Staten må ikke æde vores familieliv

wikipedia

Når vi i fællesskab med folkeskolereformen har aftalt, at børn ikke skal tvinges i lektiecaféer uden hensyn til, om at de har læst lektier eller skal noget med deres familier – så må skolerne altså rette ind.

 

Desværre har vi hørt om skoler, der ikke ønsker at følge beslutningen om, at alle børn ikke skal skæres over en kam og placeres i en lektiecafé uden hensyn til familiens ønsker. Det er en meget trist udvikling, og det er vigtigt, at både forældre og politikere siger klart fra. Det er ikke et mål i sig selv, at børn opholder sig så meget som muligt i skolen. Og det er vigtigt for familier at have tid sammen – også den tid, hvor man læser lektier.

 

Det Konservative Folkeparti står fast på, at vi ikke ønsker at samfund, hvor staten langsomt men sikkert æder tiden til familielivet. En god barndom skabes også uden for skolen, og vi står fast på, at familielivet er unikt og har en selvstændig berettigelse. Vi står fast: Vi er imod de tvungne lektiecaféer.

 

De konservatives fingeraftryk

Vi er stolte over, at vi fik de tvungne lektiecaféer ud af reformen. Andre partier kæmpede for at beholde den – som eksempelvis regeringspartierne og Venstre – men andre holdt sig helt ude af forliget. For os var det hjerteblod. Det er i familierne, at det hele menneske skabes. Ikke i offentlige institutioner.

 

På samme tid må vi også sande, at der desværre er hjem, hvor det er svært at være barn, og hvor vi skal modvirke den negative sociale arv. Derfor kan lektiecaféer for elever i nogle områder være en god idé. Men vi nægter at skære alle over en kam.

 

Ressourcestærke elever, der når at klare deres lektier i timen, skal ikke have samme hjælp og behandling som andre børn, hvor forældrene ikke kan hjælpe med stavning og regning. Der er ingen grund til at holde på elever, der lige så godt kunne læse lektier derhjemme og lade lærerens opmærksomhed gå til dem, der har mere at slås med. Det må være i alle elevers interesse.

 

Desværre har vi set eksempler på skoler, der lægger lektiecaféen midt på dagen. På den måde bliver børnene reelt tvunget til at deltage i en lektiecafé, de ikke har brug for – og det forlænger deres skoledag, så der bliver mindre tid til familien og fritidsaktiviteterne. Her må vi sige fra. Det er ikke, hvad der er lettest for skolerne, der skal gælde. Der skal gælde de regler, vi har vedtaget af hensyn til familielivet og børnene.

 

Brian Mikkelsen, Gruppeformand Det Konservative Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…