Slå hårdt ned på kriminelle udlændinge

Som liberal oplever man ofte, at nationalkonservative debattører anklager én for ikke at tage problemerne med kriminelle indvandrere alvorligt.

 

Senest var det Eva Agnete Selsing, som beskyldte liberale politikere for at tale mere om kamphunde og prostitution end om de krænkelser af friheden, som indvandrere står bag. (Berlingske)

 

Læs vores program

Jeg har altid undret mig over disse beskyldninger, fordi jeg som politisk ordfører og retsordfører i Liberal Alliance beskæftiger mig end dog særdeles indgående med både kriminalitet, udlændinge og frihedskrænkelser.

 

Enhver, der gider pløje Liberal Alliances pressemeddelelser og debatindlæg igennem, vil kunne se det. Vi har udarbejdet lange politiske oplæg om disse emner, og på vores forrige sommergruppemøde var overskriften netop kriminelle udlændinge. I sammenligning er både kamphunde og prostitution meget små emner for Liberal Alliance.

 

Kriminelle udlændinge

Vi er et parti, der sætter en stor ære i at se problemerne ærligt i øjnene: Udlændinge og efterkommere er stærkt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, og det må og skal der gøres noget ved.

 

Udlændinge er hverken skurke eller ofre – de er mennesker som alle os andre, som må tage konsekvensen, når de bryder loven.

 

Og den konsekvens skal være hårdere, end den er i dag.

 

Vi har foreslået at skærpe straffene over for kriminelle udlændinge:

 

Folk på midlertidig opholdstilladelse skal udvises for enhver straffelovsovertrædelse.

 

Læs også
Somaliere og andre udlændinge optager pladsen – danske fængsler og arresthuse er nu så overfyldte, at man må tage værksteder i brug som celler

Folk på permanent opholdstilladelse skal udvises for personfarlig kriminalitet eller andengangskriminalitet, og straffelovsovertrædelser skal spærre for dansk statsborgerskab.

 

Sammen med de øvrige borgerlige partier har vi desuden foreslået at lade kriminelle udlændinge afsone i hjemlandet i langt højere grad end i dag.

 

Forebyggelse er også vigtigt, men kommunale integrationsprojekter virker sjældent.

 

I stedet bør vi stille skrappe krav om selvforsørgelse til alle nye indvandrere – når man har et job og klarer sig selv, er risikoen for kriminalitet langt mindre.

 

Samtidig er Liberal Alliance meget optaget af at værne om ytringsfriheden. Vi indkaldte derfor allerede i november justitsministeren i samråd for at få afklaret, hvad hun vil gøre efter de seneste overfald og trusler fra radikale islamister mod kulturkritikere.

 

Friheden er konkret

Nej, at påstå at liberale politikere ikke vil forholde sig til de problemer, som indvandringen har medført, er simpelthen lodret forkert.

Læs også
Politikere fra Liberal Alliance siger nej til burkaforbud – det er liberalisme, der går amok

 

Vi må huske, at friheden er konkret. Det nytter ikke noget at komme med løse beskyldninger og stirre sig blind på ideologiske sym- og antipatier.

 

Det vigtige er de konkrete forslag, man lægger frem og arbejder for – om man her vil beskytte den konkrete frihed for alle mennesker uanset baggrund. Og det vil Liberal Alliance i dén grad.

 

Simon Emil Ammitzbøll, politisk ordfører, Liberal Alliance

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…