Pas på med flere master – stråling fra mobiltelefoner kan give kræft og skade generne

Foto: Colourbox

Med over 5 mobilmaster per 10 km2 og wifi-spots overalt er Danmark verdens måske mest bestrålede land.

 

I sommer har dansk presse brugt agurketiden på at skrive om yderområder, som påstås at være helt uden mobildækning. Nu er emnet igen taget op i TV2.

 

Faktum er imidlertid, at vi er et lille land med en yderst grundig mobildækning, efter teleindustrien, regioner, KL og Folketinget indgik en aftale i 2012 om minimum 98 % dækning af landkortet. Selv i Storbritannien og USA – to vestlige lande, der ofte betegnes som teknologiførende – er der færre master per indbygger end i Danmark.

 

I år har alene Telia Sonera planlagt 400 nye 4G-master (LTE), hvor af 80 kommer til at stå i sommerhusområder! Det er efterhånden svært at finde et mobilhul, hvor ingen operatør dækker, hvilket er praktisk for mobilselskaberne, men skadeligt for den almene folkesundhed.

 

Pressen burde i højere grad beskæftige sig med den juridiske og sundhedsmæssige del af sagen, da der med årene er kommet tungtvejende beviser for, at selv de ældre, mere gennemprøvede, mobilsignaler kan fremme cancer. De nye fakta har bl.a. fået Europarådet til at advare om elektromagnetisk strålings effekt i forhold til cancer1, og verdenssundhedsorganisationen WHO har opgraderet mobilstråling til farekategori 2B (potentielt kræftfremkaldende på række med bl.a. pesticider).

 

Mange studier peger ligeledes på bivirkninger i form af søvnforstyrrelser, ADHD (”damp”), hovedpine, læringsproblemer og koncentrationsbesvær som følge af mobilstrålingen. Samlet har vi et billede af en række diffuse symptomer, som de praktiserende læger i Danmark for nuværende ikke er klædt på til at håndtere.

 

Genskader af stråling

Hvis man ønsker et samlet overblik over bivirkninger, eksisterer eksempelvis Bioinitiative Report, en gennemgang af 1.800 uafhængige studier på området. Researchen bygger bl.a. på universitetsforskning fra USA, Indien, Italien og Sverige og er ikke finansieret af industriinteresser. Rapporten er opdelt i temaafsnit for overskuelighedens skyld og rummer eksempelvis rystende data om potentielle gendefekter ved den pågældende form for stråler.

 

83 % af de seneste 61 studier om genpåvirkning (2007-2014) fortæller os, at vores celler ændres sundhedsmæssigt gennem oxidativ stress fra stråling. Ligeledes påviser 90 % af den nyeste uafhængige forskning om neurologi på området, at vores nerveapparat bliver påvirket negativt af effekterne ved elektromagnetiske felter.

 

Hvad angår cancerrisiko ved brug af trådløs telefoni, er denne beskrevet i mange undersøgelser og endelig fastslået af Lennart-Hardell-gruppen fra svenske Ørebro Hospitals kræftafdeling i 2013.

 

Gennem efterundersøgelse påvises en signifikant sammenhæng, der bekræfter tidligere fund fra 2007-2009 imellem langtidsbrug af trådløs teknologi og ondartede hjernesvulster samt hørenervebeskadigelser. En lignende sammenhæng med godartede hjernesvulster (meningeomer) kunne afvises.

Læs også
Danmark har markant fremgang i overlevelse efter kræft

 

Herhjemme læner industri og sundhedsmyndigheder sig ofte op ad andre forsøgsdata, typisk det danske kohortestudie delfinansieret af mobilindustrien. Det omfattende studie viste ingen fare på færde, men blev stærkt kritiseret af et videnskabeligt panel under EU-kommissionen for tendentiøs udvælgelse af forsøgsdata. Man havde set bort fra en række svenske studier (førnævnte Hardell), der af WHO anses for videnskabeligt robuste og vigtige.

 

Brasilien og Indien – sundere end os

På baggrund af de seneste fakta fra uafhængig forskning vælger man i flere og flere lande at anvende det EU-retslige forsigtighedsprincip, hvorefter forurening, som kan indeholde uoprettelige skader, ikke må udsættes pga. videnskabelig usikkerhed. Dette kan i praksis inkorporeres ved at træde varsomt i fht. godkendelser af nye mobilsignaler eller gennem nedsættelser af strålingsniveauer.

