Stor uenighed blandt muslimer om, hvad der er passende for kvinder

Det internationale analyseinstitut, MEV,  har spurgt et stort udsnit af befolkningerne i de muslimske lande om, hvilken type af hovedbeklædning, der er mest passende for kvinder at bære i det offentlige rum.

 

Det er en del af den fundamentalistiske islam, at kvinder er underordnet manden, og at hendes individuelle frihed er meget begrænset. Hun bliver set som primært et seksuelt væsen og skal derfor skjule sig som kvinde. Derfor er det en del af den fundamentalistiske islam, at kvinder skal have håret tildækket med et islamisk tørklæde eller slør.

 

Samtidig fungerer det islamiske tørklæde som en markering at, at her er muslimser til forskel fra ikke-muslimer.

 

Men selve tildækningen kan have forskellig udformning og være mere eller mindre dramatisk som for eksempel burka eller niqab.

 

Spørgsmålet, der er blevet stillet, går ikke på, hvad kvinder rent faktisk bærer. Det går på, hvordan de interviewedes opfatter, hvad der er passende, også set i forhold til hvad andre mener. Og her er der betydelige forskelle.

 

 

Geografiske forskelle

Spørgsmålet blev stillet med udgangspunkt i en række eksempler på hovedbeklædning, som man kan se i skemaet nedenfor. Billederne er netop ‘typer’, som langt de fleste kender. Om ikke fra deres dagligdag, så fra medier. Der er nemlig stor forskel på, hvordan muslimske kvinder er dækket til.

 

For eksempel er type 1) Burka  mest  anvendt i Afghanistan og dele af Pakistan, og ses kun yderst sjældent andre steder.

 

Et islamisk slør som 3) er hovedsaglig benyttet i områder med shia muslimer.

 

Resultaterne i undersøgelsen viser at der er en sammenhæng mellem landets kultur i øvrigt og holdningen til det islamiske tørklæde. De lande, der er kendt som de mest udviklede og med sekulære traditioner er også de, hvor mulighed 5) og 6) ses som acceptable af relativ store grupper. Men 4) er den gennemgående foretrukne i valget.

Læs også
Sensationel måling: Stram Kurs stormer frem, de islamkritiske partier styrkes kraftigt og S er rystet

 

Undersøgelsen viser først og fremmest, at de islamiske slør, der dækker kvinderne næsten helt til – type 1) og 2) – kun ses som passende, af et ret lille mindretal.

 

Bortset fra Saudi Arabien og til dels Pakistan bliver de  bortvalgt af befolkningerne i andre muslimske lande. Saudi Arabien med sine meget strenge krav til kvinder adfærd og tildækning er altså et særtilfælde i de muslimske lande. Måske bortset fra Iran, der ikke er med i undersøgelsen.

 

10 procent yderligtgående

Daniel Pipes, der er en kendt islamkritiker, slutter ud fra undersøgelsen, at antallet af yderligtgående islamister generelt set ligger på omkring 10%.

 

Ikke mindst Niqab, som er valgmulighed 2), der traditionelt hører hjemme i Gulf området, er promoveret af salafistiske grupper, som den påklædning, der er i overensstemmelse med den ægte Islam. Udbredelsen har ikke været stor, men er i flere lande stor nok til at provokere politiske brydninger.

 

Hvis man ser på tabellen ud fra ud fra den religion de udspurgte tilhører, viser der sig større forskelle. I de lande ( Egypten, Libanon, Tyrkiet) hvor et større antal  ‘ikke muslimer’ indgår i panelet ( koptere i Egypten, kristne i Libanon og i Tyrkiet alevi muslimer, der ikke lægger samme vægt på tildækning af kvinder), viser  det sig, at kvinden uden hovedbeklædning, type 6) i overvejende grad er valgt af kristne og alevier. I Tunesien og Libanon vælges 6) af omkring 20% af Sunni/Shia er og i Tyrkiet af 30% sunni.

 

Læs også
Politiansatte Asmaa Abdol-Hamid kan beholde tørklædet – der bliver ikke forbud mod religiøse symboler for offentligt ansatte

Mænd og kvinder har samme holdning

De opsplittede tal viser også interessant nok, ikke nogen afgørende forskel på mænd og kvinder i valg af præferencer. Det skal dog noteres at i nogle landene hændte det ofte at når kvinder blev interviewet, var der en såkaldt mandlig ‘vogter/beskytter’ tilstede, selvom data indsamleren var en kvinde.

 

Derimod er der en tendens til at valget af 5) og 6) bliver hyppigere for universitetsuddannede og for yngre respondenten.

 

Forskel på by og land

Desværre er undersøgelsen ikke geografisk opsplittet indenfor det enkelte land, hvilket måske vil afsløre  forskelle på land og by. Det er er i alle tilfælde et forhold som mange af de der har kommenteret undersøgelsen har påpeget.

 

Denne lille del af undersøgelsen viser, som andre dele af undersøgelsen bekræfter, at der er en relativ stor spredning i holdningerne til tildækning af kvinderne. Der er forskel imellem landene. Og der er forskelle i befolkningen i de enkelte lande.

 

Undersøgelsen afspejler derfor ganske godt, at der er mange politiske spændinger i de muslimske lande.

 

Læs også
Repræsentanternes Hus har forbud mod hovedbeklædning – nu ophæves det for kvinder med muslimsk tørklæde

Undersøgelsen bekræfter også, at på trods af, at det store flertal af de adspurgte erklærer sig som troende muslimer, så er der store forskelle i hvordan det giver sig udtryk i værdipolitiske holdninger. Det undersøgelsespunkt, hvor der på tværs af landene var størst enighed var i spørgsmålet om demokrati.

 

Danmark

Når tørklæder bliver diskuteret i Danmark, bliver danskere ofte kritiseret for at gå for meget op i det. Men sandheden er den, at tørklæder i muslimske lande også er et meget følelsesmæssigt og kulturpolitisk emne.

 

Den måde kvinder optræder på i det offentlige rum har stor betydning. Det har stor betydning generelt, men det er også særdeles vigtigt for den enkelte familie accept og ære. Kvinden opfattes som en repræsentant for familiens holdning til religion og skik og brug. Hun har derfor sjældent mulighed for at klæde sig som hun selv ønsker det..

 

hele rapporten fra Mevs.org

http://mevs.org/files/tmp/Tunisia_FinalReport.pdf

 

opsplitningen af spørgsmålet ved hovedbeklædning

http://mevs.org/files/tmp/Women_Dress_Demographics.pdf

Læs også
Ny meningsmåling afslører alvorlig fare for Dansk Folkeparti i de politiske forhandlinger

http://www.danielpipes.org/blog/2014/01/ten-percent-of-muslims-call-for-niqabs-or-burqas

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…