. Desværre ser det dog ud til, at der indenfor det seneste år, er sket en udhuling af det danske SU-system.

 

Studerende fra andre EU-lande benytter sig ifølge undersøgelser i stigende grad, af den danske uddannelsesmodel, hvilket i værste fald kan blive en dyr fornøjelse for den danske stat.

 

SU-systemet lokker

I Litauen er mindstelønnen godt 2200 kroner om måneden, og dermed under halvdelen af den månedlige danske SU. I 2013 modtog Danmark 482 litauere som studerende, sammenlignet med blot 32 i 2012.

 

Og tilfældet er ikke enestående. Sammenlagt har de danske uddannelser oplevet en eksplosiv stigning i antallet af ansøgninger fra EU-borgere, som gerne vil til Danmark og studere. Mange af disse kommer fra lande som Litauen og Rumænien, hvor vi desværre ikke kan udelukke, at det er det danske SU-system der lokker, og ikke den gode uddannelse.

 

Det viser sig nemlig, at langt størstedelen af de søgte uddannelser er mellemlange uddannelser indenfor særligt de korte erhvervsfaglige uddannelser. Det er uddannelser, som på mange måder ligner hinanden på tværs af landegrænser, og som derfor ikke giver de øgede kompetencer, et udlandsophold gerne skulle give den enkelte studerende.

 

Udhuling er en bombe

Det er korrekt, at der for den enkelte studerende kan være en kulturel berigelse i at rejse til Danmark og tage fag, som er givende for den videre uddannelse. Mange danskere benytter sig af selvsamme mulighed og tager gode oplevelser, fag og merit med hjem, som senere bliver til gode erfaringer til brug i et aktivt arbejdsliv. Jeg selv har kun gode oplevelser fra et studieophold i udlandet, og opfordrer gerne studerende, til at gøre det samme.

 

Men når opholdet og SU’en bliver målet i sig selv, ja så udhuler det ganske enkelt det danske uddannelsessystem og giver ikke de, som virkelig vil forbedre deres muligheder på det globale arbejdsmarked, den fornødne erfaring.

 

Den daværende minister for området Morten Østergaard afviste i januar al snak om en bombe under den danske SU-model, og sagde samtidig at det var en ”god forretning” for Danmark, at betale SU til andre EU-borgere end danske. For mig at se, er det naivt at tro, at det kan være tilfældet for alle ansøgere. Derfor håber jeg også, at den nye minister vil gøre sit til, at sikre SU til EU-borgere sker på et sagligt grundlag.

 

Alt andet risikerer i værste fald at udhule SU-systemet, som vi kender det.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Mads Rørvig er MF (V)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…