Nu må de islamiske lande træde i karakter og hjælpe de mange muslimer, som netop nu er på flugt

Ifølge FN’s flygtningeorganisation UNHCR er mere end 10 millioner mennesker på flugt fra krige og uroligheder i muslimske lande.

 

Hvorfor tager OIC (Den Islamiske Konference), som har næsten alle muslimske lande som medlemmer og Den Arabiske Liga, som har næsten alle arabiske lande som medlemmer, sig ikke af disse stakkels mennesker?

 

Der er undtagelser som Jordan og nu også Tyrkiet, selv om vi ikke ved om de flygtende når længere end til store lejre. Mon de bliver integrerede med bolig, forsørgelse, familiesammenføringer og skolegang til børnene?

 

Og hvad med de stenrige arabiske oliestater? Hvorfor åbner de ikke deres lande for de mange flygtende? De har som bekendt penge nok og bruger milliarder på moskeer og lignende i Vesten til gavn for ofte radikale muslimer.

 

Flygter og immigrerer

Muslimerne flygter af tre grunde:

 

Interne stridigheder, som f.eks. kurderne, som undertrykkes af tyrkerne, eller kurderne, sunni- og shia-muslimerne, som ikke kan leve fredeligt sammen i Irak

 

Stridigheder med naboerne, som palæstinensiske Hamas over for Israel, Sudan over for det nye Sydsudan, eller i Kashmir, hvor muslimer og hinduer strides.

 

Muslimske lande er – desværre – ikke i stand til at give deres befolkninger den levestandard, som de ønsker. Selv muslimer i Vesten opdager ikke, at velstanden kommer af hårdt arbejde af både kvinder og mænd.

 

Ifølge Røde Kors, så er flere af de muslimske flygtninge traumatiserede. Alligevel skal disse stakkels mennesker flygte til en hel anden kultur.

 

Resultatet bliver, at mange af dem i Vesten vælger selvvalgt isolation over for de omgivende samfund.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Nu må de islamiske lande træde i karakter og få hjulpet de mange muslimer hjem til et muslimsk land.

 

Pigen fra Fyn 

Tænk, hvis Jylland og Sjælland kom i krig med hinanden, en krig som tvang fynboerne til at flygte. Hvordan mon ”pigen fra Fyn” blev integreret i et muslimsk land, hvor hun pludselig skulle være tildækket?

 

Tænk, hvordan de fynske mænd ville have det med at den danske frie kultur ikke længere ville være mulig. Jeg er sikker på, at fynboerne ville vælge selvvalgt isolation i lukkede byområder.

 

Ville fynboerne ikke få et meget bedre liv i Norge, Sverige, Tyskland og England, hvor kulturforskellen er meget mindre end i f.eks. Tyrkiet, Mellemøsten etc.?

 

De druknende immigranter i Middelhavet

Hver uge dør hundreder i både, som forsøger at nå Europa. EU’s grænsepatruljer, som skulle beskytte EU’s ydre grænser er i stedet blevet en redningsorganisation som redder de flygtninge, der når tæt nok på Italien.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Menneskesmuglerne sparer nu benzin, for når de er kommet halvvejs, så forlyder det nu, at der er eksempler på, at de stikker hul på gummibådene, så EU’s både bliver nødt til at redde passagererne.

 

Når Italien efter nogle uger har sluppet passagererne fri, så spreder de illegale flygtninge sig op igennem EU. Uden uddannelse og sprog ender de ofte i kriminalitet. Det mærkes mange steder og særligt i havnebyer ved Middelhavet.

 

Den enkle og menneskelige løsning

Lad de muslimske lande med 1,1 milliard muslimer tage sig af de muslimske flygtninge. Hjælp dem til et bedre liv i deres egen kulturkreds. Det vil nok også have den præventive virkning, at disse lande selv mærkede resultatet af deres ufredelighed.

 

Hjælp de flygtninge, som reddes i Middelhavet, tilbage til Nordafrika, og lad dem søge asyl derfra. Det ville redde tusinder fra en frygtelig druknedød i Middelhavet.  ”For hvem vil betale for en kort tur på Middelhavet, hvis man alligevel skal søge om asyl fra Nordafrika?”

 

Jørgen Nielsen, Frankrig

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…