Tidligere ambassadør har to gode forslag til at hjælpe de forfulgte kristne

Bibelselskabet.dk

De fanatiske kræfter i den muslimske flertalsbefolkning som forfølger de kristne og myndighedernes passivitet var baggrunden for et samråd med udenrigsminister Martin Lidegaard i Folketingets Udenrigsudvalg.

 

Udenrigsministeren skulle redegøre for de initiativer regeringen vil tage for at imødegå forfølgelse af kristne og andre religiøse mindretal.

 

Udenrigsminister Martin Lidegaard tog i klarere vendinger end sin forgænger Villy Søvndal afstand fra forfølgelsen af kristne. Han konstaterede, at der her var tale om en sag, hvor regeringen og Venstre lå på linje.

 

Den nuværende regering tog som sine forgængere spørgsmålet om forfølgelse af kristne op, når lejlighed bød sig, det være sig bilateralt, i EU og FN eller i forbindelse med anvendelsen af ulandsbistandmidlerne.

 

Martin Lidegaard

Som svar på opfordringer fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance understregede Martin Lidegård, at det ikke var nemt at bruge bistanden som pisk eller gulerod. Danmark har kun bistandssamarbejde med et fåtal af lande, hvor kristne forfølges.

 

Og hvor det er tilfældet, er det som regel ikke myndighederne eller lovgivningen, der er problemet, men der imod fanatiske elementer i lokalbefolkningen.

 

Men regeringen understreger selvfølgelig overfor regeringerne i de pågældende lande, som f.eks. Egypten og Pakistan, deres forpligtelse til aktivt at beskytte mindretallene. Ministeren redegjorde også for regeringens samarbejde med de danske fælleskirkelige organisationer: Danmission, Danske Kirkers Råd, m.fl.

 

Lære af Tyskland og Norge

Endelig lovede Martin Lidegaard at undersøge nærmere, om der kan gøres mere, herunder som foreslået af de borgerlige oppositionspartier at efterligne den tyske og norske regerings aktive strategier for beskyttelse af kristne mindretal.

 

To praktiske skridt blev mærkeligt nok ikke nævnt af ministeren eller foreslået af medlemmer af udvalget:

 

Læs også
Video: Tusindvis af polakker dannede kæde ved landets grænser – mod muslimsk indvandring

To indlysende forslag blev ikke nævnt

At opfordre ministeren til at mødes med repræsentanter for mindretallene, når han besøger de berørte lande

 

og at pålægge de danske ambassader i de pågældende lande at holde løbende kontakt til mindretallene. Ved så enkle midler (som selvfølgelig allerede benyttes i et vist omfang) opnår man flere formål:

 

Man kan derved opnå flere formål

1) at holde sig godt orienteret om mindretallenes situation.

 

2) at vise mindretallene, at de ikke er glemt samt

 

3) at vise regeringer og lokale samfund at omverdenen følger med i mindretallenes situation og, at diskrimination og overgreb ikke undslipper vores opmærksomhed.

 

Læs også
England i oprør: Lille pige blev påtvunget muslimsk plejemor, der forbød hende at være kristen og krævede, at hun lærte arabisk
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…