Tid til nytænkning på asylområdet

Trods regeringens forsikringer om, at man skam fører en stram udlændingepolitik, ser vi gang på gang, når der kommer nye tal på området, at det på ingen måde er tilfældet. For lempelser har der været mange af, og det resulterer meget naturligt i markante stigninger i antallet af både asylsøgere og familiesammenførte til Danmark.

 

I dette ugebrev derfor lidt fokus på asylansøgere. Dansk Folkeparti har nemlig visioner for udlændingepolitikken, mens det virker, som om regeringen agerer bagstræberisk og skadeligt for sammenhængskraften i Danmark. Samtidig med at regeringens politik ikke hjælper så mange i nød, som man ellers ville kunne.

 

Voldsom stigning

Således ser vi altså igen stigninger i antallet af asylansøgere, der søger mod Danmark. Senest offentliggjorte tal dokumenterer, at der i årene efter regeringsskiftet i 2011 er den største søgning til Danmark i over ti år.

 

Forventningen kort før jul var eksempelvis, at antallet ville nå op på 7500 for året 2013, og det er en voldsom stigning. Ligeledes er antallet af opholdstilladelser vokset voldsomt.

 

Ja, over syv gange så mange har fået opholdstilladelse i 2013 i forhold til antallet i 2011.

 

Hjemmerøverier

Problemerne med denne udvikling er mange. I disse dage kører eksempelvis en retssag mod en gruppe asylansøgere, der er tiltalt for en lang række hjemmerøverier, hvoraf nogle desværre udviklede sig meget voldsomt.

 

I den helt voldsomme ende blev en mand angiveligt i sit hjem truet til at klæde sig af, hvorefter han fik at vide, at han ville blive slået ihjel og hans hus brændt ned.

 

I alt er gruppen tiltalt for at have begået op mod 100 indbrud og være sluppet af sted med værdier for mere end 2,5 millioner kroner.

 

Dette er nok i den grovere ende af skalaen, men vi ved desværre, at et stort antal af asylansøgerne sigtes for kriminalitet. I 2012 blev cirka hver tredje asylansøger sigtet for en lovovertrædelse og en stor del af sigtelserne gik på narkokriminalitet. Vi hører også historierne om talrige stjålne mobiltelefoner, som ejerne kan se, befinder sig i Sandholmlejren.

 

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Hjælp i nærområderne

Når man ser disse tal, må man spørge sig selv, om det ikke var på tide at se nærmere på vores asylpolitik? For der må gøres noget, når så mange, der påkalder sig at være forfulgt, takker for gæstfriheden med kriminalitet.

 

Og er sandheden ikke, at det er dybt skævvridende, at vi bruger så store ressourcer på at hjælpe personer, der altså kvitterer for vores hjælp med kriminalitet efter de har været i stand til at transportere sig flere tusinde kilometer og gennem mange lande? Mon ikke der er flygtninge i nærområderne, der har langt mere brug for hjælp, end netop dem, der finder til Danmark?

 

Vi ved også, at det kniber gevaldigt med at få asylansøgere til at rejse hjem igen, selv efter der er kommet fred i deres hjemland, selvom det selvfølgelig er naturligt at gøre.

 

Brug pengene bedre

Derfor bliver vi nødt til at stille spørgsmålet: Hvad hvis vi i stedet for at bruge over 200.000 kroner pr. år pr. asylsøger i Danmark brugte de samme penge på systematisk hjælp i nærområder? Ville vi så ikke hjælpe langt flere? Og ville vi så ikke undgå mange af de problemer, som jeg har skitseret ovenfor? Er det i virkeligheden ikke så enkelt?

 

Jo. Og derfor bør vi udvikle den politik. Jeg ved da godt, at den svære del er, at det naturligvis vil kræve samarbejde med en række europæiske lande, der har samme asyludfordringer, som vi har i Danmark. I praksis vil Danmark og disse andre lande så finansiere flygtningecentre under ordnede forhold i nærområderne. Hvis der så kommer asylansøgere til eksempelvis Danmark, så skal disse sendes til et af de nævnte centre.

 

Muligt at ændre

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Men hvis vi kan blive enige om, at dette er den bedste måde at hjælpe på – skal vi udvikle den politik. For selv om regeringen og andre tilsyneladende har accepteret den nuværende asyl- og flygtningetilstand som værende en naturlov, som det er umuligt at ændre på, så forholder det sig ingenlunde sådan.

 

Indtil videre må vi dog konstatere, at vi har en regering, der holder stædigt fast i en både slap og uanstændig udlændingepolitik.

 

Hvis der efter et kommende valg kommer en anden regering, er det en af vores førsteprioriteter at få udlændingepolitikken, herunder asylpolitikken, tilbage på rette spor. Der skal simpelthen strammes op. Udlændingepolitikken skal normaliseres. På den længere bane er målet altså en ganske anden måde at tænke og lave asylpolitik på.

 

En måde, som vel at mærke kommer såvel flere flygtninge til gavn, men som også for Danmark og danskerne vil være en fordel!

 

Kristian Thulesen Dahl er formand for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…