 

I europæiske nationer som Schweiz, Østrig og Rusland findes lovgivning, som opererer med strålingsgrænser, som er mere end 100 gange lavere end i Danmark. I franske skoler har man endda forbudt mobiltelefoner og wifi-spots af hensyn til indlæring og sundhed.

 

Selv i mere eksotiske lande oplever man større ansvarlighed og nidkærhed end herhjemme, når vi taler strålingssundhed. De indiske sundhedsmyndigheder har nedsat grænseværdier for elektroniskmagnetisk stråling med 90 %, og i nationens byer kan borgmestre nægte industrien adgang til at opsætte 3G-master af hensyn til borgernes sikkerhed.

 

I Brasilien forbød storbyen Belo Horizonte for et par år siden fornuftigt nok mobilmaster og mobilsendere inden for en radius af 500 meter fra boliger. Netop hensynet til borgerens privatliv og beskyttelse af helbredet i eget hjem er et element, som burde tages seriøst i Danmark – et land, hvor menneskeretskonventioner er indskrevet ved lov.

 

Læs også
Ny forskning: Blodprøve kan forudsige tilbagefald af kræft

Desværre er det som oftest muligt at opstille master eller sendere på dansk grund ved siden af bolig  og erhverv – med mindre der er tale om fredede arealer eller bygningsteknik, som overskrider lokalplaner! Det er noget, industrien udnytter til fulde, da vi inden for det sidste halve år har set en eksplosion af mobilmaster på arealer i indkøbscentre og 4G-sendere på taget af diverse bygninger i større byer. Masteloven fra 2005, som oprindeligt sigtede efter at minimere antallet af master (selskaber bør dele disse) synes ganske enkelt ikke at fungere i praksis.

Den aggressive udbredelse af master og sendere gør, at det stort set er umuligt at finde ro og komme væk fra den oxidative stress, da især mobilstråling dækker stort set hele nationens areal.

 

Øen Tunø brokkede sig for nylig over, at der angiveligt er problemer med operatørernes signaler (om det er sandt, har ingen tilsyneladende undersøgt med målere), men man burde snarere se det som en turistmæssig fordel. I Silicon Valley går de riges børn i wifi-fri skoler, men hvor i Danmark kan EHS-ramte (elektrohypersensivitet) tage med deres børn på naturferie? Prøv Tunø – vær unik og sund!

 

EHS er i øvrigt godkendt som diagnose i lande som Sverige, Frankrig og Østrig, mens patienter i det danske sundhedssystem desværre ofte lander på de forkerte hylder med lægelige definitioner inden for det psykiske problemområde eller ørelidelser.

 

Handling

Elektromagnetisk stråling er et reelt sundhedsmæssigt problem. Hvis der ikke skrides ind med reelle regler i form af ny, tidssvarende lovgivning, vil folkesundheden lide et alvorligt knæk nu og i fremtiden.

 

Rygning var i sin tid heller ikke skadeligt (mente myndighederne), og den samme historie gentager sig med elektromagnetisk stråling. Vi er borgere i et land, hvor hjernecancer og modermærkekræft er steget eksplosivt, efter mobiltelefonien kom til, og med de stadigt kraftigere sendestyrker og signaler er udviklingskurven ikke til at knække uden forebyggende indsats gennem oplysning og lovgivning.

 

Læs også
Nye tal: Den danske kræftoverlevelse stiger fortsat

De føromtalte stråler skaber kort fortalt pulseringer og oxidativ stress i kroppen, som gennem længere tids påvirkning vil give alvorlige skader i celler. I visse tilfælde skal der dog mindre til, da anvendelse af 4G-telefoni uden headset påvirker hjernens celler efter 30 minutter. Ikke blot ved det pågældende øre, men også i den modsatte side af kraniet forandres cellernes stofskifte ifølge amerikansk universitetsforskning fra 2013.

 

TDC har som mål, at 99 % af alle danskere skal være dækket af netop 4G i 2015 – måske det er tid til at skabe fornuftige regler, før den teknologiske udvikling løber løbsk?

 

Helge Volkmann, læge, Carsten Vagn-Hansen, læge, Gert Karlson, akupunktør og redaktør, Søren Lillesøe, PR-konsulent og forfatter, John Jalving, speciallæge og lektor emeritus

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…