Rabiate islamister mistænkes for at have stjålet og misbrugt Social- og Integrationsministeriets navn

Social- og Integrationsministeriet har iværksat en kampagne under overskriften: ”Et spørgsmål om ære”. Den retter sig mod den stærke sociale kontrol, som unge indvandrere og efterkommere er udsat for.

 

Men kampagnen er blevet kapret af personer, der muligvis er tilknyttet den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir.

 

På blandt andet skoler og i udsatte boligområder rundt om i landet er der blevet hængt falske plakater op, der minder om den rigtige kampagnes plakater og stickers – sågar ministeriets navn og logo er blevet kopieret.

 

Teksten på en af de falske plakater handler om en ung muslimsk gymnasieelev ved navn Fatime, som bliver lokket i fordærv af sin dansklærer. Læreren får overtalt pigens forældre til, at hun må tage med klassen til Spanien, ved at foregive, at der ikke skal drenge med. Det går det dog gruelig galt, og Fatime ender dermed med at blive ”en rigtig dansker”:

 

”På turen blev de unge piger opfordret til at tage i byen, på diskoteker og på stranden. På en bytur blev Fatime gravid, men hun var usikker på, hvem faderen var” (…). I dag har Fatime ingen kontakt til sin familie, hun har smidt tørklædet og lever frit som en rigtig dansker”.

 

Advarer imod vestlige værdier

Mistanken om, at folk fra Hizb ut-Tahrir står bag de falske plakater, bygger på indicier:

 

For eksempel er en række personer, der støtter organisationen, kommet med voldsom kritik på kampagnens Facebook-side. Det gælder for eksempel en debattør ved navn Abu Aisha, som har skrevet et længere indlæg med overskriften: ”Fører den danske stat kamp imod social kontrol eller imod islamiske værdier?”.

 

I indlægget kritiserer han ministeriets kampagne for at være et angreb på islam, og teksten sluttes med følgende: ”Må Allah swt (”den beundringsværdige, som alt er afhængigt af”, red.) beskytte vores unge og lade os stå sammen som et muslimsk fællesskab imod deres aggressive og hykleriske tiltag”.

 

Der er også andet, der peger på, at det kan være folk fra Hizb ut-Tahrir, der har kapret kampagnen mod social kontrol. Samtidig med, at de falske plakater blev sat op, udgav Hizb ut-Tahrir således et hæfte med titlen ”Statskontrol med muslimernes familieliv – virkeligheden bag ’bekæmpelse af social kontrol’”.

 

I hæftet kritiseres de danske myndigheder for at fremme vestlige værdier om personlig frihed og ligestilling på bekostning af traditionelle islamiske værdier og regler under påskud af at ville mindske social kontrol. Derfor skal muslimske børn og unge helst beskyttes mod resten af samfundet:

Læs også
Skandale: Politimand truede dansk far, der protesterede mod rabiate islamister, men holdt hånden over islamisterne

 

”For at bevare de islamiske familieværdier og forsyne vores børn med en solid islamisk identitet, må vi tage udgangspunkt i islam alene (…). Vær opmærksom på de kommunale fritidstilbud. Ja, de kan lyde uskyldige, men der er tit en bagvedliggende dagsorden. Det kan være tilbud som lejrture, fritidsklubber, fritidsudflugter, pigefodbold og endda biblioteksarrangementer (…). Muslimske børnehaver og friskoler er langt fra perfekte, men det er stadig foretrukket, at dine børn passes af muslimer frem for ikke-muslimer” (s.44, 50-51).

 

Endelig tyder fremstillingen af de mange falske plakater og ophængningen af dem over hele landet på, at det er en islamistisk organisation af en vis størrelse, der står bag. Hizb ut-Tahrir er tidligere blevet anmeldt for organiseret hærværk på valgplakater fra Yildiz Akdogan, Özlem Cekic og Kamal Qureshi i forbindelse med folketingsvalget i 2011 (avisen.dk).

 

Bagmænd kan risikere politianmeldelse

Social- og integrationsminister Manu Sareen tager afstand fra budskaberne, der er blevet spredt gennem de falske kampagneplakater, og opfordrer personerne bag til at stå åbent frem:

 

”Jeg må sige, at bagmændene ser ud til at have en vis humor – men det er ikke i orden at sende sine budskaber ud under falsk flag. Det ville klæde personerne bag snydeplakaterne at stå frem, så vi kan tage debatten om unges rettigheder ansigt til ansigt”.

 

Ud over ministeriets navn og logo er også Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og rådgivningen EtniskUng.dk skrevet på de falske plakater, som dermed fremstår som en tro kopi af det ægte kampagnemateriale – dog med helt andre budskaber.

 

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

Ifølge projektleder Susanne Fabricius fra Etniskung.dk overvejer man at indgive en politianmeldelse, men social- og integrationsminister Manu Sareen har ikke taget endelig stilling:

 

”Så langt er vi ikke nået endnu. Vi skal lige vente og se, om det overhovedet er muligt, og om det vil føre nogen steder hen”, siger han (DR Nyheder).

 

Unge muslimer lever med massiv social kontrol

Selvom Social- og Integrationsministeriets kampagne er blevet kopieret af personer med en helt anden dagsorden end initiativtagernes, er hovedformålet om at skabe debat om social kontrol blandt minoriteter blevet opfyldt, mener Manu Sareen.

 

Og problemet med social kontrol blandt målgruppen er omfattende. Ministeriet har lavet en stor spørgeskemaundersøgelse: ”Ung i 2011 – Nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser” med over 3000 unge mellem 15-20 år. Her svarede over 90 porcent af indvandrer- og efterkommerpigerne for eksempel, at de oplevede social kontrol i forhold til parforhold, deres seksualitet og køn.

 

Omkring 80 procent af drengene oplevede det samme. Halvdelen af både drengene og pigerne med indvandrerbaggrund svarede, at de ikke måtte have en kæreste for deres familie.

 

Undersøgelsen fra 2011 dokumenterede også, at unge indvandrere og efterkommere med muslimsk baggrund på flere områder udsættes for mere social kontrol end andre jævnaldrende med minoritetsbaggrund. Mange af de unge delte ifølge undersøgelsen de holdninger, som understøtter social kontrol.

Læs også
DF fik sin vilje: Flygtninge, der vil kunne rejse hjem, skal ikke integreres – oppositionen raser

 

Læs mere her

Social- og integrationsministeriets undersøgelse ”Ung i 2011 – Nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser”: http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2011/Ung%20i%202011_rapport.pdf

 

Hizb ut-Tahrirs hæfte ”Statskontrol af muslimernes familieliv – virkeligheden bag ’bekæmpelse af social kontrol’”: http://www.hizb-ut-tahrir.dk/data/books/socialkontroldk.pdf

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…