Valdemarsdag: Dannebrog – verdens ældste nationalflag

Flagfest på Fyn

Dannebrog faldt ifølge sagnet ned fra himlen den 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland under kong Valdemar Sejrs korstog. Det er dog uvist, om vort flag i virkeligheden stammer fra denne kamp eller måske er 11 år ældre.

 

Verdens ældste nationalflag

Dannebrogs oprindelse har gennem tiderne været genstand for stærk strid indenfor historikerne. Og besvarelserne viser sig at være næsten lige så forskellige som de stridende parter.

 

Men det står fast, at vort himmelfaldne flag med sine mindst 795 år på bagen er verdens ældste nationalflag, der er i brug. Mange riger er i århundredernes løb gået til grunde og med dem deres flag, og andre riger har skiftet flag, når nye magthavere kom til. Selv det berømte franske ”Oriflamme” fra middelalderen måtte forsvinde på Carl VII’s tid. Det schweiziske flag er ganske vist gammelt – omkring et århundrede yngre end Dannebrog – men som rigsflag er det betydeligt yngre. Nærmest Dannebrog i alder kommer det engelske orlogsflag med Sct. Georgskorset – det røde kors på hvid dug.

 

Rigets flag

Vort himmelfaldne flag var i hvert fald vor konges og vort folks hellige klenodie i årene efter 1219. Derom er der ingen tvivl. Med begejstring har danerne samlet sig om det nye, hellige flag, der havde givet dem sejr over de vilde hedninger. Og det er sikkert efter hjemkomsten blevet opbevaret i en af landets store kirker, som det var tidens skik.

 

Under Erik af Pommern (1412-1439) får Dannebrog en mere fremtrædende plads i dagliglivet, idet det f.eks. ses på mønter fra hans tid. I Erik af Pommerns segl fra 1398 bærer de tre løver i poterne en dannebrogsfane. Det var altså blevdet direkte optaget i kongens våben som det første tydelige og officielle tegn på, at Dannebrog var Danmarks riges flag.

 

Men der er jo en lang periode fra Valdemar Sejrs tid til Erik af Pommerns dage, ca. 200 år, fra hvilken tid man næsten intet ved om det oprindelige Dannebrog. Forklaringen ligger i, at Dannebrog blev betragtet som en helligdom, som var blevet skænket til korstog, men ikke angrebs- eller undertrykkelseskrig. Derfor blev det opbevaret på et sikkert sted, medens det heraldiske mærke blev overført på daværende flag og bannere.

 

Det oprindelige Dannebrog gik tabt

Det oprindelige himmelfaldne Dannebrog (“Rigets Palladium”) blev tabt, da Kong Hans førte det med sig i håb om derved at sejre over ditmarskerne.

 

Vi ved, at Dannebrog i 59 år har været ophængt i den ditmarske by, Wörnden, indtil banneret blev tilbageerobret ved ditmarskernes undertvingelse i 1559. Da var det imidlertid kun en skrøbelig levning. Flagdugen var næsten ødelagt af fugtighed og ælde. Men flaget var dog i en sådan tilstand, at den kunne opbevares og ophænges i Slesvig kirke, hvor det endeligt gik til engang i 1660’erne.

 

Fra kongeflag til alle danskeres flag

Læs også
Modig frihedskæmper: Ella von Cappeln lokkede SS-officer med røde roser – og skød ham

I begyndelsen var Dannebrog kun et KONGEFLAG. Almindelige borgere måtte ikke bruge det. Der blev simpelt hen indført flagforbud for borgere i 1834. Først i 1854 fik almindelige danske borgere ret til at hejse Dannebrog (dog ikke splitflag, som er forbeholdt kongehuset, staten og søens folk).

 

I dag vajer flaget ved snart sagt alle danske boliger og sommehuse, ved familiefester, fødselsdage og på nationale festdage. Hver spejdertrop, forening eller loge har i dag sin egen Dannebrogsfane, som hvert år på Valdemars Dag den 15. juni, uddeles af Danmarks-Samfundet.

 

Danmarks-Samfundet blev stiftet i 1908 i tiden op til 1. verdenskrig af en gruppe borgere, som ønskede at styrke det nationale sammenhold. I 1912 begyndte salget af Valdemarsflag (små danske flag) efter tilladelse af Kong Christian X. De indsamlede midler bliver brugt til at anskaffe faner og flag til spejdergrupper, idrætsforeninger, pensionistforeninger, folkedansere m.fl.

 

Den 15. juni på Valdemarsdag afholder Danmarks-Samfundet “Flagets fest” i større byer. Her uddeles årets flaggaver.

 

Tryk på videoen herover for at se en video fra Danmarks-Samfundets 100-årsdag i 2008. Den ringe billed- og lydkvalitet, skyldes, at størstedelen er optaget på Aalborgs Domkirke,  Budolfi Kirkes interne videoovervågningskameraer under festgudstjenesten. Optagelserne bringes med tilladelse fra kirken.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…