Uden en helt ny asylpolitik bryder samfundet sammen

Ved søndagens valg i Sverige blev Sverigedemokraterne den store vinder. Med 13 procent af stemmerne fik partiet over en fordobling af sit stemmetal fra sidste valg, og det er nu Sveriges tredje største parti.

 

Baggrunden for partiets kraftige fremgang er klar: Tilstrømningen til Sverige er eksploderet.

 

I år forventer Migrationsverket (svarende til Udlændingestyrelsen) 100.000 asylansøgere. I de næste fire år regner man med, at der kommer yderligere 340.000 asylansøgere.

 

Men Migrationsverket skønner ustandselig for lavt. Der er derfor al mulig grund til at tro, at de faktiske tal bliver langt højere.

 

De danske tal ligger på et andet niveau. I år skønner regeringen, at vi får 10.000 asylansøgere. Men tilstrømningen vokser voldsomt. Justitsminister Karen Hækkerup har da også erkendt, at tallet måske skal opjusteres.

 

Dette er kun begyndelsen.

 

Tilstrømningen til Danmark

Fra Syrien og andre dele af det urolige Mellemøsten vil det strømme til med asylansøgere i de kommende år.

 

Fra afrikanske lande er flygtningestrømmen over Middelhavet massiv og stærkt tiltagende. Sidste år kom der cirka 60.000. I år er der indtil videre 128.000! Langt de fleste havner i første omgang i Italien, men en meget stor del rejser videre herfra, blandt andet til Danmark.

 

Ny konflikter i verden kan sende nye strømme mod Danmark.

 

Der er al mulig grund til at tro, at antallet af asylansøgere til Danmark i de kommende år bare vil vokse og vokse, hvis den nuværende asylpolitik fortsætter.

Læs også
Så galt kan det gå, når medierne går amok i politisk korrekthed

 

Gradvist sammenbrud

Denne udvikling vil skabe et voldsomt pres på det danske samfund. Så voldsomt, at det efterhånden vil undergrave det samfund, vi kender til.

 

Vi vil få et samfund med langt ringere sammenhængskraft. Befolkningen vil være splittet op i forskellige dele, der står fremmede for hinanden og mangler et stærkt værdifællesskab. De danske frihedsværdier vil komme under beskydning fra blandt andet islamiske kræfter.

 

Der vil komme langt større spændinger og mere kriminalitet i samfundet.

 

En stærkt voksende del af samfundets ressourcer vil gå til at tage imod de mange flygtninge og forsøge at integrere dem i det danske samfund. Spørg bare i Sverige.

 

Politikere, meningsdannere og andre forsøger at undgå at se i øjnene, at tilstrømningen af flygtninge sandsynligvis vil vokse ud af kontrol. Ingen har nemlig lyst til at drage den nødvendige konklusion:

 

Læs også
EU-topmøde: Enten bevæger Europa sig nu mod en ny asylpolitik – eller også bevæger det sig mod kaos

Uden en helt ny asylpolitik bryder samfundet, som vi kender det, gradvist sammen.

 

Udviklingen i transport og medier

Der er flere grunde til, at tilstrømningen af asylansøgere vokser så eksplosivt:

 

Den hænger naturligvis sammen med konflikter og fattigdom ude i verden. Dem er der mange af i øjeblikket. Men det har der jo også været før, uden at det har ført til en så massiv tilstrømning.

 

En vigtig faktor er udviklingen i transportmidlerne, der gør det langt lettere at bevæge sig fra fjerne egne af kloden til Danmark. Dertil kommer medieudviklingen, som gør det muligt at følge med i, hvordan der er i andre lande.

 

Menneskesmuglerne

Samtidig har der udviklet sig en kolossal industri af menneskesmuglere, der følger detaljeret med i, hvilke muligheder der er for asyl og for et godt liv i forskellige modtagerlande.

 

Læs også
Østrigs regering under Sebastian Kurz overhaler Danmark med stramninger i udlændingepolitikken

Disse smuglere organiserer langt størsteparten af asylstrømmene til Danmark (se Poul Erik Andersens artikel nedenfor). Det sker mod klækkelig betaling. Derfor er det ofte heller ikke de mest trængende, der kommer hertil. Det er dem, der har råd til at betale.

 

Flere danske politikere – herunder Zenia Stampe fra De Radikale og Trine Bramsen fra Socialdemokraterne – har i debatten spurgt, om man virkelig tror, at flygtninge studerer i detaljer, hvilke lande der byder på de største fordele.

 

Dermed har disse politikere demonstreret en næsten ufattelig uvidenhed. Enhver, der gider informere sig, vil vide, at menneskesmuglerne faktisk følger særdeles detaljeret med i, hvilke fordele og ulemper de enkelte modtagerlande byder på.

 

Danmark er et meget attraktivt land at flygte til, og den nuværende regering har gjort det endnu mere attraktivt.

 

Den politiske korrekthed

Endelig er der en sidste vigtig årsag til asyleksplosionen: den politiske korrekthed.

 

Asylbegrebet er i de europæiske lande blevet udvidet kraftigt, så stadig flere mennesker har fået mulighed for at søge asyl. Det skyldes først og fremmest instanser, som ikke er folkevalgte, men i realiteten kører deres eget politiske løb.

Læs også
Ghettoplanen bremser ikke indvandringen

 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er gået langt i sin egen aktive fortolkning af, hvordan Den Europæiske Menneskerettighedskonvention skal udlægges på asylområdet. Nationale domstole og udlændingemyndigheder har fulgt trop.

 

Således har man udvidet asylbegrebet så meget, at stort set alle, der kommer til Danmark fra Syrien, kan få asyl. Og når borgerkrige opstår andre steder, vil det samme gælde her.

 

Det er en kæmpe ladeport. Den bygger på den politisk korrekte tanke, at vi kan og skal tage alle verdens byrder på os. Hvis der er folk, som lider et eller andet sted i verden, vil vi altid være forpligtet til at tage imod dem.

 

Vi skal endda være så generøse i vores asylsystem, at det modtager mange mennesker, som reelt ikke er truede af forfølgelse og død. Herunder folk, der med menneskesmuglernes hjælp fabrikerer deres asylhistorier.

 

Det danske samfunds omkostninger ved den politiske korrekthed vokser voldsomt i takt med asylstrømmen. Vi bevæger os mod de samme problemer, som findes i Sverige i dag – og som bare vil blive værre.

 

Det kan de politisk korrekte sagtens leve med. Men det er vi mange andre, der ikke kan.

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

 

Nødvendig debat om fundamentale ændringer

Vi er nødt til at tage debatten om fundamentale ændringer i asylpolitikken. Det vil uundgåeligt også blive en debat om konventionerne og Menneskerettighedsdomstolen.

 

I den forbindelse trænger blandt andet to ting sig på:

 

Asylsystemet skal bygge på, at man skal være personligt forfulgt og kunne sandsynliggøre det for at få asyl. Det er ikke tilstrækkeligt, at man lever i et meget farligt land på grund af krig.

 

Samtidig bør man overveje, om tilstrømningen af asylansøgere skal reguleres ved hjælp af kvoter, så der er nogenlunde styr på, hvor mange der kommer hertil. Det skal kombineres med en indsats i nærområderne.

 

Alternativet til sådanne ændringer er et Danmark, der udvikler sig i en anden retning, end de fleste danskere ønsker.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…