Unge afrikanske mænd løber storm mod den spanske grænse

På den marokkanske Middelhavskyst ligger to havnebyerne, som er en del af Spanien:  Ceuta og Melilla.

 

De har oplevet en lavine af fattigdomsflygtninge fra lande som Mali, Somalia og Cameroun syd for Sahara. Dertil kommer en menneskestrøm fra krig og kaos i Syrien, Ægypten og Libyen.

 

For ni år siden blev byerne afspærret fra baglandet med “omvendte Berlinmure” for at stande det enorme pres fra de afrikanske flygtninge.

 

Antallet forøges hele tiden, og flertallet er unge mænd. Når de først er inde i Ceuta og Melilla, så er de i Spanien, selv om det er på den afrikanske nordkyst.

 

Derfor indsætter Spaniens regering stadig flere ressourcer – mandskab og materiel –  på landsiden og på havet. Opgaven løses af det bevæbnede politikorps “Guardia Civil”, også kaldt “La Benemérita”.

 

Spanske havnebyer

Ceuta og Melilla er selvstyrende enheder (ved siden af Spaniens 17 regioner). Under senmiddelalderens krige mellem kristne og muslimer blev byerne erobret af Portugal og Spanien – Ceuta i 1415 og Melilla i 1497. Hver for sig har de ca. 80.000 indbyggere. Befolkningen er blandet og flersproget: Der tales spansk, arabisk og berbersproget tamazig. I Melilla er der et flertal af muslimer – hovedsageligt tosprogede berbere. Denne gruppe har i flere generationer været integreret og er blevet tildelt spansk statsborgerskab.

 

 

Dødsofre

Nu er de to byer og den lille italienske ø Lampedusa kommet i søgelyset på grund af det enorme pres af illegale indvandrere og på grund af en stribe tragiske begivenheder.

 

På deres vej til Europa er et ukendt antal afrikanere omkommet af tørst i Sahara, og endnu flere er druknet på havet – i Gibraltarstrædet eller ved den italienske ø Lampedusa. Siden slutningen af 1980’erne har 20.000 personer mistet livet under forsøg på at komme til Spanien i skrøbelige eller uegnede fartøjer – “pateras” (følge Civilgardens statistik).

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Den seneste dødsulykke fandt sted i slutningen af februar, da hundredevis af afrikanere forsøgte at trænge ind i Ceuta. De blev standset af la Benemérita, som benyttede gummikugler mod dem, og 17 af dem druknede, da de prøvede at svømme til en bølgebryder i spansk territorialfarvand syd for byen.

 

I den efterfølgende polemik beskyldte de spanske socialister i det største oppositionsparti, PSOE, Civilgardens øverstkommanderende og dermed Mariano Rajoys konservative regering for drukneulykken, men anklagen er ikke blevet dokumenteret.

 

Nyt forsøg

Søndag d. 2. marts forsøgte ca. 50 afrikanere at benytte en nordlig indfaldsvej til Ceuta-forstaden Benzú. Også her standsede civilgardisterne de indtrængende, bortset fra fire personer der sprang i havet og svømmede udenom grænsen.

 

Ceuta er på landsiden afgrænset i et klippefuldt terræn, hvor et dobbelt metalhegn og la Beneméritas overvågning gør det meget svært at krydse over på den spanske side.

 

I Melilla er bevogtningen vanskeligere. Byen ligger på den flade strand, men på den marokkanske side af grænsen hæver en bjergskråning sig, og her har et stort antal afrikanere og arabere slået sig ned i en interimistisk lejr, mens de venter på en chance for at storme “la valla” – en dobbelt metalspærring med skærende knive.

 

En mafia af menneskesmuglere

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

På det seneste benytter skarer af unge mænd en ny taktik til at komme gennem en af grænsekontrollerne omkring Melilla. I hundredevis samler de sig i en tæt flok på en af byens indfaldsveje og løber storm mod civilgardisterne. I den efterfølgende tumult er det flere gange lykkedes nogle af dem at trænge ind i centrum, hvor de melder sig på den “midlertidige” indvandrerinstitution CETI.

 

Ifølge Spaniens indenrigsministerium planlægges aktioner af en mafia af menneskesmuglere. På både den marokkanske og den spanske side har mafiaen folk, og ved hjælp af mobiltelefoner orienterer de om Civilgardens færden og bemanding af grænseovergangene. Derefter samles de unge til “stormløbet”. Det er anslået, at ca. 30.000 afrikanere og arabere opholder sig i nærheden af Ceuta og Melilla i forventning om at komme ind i Spanien.

 

Opholdstilladelse eller udvisning

Ifølge en af Genèvekonventionerne bør asylansøgere ikke sendes tilbage til det land, de oprindeligt kommer fra. Men hvem bør betragtes som flygtning med krav om asyl, og hvem er illegal indvandrer?

 

På Melillas overfyldte CETI serviceres “gæsterne” på forskellig vis, og mange af dem sendes videre til det spanske hovedland, hvor myndighederne sorterer dem og beslutter deres videre skæbne. Nogle udvises, men andre slipper igennem og får asyl eller opholdstilladelse som immigrant. Dette er selvfølgelig almen viden over det halve Afrika.

 

EU-kommissær irettesætter Spanien

Efter drukneulykken ved Ceuta affyrede EU-kommissær Cecilia Malmström en irettesættelse af den spanske regering. Den burde afstå fra voldelige metoder og lade flere afrikanere komme over grænsen. Det samme sagde ledende spanske socialister om anvendelsen af gummikugler.

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Men de ikke-socialistiske medier finder klagen useriøs, idet la Beneméritas metoder – inklusive gummikugler mod illegale immigranter – er de samme, som blev benyttet under statsminister Rodríguez Zapatero, som på daværende tidspunkt var leder af PSOE.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…